Bilimsel Makaleler


Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler: Antibiyotiklere Direnç ve Direncin Çok Yönlü Etkileri

Antibiotics In Veterinary Medicine: Resistance To Antibiotics And its Multiple Effects

Türkiye'de Veteriner Farmakoloji; Prof.Dr.Ferruh Dinçer

Türkiye'de "Veteriner farmakoloji" Zaman Dizinsel Bir Yaklaşım

Türkiye'de Veteriner Hekimliği Eğitiminde Farmakoloji ve Toksikoloji Konusunda Gelişmeler 

Anabolizan Maddelerin Hayvan Refahı Üzerine Etkileri

Antibiyotiklere Direnç ve Dierecin Boyutlarının Çok Yönlü Değerlendirilmesi

Veteriner Hekimlikte Akılcı Antibiyotik Kullanılması

Güncel Endişe "Antimikrobiyal Direnç"

Atlarda İlaç Kullanımı

Bağlı Kalıntılar

Balıklarda İlaç Kalıntıları

Kedi ve Köpekler İçin Zehirli Bitkiler (Poster)

Veteriner İlaçlarında Biyoeşdeğerlik 

Çevresel Kirliliğin İncelenmesinde Biyoindikatör Canlılar

Biyotoksinlerin Ağrı Kesici Olarak Kullanılması

Tıbbi Bitkiler

Deri Hastalıklarında Bitkisel Sağaltım

Endokrin Bozucular

Etiket Dışı İlaç Kullanımı

Etnoveterinerhekimlik

Süt Verimini Artıran (Galaktojen) Bitkiler

Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Toksikolojik Değerlendirilmesi

Gen Tedavisi

Gıda Katkı Maddelerinin Toksikolojik İncelenmesi

Kanatlılarda Antibakteriyel İlaç Kullanımı

Kedi ve Köpeklerde Zehirli Bitkiler

Yaralarda Larval Tedavi

Organik Ürün Güvenilirliği

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

Probiyotikler

 Su Ürünlerinde İlaç Kullanımı

 Su Ürünlerinde Kirlilik

Süreyya Tahsin Aygün

Süte Geçebilen Zehirli Maddeler

Veteriner İlaç Mevzuatı