Prof. Dr. Emine BAYDAN


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji

www.eminebaydan.com

baydan@veterinary.ankara.edu.tr

0312 317 03 15/438                                                                                                                                                   

 

Özgeçmiş: 22.04.1959’da Ankara’da doğdum. İlk, Orta ve Liseyi Ankara’da okudum. 1978’de girdiğim Ankara Üniv. Veteriner Fakültesinden 1982’de mezun oldum. Ağustos-1982’de Ankara Üniv.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladım. 1989’da Doktor, 1992’de Yrd.Doç., 1995’de Doç.Dr. ve 2001’de Prof.Dr. ünvanı aldım. Yayımlanmış 44 makalem, 8 projem, Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili 7 kitap bölümüm bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk annesiyim.

 

Kazanılan Akademik Dereceler

Yüksek Lisans: 1982

Doktora: 1989

Doçent: 1995

Profesör: 2001

 

Katıldığı Çalışmalar/Akademik Yardımlar

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji derslerini vermek üzere 1996-1997    Eğitim-Öğretim yılında Dicle Üniv. Veteriner Fakültesinde   görevlendirme

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji derslerini vermek üzere 2000-2001 ve 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında Kırıkkale Üniv. Veteriner Fakültesinde görevlendirme

 

Akademik-İdari Görevler:

1. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: 1993-1996

2. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Dernek Sekreterliği (1998-2000)

3. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Dernek Denetleme kurulu Asil üyeliği (2004- )

4. UTABİM Kurul Üyeliği, (1993-1994)

5. ASAUM Merkez Kurulu Üyeliği, 03.11.2003-

6. ASAUM  Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-

7. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği. 10.12.2002

8. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi Yayın Değerlendirme Kurulu Üyeliği

 

 Dernek, Mesleki Örgüt Yöneticilikleri-Üyelikleri:

1. Veteriner Hekimler Derneği Üyeliği

2. Ankara Veteriner Hekimler Odası Üyeliği

3. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği üyeliği (1998- )

4. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Üyeliği (1998-2000)

5. Türk Toksikoloji Derneği üyeliği (1985-)

6. Türk Farmakoloji Derneği Üyeliği

 

Komisyon Üyelikleri

 1. Evcil Hayvanlar Genetik Kaynakları Çalışma Komisyonu Üyeliği. 08.12.1999

 2. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Pestisid Çalışma Komisyonu      üyeliği.  19.08.1997-05.07.2000

3.  AB mevzuatına uyumla ilgili Veterinerlik Grubunun “Birden Fazla Sektörü Kapsayan Tedbirler

     Komisyonu” ve “Yem  Komisyonu”. 06.07.2001

4. II. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı ile ilgili Mesleki Politikalar komisyonu.  08. 02.2002

5. “Ergene Nehrindeki Kirliliğin ve Çevre Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi”  

     konusunda TBMM tarafından kurulan Araştırma Komisyonu. 17 Ocak 2003

6. Ulusal Gıda Kodeksi Pestisid Komisyonu Alt Komitesi Üyeliği, 2007

7. III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Veteriner Sağlık Ürünleri Komisyon Üyeliği, 2010

 

Verdiği Dersler                                                                                                                                

Lisans

 Veteriner Farmakoloji-I ve -II
 Veteriner Toksikoloji
 

Lisansüstü

Farmakolojiye giriş ve Farmakokinetik

İlaçların Etkileri ve Etki Şekilleri
Metaller ve diğer inorganik zehirler

Beslenme farmakolojisi ve gelişmeyi hızlandırıcı ilaçlar

Meme İçi İlaç Hareketi ve Meme Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar
Deri Hastalıklarının Sağaltımı

Sindirim sistemi ilaçları

Kalp-Damar sistemi ilaçları
Kemoterapi I
Kemoterapi II

MSS ilaçları

OSS İlaçları

Doping
Mikotoksinler ve Analizleri
Pestisidler ve Analizleri
İTK ve Farmakolojik-Toksikolojik Analizlere Uygulanması
Kafes Kuşlarında İlaç Kullanımı
                                                                                                                                                            

Uzmanlık Alanları

1. Farmakodinami (Sığır trakeası, fare ve rat duodenum ve jejenumu üzerinde çalışmalar)

2. Farmakokinetik ve Toksikokinetik
2. Organik ve Geleneksel Gıdalarda İlaç ve Diğer Kimyasal Madde Kalıntıları
3. Çevre Kirleticileri ve Çevre Toksikolojisi

4. Balıklarda ilaç kullanımı

5. Balıklarda ilaç ve diğer kimyasal madde kalıntıları

6. Hücre kültürü çalışmaları (İlaç ve diğer kimyasal maddelerin toksik etkilerinin değerlendirilmesi)

 

Bilimsel Yayınlar

A. Bilimsel Makaleler: 27

B. Derlemeler: 17

C. Tebliğler: 25

D. Paneller:

E. Kitaplar (Kitap Bölümleri): 7

F. Atıflar:

G. Projeler: 8

 

Verdiği Tezler

Doktora (Devam edenler)

         1. Türkiye’de Yetiştirilen Eryngium kotschyi (Boğadikeni) ve Eryngium maritimum (Deniz boğadikeni)

              Bitkilerinin sitotoksik etkilerinin glia, böbrek, fibroblast ve hepatosit hücre kültürlerinde Araştırılması

         2. Türkiye’de Organik ve Geleneksel Olarak Üretilen Bazı Hayvansal ve Bitkisel Ürünlerdeki Metal

             (Kurşun, Kadmiyum, Bakır, Selenyum) Düzeylerinin Karşılaştırılması

         3. Mansur Seymen Seymenoğlu: Türkiye’de Marketlerde Satılan Organik ve Geleneksel Süt ve Süt

             Ürünlerinin Bazı Metal  (Arsenik, Alüminyum, Çinko, Kadmiyum, Krom, Kurşun) Düzeyleri Yönünden

             Karşılaştırılması
 

Doktora (Bitenler)
1. Ağızdan Kullanılan Bazı Sulfokinoksalin Preparatlarının Et-Tipi Piliçlerde Biyoeşdeğerliliği

2. Etefon ile Klorpirifos Etil’in Tek ve Bir Arada Etkilerinin Rat Bağırsak Kasında In Vitro Olarak  Araştırılması

3. Etlik Piliçlerde Sülfadiazinin Farmakokinetiği Üzerine Çinkonun Etkisi

4. Ankara ve çevresindeki mezbahalardan elde edilen sığır ve koyunların et, karaciğer ve böbreklerinde bazı kinolon grubu antibakteriyel ilaç kalıntılarının incelenmesi

5. Türkiye’de Ruhsatlı Bazı Veteriner Antelmintik Spesiyalitelerindeki Etkin Madde Miktarlarının (İvermektin, Oksiklozanid, Oksfendazol, Levamizol, Prazikuantel) HPLC Yöntemi ile Belirlenmesi

6. Tavşan trakeası üzerine levamizolün etkisinin tek başına ve triklorfonla birlikte araştırılması”
7. Serbest ve Bağlı Aflatoksin B1(3H-AFB1)Kalıntısı İçeren Piliç Karaciğeri ile Beslenen Sıçanlarda Serbest ve Bağlı Kalıntı Durumunun Araştırılması

8. Etlik Piliç Dokularındaki Levamizol Kalıntıları Üzerine Çeşitli Pişirime ve Dondurma İşlemlerinin Etkisinin Araştırılması

9. Farelerde Maleik Hidrazid ve Etefonunu Subkronik Toksik Etkilerinin Araştırılması

10. Çatalağız Termik Santrali Çevresinde Yaşayan Farklı Yaş Grubundaki Erkeklerden Alınan Kıl Örnekleri İle İşletmeye Ait Atık Su Örneklerinde Bazı Metal (Kadmiyum, Arsenik, Kurşun) Düzeylerinin Araştırılması

Yüksek lisans (Bitenler)

1. Bazı Metal Kombinasyonlarının Tavuk Embriyolarında Teratojenik Etkileri: Bakır, Molibden ve Kadmiyumun Etkileri

2. Piyasada Bulunan Toz İçeceklerde Bazı Boyalar (Tartrazin, Sunset Yellow, Allura Red) ve Koruyucuların (Sitrik asit, Kalsiyum Fosfat) Analizi

3. Bazı Metallerin Koyun Yapağılarında Araştırılması; Kurşun, Kadmiyum, Arsenik ve Nikel

4. Ankara ve Çevre İlçelerinden Sağlanan Tavuk Yumurtalarında Bazı Organik Klorlu (DDD, DDE, DDT, Lindan, Endrin) ve Poliklor Bifenil (PCB 28 ve PCB 118) Kalıntılarının Aranması

 

Tezsiz Yüksek Lisans

Biyoteknoloji ve Uygulama Alanları

 

Tez Danışmanlıkları

Doktora

Ramazan Uzun

Mehmet Özdemir

Ebru Üstüner

Feride Koç

Emine İnce

Ahmet Saraçoğlu

Selma Yazar

Ali Köksal

Alp Çetinkaya

Harun Alp

Begüm Yurdakök

Emre Arslanbaş

Mansur Seymen Seymenoğlu

 

Tezli Yüksek Lisans

Şenol Yılmaz

Aligül Güneşli

Sevinç Yılmazer

İlknur Bozkurt

 

Tezsiz Yüksek Lisans

Lokman Özden


Düzenlediği Bilimsel Faaliyetler

1. “Veteriner İlaçları Üretimi, Pazarlaması ve Güvenli Kullanımı Sempozyumu”- Düzenleme Kurulu.
17.06.1999
2. “II. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı”- Düzenleme Kurulu
3. “Birinci Ulusal Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi”- Bilim Kurulu Üyeliği. 22-24
Eylül 2005.