Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

90-312-3170315/435

e-posta: filazi@veterinary.ankara.edu.tr

 

Özgeçmiş: 1967 tarihinde Antakya’da doğdum. İlk, Orta ve Lise öğrenimimi aynı ilde tamamladım. 1984 yılında 100. Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesine girdim. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine yatay geçiş yaptım. Buradan 1989 yılı Haziran ayında mezun oldum ve aynı yılın Eylül ayında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladım. 1990 yılı Eylül ayında başladığım doktora öğrenimimi 1995 yılı Mart ayında bitirdim. 09.11.1998 tarihinde Doçentlik ünvanını alarak 16.11.1999 tarihinde doçentlik kadrosuna ve 16.03.2004 tarihinde ise Profesörlük kadrosuna atanmaya hak kazandım. Halen aynı Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım. Evli ve iki çocuk babasıyım. 

 

Kazanılan Akademik Dereceler

Doktora: 1995

Doçent: 1998

Profesör: 2004

 

Katıldığı Çalışmalar/Akademik Yardımlar: Kırıkkale Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji derslerinin yürütülmesi (2002-2003-2004).

 

Akademik-İdari Görevler: Fakülte Kurul Üyesi (2009-?)

 

Dernek, Mesleki Örgüt Yöneticilikleri-Üyelikleri: Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu Sayman Üye (1997-2004)

Veteriner Hekimler Derneği Genel Sekreter Yardımcısı (Mayıs 2001-Eylül 2002)

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı (Ekim 2002-Mart 2007)

Veteriner Tavukçuluk Derneği Denetleme Kurulu Başkanlığı (Eylül 2002-)

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Denetleme Kurulu Üyeliği (Eylül 2004-?)

 

Komisyon Üyelikleri: Ankara Üni. Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Komisyonu Üyesi

Ankara Üni. Veteriner Fak. Mesleki Bilgilendirme ve Yönlendirme Komisyonu Üyesi

Ankara Üni. Veteriner Fak. Mesleki Sorunları Değerlendirme Komisyonu Üyesi

TÜBİTAK Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Alan Komite Üyesi

Çevre ve Orman Bakanlığı Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurul Üyesi

 

Verdiği Dersler         

Lisans                          Farmakoloji ve Toksikoloji

Lisansüstü                   Farmakoloji ve Toksikoloji

 

Uzmanlık Alanları: Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji

 

Bilimsel Yayınlar

A. Bilimsel Makaleler: 47

B. Derlemeler: 9

C. Tebliğler: 15

D. Paneller: 35

E. Kitaplar (Kitap Bölümleri): -

F. Atıflar: 67

G. Projeler: 10

 

Verdiği Tezler: 10

 

Tez Danışmanlıkları: 4

Düzenlediği Bilimsel Faaliyetler: 5