Anabilim Dalı Misyon ve Vizyonu


Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, stratejik yönetiminin bir parçası olarak Ankara Üniversitesi kalite güvencesi politikaları ve AÜVF kalite politikası ile ilişkili stratejilerini hayata geçirmek üzere üzere gerekli adımları atmakta ve sürdürülebilir yönetim için gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. 


Misyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji biliminin ilerlemesini ve gelişmesini sağlamak, bu alanlarda etkinlikler yapmak, hayvanlarda bilinçli ilaç kullanımını hem hayvancılığın gelişmesi hem de hayvan kaynaklı gıdalardan insanlara yansıyabilecek kalıntı sorunlarının önlenmesi açısından yaygınlaştırmak ve güçlü eğitim öğretim kadrosu ile nitelikli lisans ve lisansüstü eğitim vermektir. 

Vizyon

Araştırma süreçlerinin etik değer ve ilkeler rehberliğinde yürütülmesi için gerekli bilinci oluşturarak, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilim insanları yetiştirmek, küresel ölçekte yaygın etkiye sahip bilgi üretmek, gelişmiş eğitim, araştırma ve hizmet sunumu ortamı oluşturarak, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanında Türkiye ve Dünya’da tanınan ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Kısa vade Hedefleri

- Eğitim Öğretim için Modern ekipmanların-yöntemlerin oluşturulması

-  Bilimsel çalışma sonuçlarının Pratiğe aktarılabilir nitelik kazandırılması

-  Patent yönüyle girişimlerin başlatılması

- Sektörle ortaklaşa çalışmaların yaygınlaştırılması

- Üniversite Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi 

- Toplumun, meslektaşlarımızın bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve artırılmasI

- Dr. Farah Gönül Aydın ve Lisansüstü Doktora Öğrencisi Vet. Hekim Nurhan Ayıkol’un öncülüğünde kurulumuna başlanan “Zebrafish Laboratuvarı” çalışma alanlarının genişletilerek gerek lisans gerekse lisansüstü tez çalışmalarına katkı sağlamak ve multi disipliner çalışma ortamını oluşturulması

- Uluslararası işbirliğinin yaygınlaştırılması

- Balık- Kabuklu ve Arı Hastalıkları için tedavi seçenekleri ve ilaç kullanımına yönelik yetkin veteriner hekimler yetiştirmek  Uzun vade hedefleri

AB projeleri yürütücülüğü

Pet hayvanları için hizmet verecek Veteriner Toksikoloji Laboratuvarının (yaygın kullanılan veteriner ilaçlarının, zehirlenmelerde öne çıkan bileşiklerin analizini yapabilecek teknik ekipman ve donanımın sağlanması) kurulması

Balık ve diğer omurgalı hayvan hastalıklarının tedavisinde alternatif ilaç geliştirme çalışmaları yapılması

Antimikrobiyal Yönetim Programının oluşturulması

GLP Veteriner İlaç Araştırmaları Merkezinin kurulması

Sanal eğitim uygulamaların (VR) genişletilmesi