Prof. Dr. Ali BİLGİLİ


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

(0312) 317 03 15/4436

(0312) 317 80 80

abilgili@ankara.edu.tr

(0312) 316 44 72 (Dekanlık).          

ÖZGEÇMİŞ

         KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi                                            : 08.10.1961.

Nüfusa Kayıtlı olduğu yer                       : Artvin/Yusufeli.

Medeni Hali                                              : Evli ve 2 çocuk babası.

Tabiyeti                                                      : Türkiye Cumhuriyeti.

Yabancı Dil                                                 : İngilizce.

Kan Grubu                                                 : 0 Rh (+).

 

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER

1- YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 11.07.1986.

2- DOKTORA, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi

    Veteriner Fakültesi, 18.06.1991.

3- DOÇENT, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi

    Veteriner Fakültesi, 06.10.1994.

4- PROFESÖR, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi

    Veteriner Fakültesi, 22.05.2001.

KATILDIĞI ÇALIŞMALAR/AKADEMİK YARDIMLAR

YURT DIŞI:

1-       Hannover Veteriner Yüksek Okulu’nda Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü’nde Prof. Dr. Hans Jurgen Hapke’nin yanında 01 Mayıs 1993- 01 Temmuz 1993 tarihleri arasında “Yem, Yem Hammaddeleri Gıdalarda Kimyasal Kirleticiler ve Kalıntılarının Analizleri" konusunda yapılan bilimsel çalışmaları izledim ve uygulamalara katıldım.

 

YURT İÇİ:

1-      Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Diyarbakır, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji derslerini vermek üzere 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında (2547 Sayılı Kanun’un 40/a mad.)

2-      Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kırıkkale, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji derslerini vermek üzere 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında (2547 Sayılı Kanun’un 40/a mad).

3-      Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kırıkkale, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji derslerini vermek üzere 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında (2547 Sayılı Kanun’un 40/a mad).

 

DERNEK, VAKIF, MESLEKİ KURULUŞ ÜYELİKLERİ

1- Veteriner Hekimler Derneği.

2- Türk Veteriner Hekimleri Birliği Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası.

3- Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı.

4- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu.

5- Türk Toksikoloji Derneği.

6- Veteriner Tavukçuluk Derneği.

7- Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği.

8- Federation of European Toxicologists and European Societies of Toxicology (Eurotox).

9- Akademisyenler Birliği Derneği.

10- Demokrat Öğretim Üyeleri Derneği.

11- Tarımsal Kalkınma Vakfı.

12- Sağlıklı Gıda Vakfı.

13- İnsani Değerler Derneği.

14- Ankara Yusufeli Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği.

15- Artvin Derneği.

16- Probiyotik- Prebiyotik Derneği.

 

DERNEK, VAKIF, MESLEKİ KURULUŞ YÖNETİCİLİKLERİ

1-        Türk Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Saymanlığı, 20.09.1993’den itibaren 2 dönem ve 31.07.1997’den itibaren 1 dönem.

2-        Sağlıklı Gıda Vakfı Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 1993’den itibaren 4 dönem.

3-        Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliği. 31.07.1997’den itibaren 1 dönem.

4-        Veteriner Tavukçuluk Derneği Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği 1997’den     itibaren 2 dönem.

5-        Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve II. Başkanlığı, 21.04.1998’den itibaren 1 dönem.

6-        Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel      Sekreterliği 1 dönem.

7-        Tarımsal Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve II. Başkanlığı, 2005’den itibaren Temmuz 2012’ye kadar 3 dönem.

8-        İnsani Değerler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 31 Ekim 2009’dan ve II. Başkanlığı 19.02.2010’dan itibaren devam ediyor.

9-        Probiyotik-Prebiyotik Derneği Kurucu Üyeliği, 2009- 2010. (23.12.2009’da kuruldu).

10-      Ankara Yusufeli Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği Denetleme Kurulu Üyeliği, 25 Nisan 2010’dan itibaren 1 dönem.

11-      Artvin Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği Mart 2011’den itibaren devam ediyor.

 

KOMİSYON, KURUL, KOMİTE ÜYELİKLERİ

1-        T.C. Başbakanlık DPT ve Dünya Bankası işbirliği ile hazırlanan Ulusal Çevre Eylem Planı kapsamında hazırlanan taslağa son şekil verilmesi için oluşturulan Komisyon’a Türk Toksikoloji Derneği adına katılarak katkıda bulundum. 2-3 Temmuz 1997 Ankara.

2-        T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığının korunması amacı ile yapılacak haşere ve vektör mücadelesinde kullanılan insektisit, rodentisit ve mollusisitlerin üretim ve ithal işlemlerini değerlendiren Pestisit Çalışma Komisyonu Üyeliği, 31.07.1997 tarihinden itibaren 2 yıl.

3- T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı 7’nci 5 yıllık kalkınma planı, İlaç Sanayii Komisyonu Veteriner İlaçları Alt-Komisyonu Üyeliği, 03.12.1998.

4-        Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Çevre Komisyonu Üyeliği, 1999-2001.

5-        T.C. Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği Ulusal Toksisite, Ekotoksisite ve Çevre Bilimsel Komitesi Üyeliği, 2001-2003.

6-        T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı 8’nci 5 yıllık kalkınma planı (2001-2005), İlaç Sanayii Komisyonu Veteriner İlaçları Alt-Komisyonu Üyeliği, 23.01.2000.

7-        T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye Jokey Klübü Komiserler Kurulu Yarış Komiser Yardımcılığı ve Yarış Komiserliği, 2003-2004 yılları.

8-        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırıcı Bilgi Sistemi Üyeliği, 2004’den itibaren devam ediyor.

9-        T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı 9’uncu kalkınma planı (2007-2013), İlaç Sanayii     Komisyonu Veteriner İlaçları Alt-Komisyonu Üyeliği, 22.09.2005.

10-      T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Sağlık Komisyonu Üyeliği,    27.04.2006 tarihinden itibaren 2 yıl.

11-      Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programı    Yardımcı Öğretim Üyeliği,  Eylül 2006’dan 2 yıl.

12-      T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu Üyeliği,    29.12.2006 tarihinden itibaren 1 yıl.

13-      İnsani Değerler Derneği Eğitim, Sağlık, Araştırma, Bilim ve Teknoloji Kurulu Koordinatörlüğü 2009 tarihinden itibaren devam ediyor.

14-      Tarım Federasyonu Farmakoloji ve Toksikoloji Bilim Kurulu Başkanlığı 20.02.2012’den itibaren devam ediyor.

 

VERDİĞİ DERSLER:

Lisans

Veteriner Farmakoloji-I ve –II.
Veteriner Toksikoloji (Çevre Bilimi, Toksikolojisi ve Çevre Koruma da dahil) .


Lisansüstü

Farmakolojiye giriş ve farmakokinetik.

Bitkisel zehirler ve analizleri.
Pestisitler, halk sağlığı ilaçları ve analizleri.
Mikotoksinler ve analizleri.
Yemlerde bulunan olumsuzluk faktörleri.
Metaller ve diğer inorganik zehirler.
Doping.

Gıdalarda ilaç kalıntıları.
Başıboş hayvanların yakalanması ve ağrısız olarak uyutulması.

Kemoterapötikler (Kemoterapi I ve Kemoterapi II).

Solunum sistemi ilaçları.
Merkezi sinir sistemi ve Otonom sinir sistemi ilaçları.
Kalp damar sistemi ilaçları.
Beslenme farmakolojisi ve gelişmeyi hızlandırıcı ilaçlar.
İlaçların etkileri ve etki şekilleri.
Kromatografik yöntemler ve farmakolojik-toksikolojik analizlere uygulanması.

 

UZMANLIK ALANLARI

1-        Veteriner Farmakoloji.

2-        Veteriner Toksikoloji.

3-        Antibiyotikler, Antelmentikler, İç ve Dış Parazit İlaçları, Kemoterapötikler.

4-        İlaç Etkin Maddesi ve İlaç Üretimi.

5-        Farmakokinetik ve Toksikokinetik.

6-        Çevre Bilimi, Çevre Kirleticileri ve Çevre Toksikolojisi.

7-        Pestisitler, Halk Sağlığı İlaçları ve Analizleri.

8-        Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik.

9-        Doping.

10-      Yemlerde Bulunan Olumsuzluk Faktörleri.

11-      Metaller ve Diğer İnorganik Zehirler.

12-      Besin, Su, Toprak ve Hava Kirliliği.

13-      Başıboş Hayvanların Yakalanması ve Ağrısız Olarak Uyutulması.

14-      Beslenme Farmakolojisi ve Gelişmeyi Hızlandırıcı İlaçlar.

15-      İlaçların Etkileri ve Etki Şekilleri.

16-      Mikotoksinler ve Analizleri.

17-      Kromatografik Yöntemler ve Farmakolojik-Toksikolojik Analizlere Uygulanması.

18-      Gıdalarda İlaç ve Diğer Kimyasalların Kalıntıları.

19-      Laboratuvar Hayvanlarında İlaç Kullanımı.

20-      Yılan, Akrep, Kertenkele, Arı, Örümcek Zehirlenmeleri.

 

BİLİMSEL YAYINLARI

BİLİMSEL MAKALELER

A-ARAŞTIRMALAR

I- SCIENCE CITATION INDEX KAPSAMINDAKİ YAYINLAR

1-       Altintas,A., Bilgili,A.(1993): Interactions comparees de la dipyrone (novalgine) et de l’acetylsaliciylique (aspirine) avec le furosemide (lasilix) chez le chien anesthesie. Prat. Med. Chir. Anim. Comp., 28: 89-93.

2-       Cok,I., Bilgili,A., Ozdemir,M., Ozbek,H., Bilgili,N., Burgaz,S.(1997): Organochlorine pesticide residues in human breast milk from agricultural regions of Turkey, 1995-1996. Bull. Environ-Contam. Toxicol., 59: 577-582.

3-       Cok,I., Bilgili,A., Yarsan,E., Bagci,C., Burgaz,S.(1998): Organochlorine pesticide residue levels in human adipose tissue of resident of Manisa (Turkey), 1995-1996. Bull. Environ-Contam. Toxicol., 61(3): 311-316.

4-       Bilgili,A., Yarsan,E., Turel,I.(1999): Arsenic residues in Gray Mullets Caught in Lake Van., Turk J. Vet. Animal Sci., 23(Ek sayı 2): 367-371.

5-       Sanli,Y., Bilgili,A., Filazi,A.,Yarsan,E., Asti,R., Kurtdede,N., Yardimci,H.(1999): The effects of some antibacterial drugs on the immun system of poultry, Turk J. Vet. Anim.Sci., 23: 547-555.

6-       Yarsan,E., Bilgili,A., Turel,I.(2000): Heavy metal levels in Mussels (Unio stevenianus krynicki) obtained from Van Lake. Turk J. Vet. Anim. Sci., 24: 93-96.

7-       Cetin,N., Sagmanligil,V., Emre,B., Bilgili,A., Toker,M.(2001): Effect of acute fluoride poisoning on some echocardiographic parameters in rabbits, Turk J. Vet. Anim. Sci., 25(4): 45-49.

8-       Akdogan,M., Bilgili,A., Kaya,S., Yarsan,E., Ustuner,E.(2001): Total testosterone, cortizol, growth hormone and fluorine levels in fluorine intoxicated rabbits. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 25: 489-494.

9-       Can Eke,B., Bilgili,A., Cetinkaya,O., Sagmanligil,H., Turel,I., Iscan,M.(2001): Xenobiotic metabolizing enzymes of fish as biomarkers of pollution of Van Lake in Turkey. Toxicology, 164: 26-27.

10      Akdogan,M., Bilgili,A., Karaoz,E., Gokcimen,A., Eraslan,G., Ustuner,E.(2002): The structural and biochemical changes of kidney tissue on fluorosis in rabbits. Turk. J. Vet.       Anim. Sci., 26(1): 71-77.

11-    Eraslan,G., Bilgili,A., Essiz,D., Saltas,H.(2002): The effects of an electromagnetic field (90 Hz and 5 mT) on some blood electrolyte (Ca++, P+++, Na+, K+, Cl-) levels in male mice. Turk J. Vet. Anim. Sci., 26(6): 1233-1236.

12-    Eraslan,G., Akdogan,M., Bilgili,A., Kanbur,M., Sahindokuyucu,F.(2002): The effects of an electromagnetic field (60-90 Hz and 5 mT) on blood electrolyte levels in diurnal rhythm. Turk J. Vet. Anim. Sci., 26(6): 1243-1247.

13-    Yarsan,E., Bilgili,A., Kanbur,M.(2002): Effects of deltamethrin on lipid peroxidation in mice. Vet. Human. Toxicol. 44(1) February: 73-75.

14-    Eraslan,G., Karaoz,E., Bilgili,A., Akdogan,M., Oncu,M., Essiz,D.(2003): The effects of  aflatoxin on kidney function in broiler chicks., Turk. J. Vet. Anim. Sci., 27(3): 741-749.

15-    Bilgili,A., Akdogan,M., Yildiz,M., Eraslan,G., Cetin,N.(2004): The effects of fluoride on thyroid hormones in rabbits. Indian Vet. J., 81(9): 986-988.

16-    Cetin,N., Bilgili,A., Eraslan,G.(2006): Effects of pulsed magnetic field chronic exposure on some hematological parameters in mice. Revue Vet. Med., 157(2): 68-71.

17-    Teksen,F., Bilgili,A., Kocaturk,P.A., Altintas,L.(2007): Evaluation of red cell superoxide dismutase (Sod), catalase (Cat), Zinc (Zn), copper (Cu) plasma zinc copper levels in mice exposed to dark stress. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 51(1): 173-176.

18-    Dinc,E., Bilgili,A., Hanedan,B.(2007): Simultaneous determination of trimethoprim and sulfamethoxazole in veterinary formulations by chromatographic miltivariate methods. Pharmazie, 62(3): 179-184.

19-    Eraslan,G., Bilgili,A., Essiz,D., Akdogan,M., Sahindokuyucu,F.(2007): The effects of deltamethrin on some serum biochemical parameters in mice. Pesticide Biochemistry and Physiology, 87:123-130.

20-    Altıntas,A., Bilgili,A., Essiz,D., Uren,N., Altintas,L., Pekcan, M., Turker, H., Cakir, S. (2007): The effects of artificial ultraviolet C radiation on several blood and urine parameters related to the renal and hepatic functions in albino mice. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 51(2): 303-308.

21-    Cetin,N., Cetin,E., Eraslan,G., Bilgili,A.(2007): Chlorpyrifos induces cardiac dysfunction in rabbits. Res Vet Sci., 82(3): 405-408.

22-    Eraslan,G., Bilgili,A., Akdogan,M., Yarsan,E., Essiz,D., Altintas,L.(2007): Studies on antioxidant enzymes in mice exposed to pulsed electromagnetic fields. Ecotoxicology and Environmental Safety, 66: 287-289.

23-    Gokbulut,C., Bilgili,A., Hanedan,B., Mckellar, Q.A.(2007): Comparative plasma       disposition of fenbendazole, oxfendazole and albendazole in dogs. Vet Parasitol., 148(3-      4): 279-287.

24-    Yalcin,S.S., Bilgili,A., Onbasilar,I., Eraslan,G., Ozdemir,M.(2008): Synergistic action of sodium selenite and N-acetylcysteine in acetaminophen-induced liver damage. Human and Experimental Toxicology, 27(5): 425-429.

25-    Kart,A., Bilgili,A.(2008): Ionophore antibiotics: Toxicity, mode of action and neurotoxic aspect of carboxylic ionophores. J. Animal and Veterinary Advances, 7(6): 748-751.

26-    Bilgili,A., Kart,A., Cigremis,Y., Hanedan,B., Erdag, D.(2009): A Comparative Study on the Effects of Eprinomectin and Ivermectin on Plasma Antioxidant Level and Lipid Peroxidation in Cows. Veterinary Journal of Kafkas Univ., 15(2): 287-292.

27-    Kart,A., Bilgili,A.(2009): Effects of organophosphate phenyl saligenin phosphate and polyether carboxylic ionophore lasalocid on motor nerve conduction velocity, neuropathy target esterase enzyme activity and clinical ataxia in chickens. Toxicology Mechanisms and Methods, 19(5): 351-355.

28-    Gokbulut,C., Bilgili,A., Hanedan,B., Aksit,D., Aksoy,A.M., Turgut,C.(2009): Sex-related plasma disposition of ivermectin following pour-on administration in goats. Veterinary Parasitology, 162(3-4): 342-345.

29-    Gokbulut,C., Bilgili,A., Hanedan,B., Aksit,D., Aksoy,A.M., Turgut,C.(2009): Breed-related plasma disposition of ivermectin following subcutaneous administration in Kilis and Damascus goats. Research in Veterinary Science, 87(3): 445-448.

30-    Gokbulut,C., Bilgili,A., Kart,A., Turgut,C.(2010): Plasma dispositions of ivermectin, doramectin and moxidectin following subcutaneous administration in rabbits. Laboratory Animals, 44(2): 138-142.

31-    Kucukgunay,S., Bilgili,A.(2010): The Investigation of The Presence of Paralytic and Diarhetic Shellfish Toxins in Commercially-Cought Mussels and Oysters from Aegianand Marmara Seas. Veterinary Journal of Kafkas Univ., 16 (Suppl-A): 147-152.

32-    Bucak,M.N., Tuncer,P.B., Sariozkan,S., Baspinar,N., Taspinar,M., Coyan,K., Bilgili,A., Akalin,P.P., Buyukleblebici,S., Aydos,S., Ilgaz,S.(2010). Effects of antioxidants on post-thawed bovine sperm and oxidative stress parameters: Antioxidants protect DNA integrity against cryodamage. Cryobiology, 61(3): 248-253.

33-    Bucak,M.N., Keskin,N., Taşpınar,M., Çoyan,K., Başpınar,N., Ceraniu,M.C., Bilgili,A., Öztürk,C., Kurşunlu,A.N.(2013): Raffinose and hypotaurine improve the post-thawed Merino ram sperm parameters. Cryobiology. 67(1): 34-39.

34-    Bucak,M.N., Ataman,M.B., Başpınar,N., Uysal,O., Taşpınar,M., Bilgili,A., Öztürk,C., Güngör,Ş., İnanç,E, Akal,E.(2015): Lycopene and resveratrol improve post‐thaw bull sperm parameters: sperm motility, mitochondrial activity and DNA integrity. Andrologia. Jun;47(5): 545-52. doi: 10.1111/and.12301. Epub 2014 Jun 9.

35-    Bilgili,A., Cevik,A.(2014): Occurrence of Organophosphorus Pesticide Residues in Commercial Fruit Juices and Fruit Juice Concentrates Marketed in Turkey. Food and Chemical Toxicology. (In press)

36-    Bilgili,A., Atila,T.(2014): The effects of Piperonyl Butoxide on the biological activity of some synthetic Pyrethroid insecticides used in public health in Turkey. Pest Management Science. (In press).

37-    Bilgili,A., Selcukoglu,E.(2014): The Determination of the Residues of Amitraz and Fluvalinate in Honey Samples Obtained from Cukurova Region. Bull. Environ-Contam. Toxicol. (In press).

38-    Gureli,H., Bilgili,A.(2014): Determination of Natural Negativity Factors (Aflatoxins, Nitrate, Nitrite, Tanin and Sodium Chloride) In Some Cage Bird Feeds. Poultry Science. (In press).

39-    Bilgili,A., Erkmen,E.(2014): The Antimicrobial Activity Research of Some Disinfectants in Poultry Houses.  (In press).

40-    Turker,H., Bilgili,A.(2014): Effects of Artificial Ultraviolet C Radiation on Thyroid and Pituitary Gland Hormones in Molerat (Spalax leucodon). Bull. Environ-Contam. Toxicol. (In press).

41-    Bilgili,A., Turker,H.(2014): Effects of Artificial Ultraviolet C Radiation on Several Blood Parameters in Albino Mice. Bull. Environ-Contam. Toxicol. (In press).

42-    Bilgili,A., Unal,H., Ozdemir,M., Aydin,A.(2014): Some Heavy Metal Levels of Fish Species (Vimba vimba, Tinca tinca, Scardinus erythrophthalmus) Caught in Sapanca Lake, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment. (In press).

43-    Bilgili,A., Ozdemir,M., Aydin,A., Unal,H.(2014): Some Heavy Metal Levels in Fish samples Caught in Sakarya River, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment. (In press).

44-    Bucak, M. N., Ataman, M. B., Başpınar, N., Uysal, O., Taşpınar, M., Bilgili, A., ... & Akal, E. (2015). Lycopene and resveratrol improve post‐thaw bull sperm parameters: sperm motility, mitochondrial activity and DNA integrity.Andrologia, 47(5), 545-552.

         

II- YURT İÇİ VE YURT DIŞI HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR

1-       Şanlı,Y., Bilgili,A. (1989): Bazı işlenmiş soya fasulyesi unu örneklerinin üreaz aktivite düzeyleri üzerinde araştırmalar. A.Ü.Vet. Fak. Derg., 36(1): 165-180.

2-            Kaya,S., Bilgili,A., Liman,B.C., Doğan,A.(1989): Çeşitli yem ve yem hammaddelerindeki nitrat ve nitrit düzeyleri üzerine bir araştırma. A.Ü.Vet.Fak.Derg.,

36(2): 455-466.

3-       Kaya,S., Bilgili,A.(1989): Yumurtalarda aflatoksin kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 36(3): 641-645.

4-       Şanlı,Y., Demet,Ö., Akar,F., Yavuz,H., Bilgili,A., Liman,B.C., Doğan,A.(1990): Buldan barajı suyunun doğal kalitesi ve buradan avlanan sazan balığı örneklerinde bazı ağır metal artıkları üzerinde araştırmalar. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 37(1): 56-73.

5-       Kaya,S., Bilgili,A.(1990): Sığırlarda malatiyonun sebep olduğu bir toplu zehirlenme. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 37(1): 156-159.

6-       Kaya,S., Bilgili,A., Çetin,İ.(1991): Etlik piliç yetiştiriciliğinde altlıktan kaynaklanabilecek mikotoksin riskinin araştırılması. TÜBİTAK Doğa Derg., 15(2): 118-128.

7-       Kaya,S., Bilgili,A., Doğan,A., Liman,B.C.(1991): Mezbahada kesilen sığırların et ve bazı iç organlarında arsenik kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 37(2): 359-363.

8-       Bilgili,A., Altıntaş,A.(1991): Köpekte izotonik tuz infüzyonuna karşı böbreğin akut cevabı. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 38(1-2):40-52.

9-       Kaya,S., Doğan,A., Bilgili,A.(1991): Pentobarbital, barbital ve tiyopentalle yol açılan anesteziye kloramfenikolün etkileri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 38(1-2):186-198.

10-    Altıntaş,A., Bilgili,A.(1992): Melez köpeklerde kan ve idrarda üre, kreatinin Na ve K normal düzeyleri ile yaş, cinsiyet ve ağırlığın etkisi. Y.Y.Ü.Vet.Fak.Derg., 3(1-2):11-27.

11-    Bilgili,A.(1991): Dipiron ve asetilsalisilik asit ile furosemidin in vivo etkileşimleri üzerinde araştırmalar. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 38(3):359-382.

12-    Bilgili,A., Özkazanç,A.N.(1992): Dipiron ve asetilsalisilik asit ile furosemidin in vivo etkileşimleri. TÜBİTAK Doğa Derg., 16(2):245-258.

13-    Bilgili,A., Kaya,S., Doğan,A.(1993): Sığırların et ve iç organlarında bazı ağır metal kalıntı düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 40(2):292-300.

14-    Bilgili,A., Kaya,S., Baydan,E.(1995): Ankara piyasası ve çevre ilçelerden sağlanan yumurtalarda sülfonamid kalıntıları. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 42(2):143-146.

15-    Bilgili,A. Kaya,S., Doğan,A.(1995): Farelerde pentobarbital ve tiyopentalle anestezi üzerine eritromisinin etkileri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 42(3):257-262.

16-    Filazi,A., Bilgili,A., Yavuz,H., Kum,C.(1995): Sağlıklı farelere ağızdan verilen danofloksasin’in farmakokinetiği. A.Ü. Vet .Fak. Derg., 42(4):527-533.

17-    Bilgili,A., Sağmanlıgil,H., Çetinkaya,N., Yarsan,E., Türel,İ.(1995): Van Gölü suyunun doğal kalitesi ve buradan avlanan İnci Kefali (Chalcalburnus Tarichii, Pallas 1811) örneklerinde bazı ağır metal düzeyleri. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 42(4):445-450.

18-    Dökmeci,F., Tekşen,F., Bilgili,A., İzgür,H., Şaylı,B.S., Kurtay,G.(1996): Effects of clomiphene citrate on ovulation, implantation, fetal growth and chromosomes in mice. Turk. J. Med. Sci., 26(6): 537-541.  

19-    Bilgili,A., Şanlı,Y., Kaya,S., Yavuz,H., Akar,F., Akkaya,R., Filazi,A.(1996): Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin teknolojik işlenmesi ve bozulma ürünlerinden kaynaklanan olumsuzluk etmenlerinin araştırılması. Etlik Vet. Mikrob. Derg., 8(4):93-110.

20-    Yavuz,H., Filazi,A., Bilgili,A., Sekkin,S., Özdemir,M., Kum,C., Kutlu,İ.(1996): Siflutrin’in immünotoksikolojik etkilerinin araştırılması. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 43(2): 209-213.

21-    Kaya,S., Baydan,E., Bilgili,A., Yarsan,E., Şeker,Y.(1996): Etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği ve manganla enrofloksasin arasında emilme yönünden etkileşme. A.Ü.Vet. Fak. Derg., 43(2):195-202.

22-    Kerman,M., Kaya,S., Bilgili,A., Akkaya,R., Yarsan,E.(1996): Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin toksik etkili mineral madde içeriklerinin araştırılması. Etlik Vet. Mikrob. Derg., 8(4):81-92.

23-    Bilgili,A., Kaya,S., Yarsan,E.(1996): Farelerde ivermektinle zehirlenmelerde sağaltım denemeleri. Etlik Vet. Mikrob. Derg., 8(4):131-136.

24-    Sağmanlıgil,H., Bilgili,A., Yarsan,E., Türel,İ.(1996): Van Gölü’nde avlanan inci kefali örneklerinde organik klorlu insektisit düzeyleri üzerine araştırmalar. Vet. Bil. Derg., 12(2): 69-72.

25-    Bilgili,A., Şanlı,Y.(1997): Sığırlarda akut kurşun zehirlenmesi. Vet. Hek. Dern. Derg., 68(1):77-81.

26-    Doğanay,A., Gıcık,Y., Bilgili,A.(1997): Farelerde Aspicularis tetraptera ve Hymenolepis nana’ya karşı Drontal plus ve Paratak plus’ın etkisi. Kafkas Üniv . Vet. Fak. Derg., 3(2): 187-190.

27-    Kaya,S., Şanlı,Y., Yarsan,E., Özsoy,A., Akkaya,R., Bilgili,A.(1997): Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun araştırılması. Etlik Vet. Mikrob. Derg., 8(4):59-80.

28-    Şanlı,Y., Aştı,R., Bilgili,A., Yardımcı,H., Kurtdede,N., Filazi,A. ve Akan,M.(1997): Kanatlı hayvan immün sistemi üzerine antibakteriyel ilaçların etkileri. Etlik Vet. Mikrob. Derg., 9(2): 159-179.

29-    Bilgili,A., Şanlı,Y.(1997): Sığırlarda akut kurşun zehirlenmesi. Etlik Vet. Mikrob. Derg., 9(1): 22-30.

30-    Şanlı,Y., Aştı,R., Bilgili,A., Yardımcı,H., Kurtdede,N., Filazi,A., Akan,M.(1997): Kanatlı hayvan immün sistemi üzerine antibakteriyel ilaçların etkileri. Çiftlik Derg., 163: 28-41.

31-    Küplülü,Ş., Şeviktürk,İ., Vural,R., Bilgili,A., Salmanoğlu,R., Sekkin,S.(1998): Farelerde değişik dozlardaki PMSG ve HCG uygulamalarının süperovulasyon oranı üzerine etkisi. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 43(4): 449-456.

32-    Doğan,A., Topçu,B., Bilgili,A.(1999): Arılarda organik fosforlu insektisit (kaumafos) zehirlenmesi. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 5(2): 125-127.

33-    Filazi,A., Bilgili,A., Eraslan,G., Selçukoğlu,E.(1999): Türkiye’nin Çukurova Bölgesi’nden toplanan bal örneklerinde organik fosforlu insektisit kalıntılarının belirlenmesi. Ekin Derg., 10: 49-54.

34-    Özbek,M.C., Turgut,S., Bilgili,A., Özdem,C.(2000): Effect of ostial surgery on mucociliary clearance: Experimental study in rabbits. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mecmuası, 22(2):103-107.

35-    Bilgili,A.(2000): Subakut şekilde elektromagnetik alana maruz bırakılan farelerde plazma serbest T3, Serbest T4 ve TSH düzeyleri. Yüzüncü Yıl Üniv. Vet. Fak. Derg., 11(1): 14-17.

36-    Bilgili,A., Kaya,S., Yarsan,E., Akkaya,R., Özdemir,M., Başkaya,R.(2001): Varfarin, aspirin ve sülfanilamidin sağlıklı farelerde protrombin zamanı üzerine olan etkileri. F.Ü. Sağlık Bil.Derg., 15(2): 293-298.

37-    Altıntaş,A., Bilgili,A., Çelik,S., Eraslan,G.(2001): İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 48(1): 27-34.

38-    Baydan,E., Akkaya,R., Traş,B., Bilgili,A., Tanyıldızı,S., Filazi,A., Yarsan,E., Özdemir,M.(2002): Etlik piliçlerde kullanılan çeşitli veteriner ilaçlarının kalıntıları üzerine pişirme, dondurma ve benzeri işlemlerin etkilerinin araştırılması: 1- Sulfonamid grubu bazı antibakteriyellerin incelenmesi, Etlik Vet Mikrob Derg., 13(1): 56-65

39-    Baydan,E., Akkaya,R., Traş,B., Bilgili,A., Tanyıldızı,S., Filazi,A., Yarsan,E., Özdemir,M.(2002): Etlik piliçlerde kullanılan çeşitli veteriner ilaçlarının kalıntıları üzerine pişirme, dondurma ve benzeri işlemlerin etkilerinin araştırılması: 2- Kinolon grubu bazı antibakteriyellerin incelenmesi. Etlik Vet. Mikrob. Derg., 13(1): 66-76.

40-    Bilgili,A., Yarsan,E., Eraslan,G., Eşsiz,D., Kutlu,İ., Saltaş,H.(2002): Deltametrinin farelerde hümoral bağışıklık ve bazı kan parametrelerine etkisi. F. Ü. Sağlık Bil. Derg., 16(1): 37-40.

41-    Baydan,E., Bilgili,A., Özdemir,M., Kalkan,F.(2002): Deneysel subkronik bakır zehirlenmesine maruz kalan farelerde enrofloksasinin farmakokinetiği. Vet. Hek. Dern. Derg., 73(1-2) 39-42.

42-    Akdoğan,M., Bilgili,A., Karaöz,E., Gökçimen,A., Yarsan,E., Eraslan,G.(2002): İçme suyu ile belirli dozlarda flor verilen tavşanların karaciğer dokusundaki yapısal ve biyokimyasal değişiklikler. F. Ü. Sağlık Bil. Derg., 16(1): 41-46.

43-    Altıntaş,A., Bilgili,A., Kontaş,T., Eraslan,G.(2003): Diyetle aflatoksin alan broylerlerde karaciğer ve serum vitamin A-karoten düzeyleri. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 50(1): 1-6.

44-    Eraslan,G., Bilgili,A.(2003): Subakut aflatoksin zehirlenmesi oluşturulan etçi piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiğinin araştırılması. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 50: 107-112.

45-    Eraslan,G., Karaöz,E., Bilgili,A., Öncü,M., Eşsiz,D., Kutlu,İ.(2003): Aflatoksinlerin etçi piliçlerde bağışıklık sistemi üzerine etkisi. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 14(1): 114-117.

46-    Baydan,E., Bilgili,A., Kum,C., Öztürk,Ş.(2003): Benzalkonyum ve glutaraldehit’in tek ve karışımlarının sazan balıklarındaki letal yoğunluk-50 (LC50) değerinin belirlenmesi. Türk Vet. Hek. Derg., 13(2): 48-52.

47-    Bilgili,A., Eraslan,G., Eşsiz,D., Kutlu,İ., Saltaş,H.(2004): Farelerde klorprifos ve diklorvos’un humoral immün yanıt üzerine etkisi., F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 18(1): 1-4.

48-    Çetin,N., Bilgili,A., Eraslan,G., Koyu,A.(2004): Tavşanlarda flor uygulamasının bazı kan parametreleri üzerine etkisi. Erciyes Üniv. Sağlık Bil. Derg., 13(2): 46-50.

49-    Kanbur,M., Bilgili,A., Dinç, E.(2005): Bazı insektisit formülasyonlarındaki etkin maddelerin spektroskopik ve kemometrik yöntemlerle karşılaştırmalı miktar tayinleri. Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg., 2(1): 1-4.

50-    Çetin,N., Eraslan,G., Bilgili,A., Eşsiz,D.(2005): Tavşanlarda içme suyu ile kronik klorprifos alımının elektrokardiyogram üzerine etkisi. Erciyes Üniv. Sağlık Bil Derg., 14(3): 177-183.

51-    Çetin,N., Bilgili,A., Eşsiz,D., Eraslan,G.(2006): Tavşanlarda diklorvos’un elektrokardiyogram üzerine etkisi. F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 20(3):179-183.

52-    Şahindokuyucu Kocasarı,F., Bilgili,A.(2014): Sağlıklı ve Koksidiyozlu Etlik Piliçlerde Sülfakinoksalin’in Farmakokinetiği. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 33(1, 2): 7-14.

53-    Şahindokuyucu Kocasarı,F., Bilgili,A. (2015): Tissue Concentrations of Sulphaquinoxaline in Healthy and E. tenella Infected Chickens. Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University. 12(1): 1-7.

54-    Akalın,P.P., Başpınar,N., Çoyan,K., Ömür,A.D., Güngör,Ş., Sarıözkan,S.,  Öztürk,C., Bilgili,A., Bodu,M., Acibaeva,B., Bucak,M.N.(2015): Metiyonin ve Trehaloz İçeren Sulandırıcıların Koç Spermasının Dondurma-Çözdürme Sonrası Sperm Akrozom Bütünlüğü ve Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkileri. Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi. 3(1): 7-15.

 

B- DERLEME MAKALELER

1-       Bilgili,A.(1990): Kanatlı üretiminde gelişmeyi hızlandırıcı ve koruyucu amaçla kullanılan antibakteriyel maddeler. Türk Vet.Hek.Derg., 2(7-8):31-36.(Derleme).

2-       Bilgili,A., Doğan,A.(1991): Selenyumun evcil hayvanlarda olumsuz etkileri. Tarımda Kaynak Derg., 2(1):18-21.(Derleme).

3-       Bilgili,A., Doğan,A.(1991): Veteriner Hekimlikte ksilazin antagonistlerinin klinik kullanımı. Y.Y.Ü.Vet.Fak.Derg., 2(1-2):1-10.(Derleme).

4-       Doğan,A., Bilgili,A., Dağoğlu,G.(1991): Veteriner Hekimlikte klinik kullanıma yeni giren antibakteriyel ilaçlar: Kinolonlar. Y.Y.Ü.Vet.Fak.Derg., 2(1-2):141-151.(Derleme).

5-       Bilgili,A., Doğan,A.(1991): Kedilerde antibakteriyel ilaçların klinik kullanımı. Y.Y.Ü.Vet.Fak.Der., 2(1-2): 67-79.

6-       Bilgili,A.(1994): Kanatlılarda antibakteriyel ilaç kullanım seçenekleri ve sakıncaları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 41(2):243-253.

7-       Bilgili,A.(1995): Kloramfenikol toksisitesi. Türk Toksikoloji Dern. Bulteni, 12: 1,7.

8-       Bilgili,A., Kaya,S.(1995): Atlarda doping için kullanılan ilaç ve diğer maddeler ile doping kullanımını sınırlayıcı kurallar. Türk Vet.Hek.Derg., 7(2):33-41. (Derleme).

9-       Baydan,E., Kaya,S., Yavuz,H., Bilgili,A.(1995): Laboratuvar analiz sonuçlarının değerlendirilmesi. Türk Vet. Hek. Derg., 7(4): 36-45. (Derleme).

10-    Öner, F., Bilgili,A.(1996): Biyoteknoloji endüstri ve farmasötik biyoteknoloji. Türk Vet. Hek. Derg., 67(3): 48-50. (Derleme).

11-    Kaya,S., Bilgili,A.(1996): Pestisitler ve yol açabilecekleri başlıca sorunlar. Türk Vet. Hek. Derg., 8(4): 28-38. (Derleme).

12-    Kaya,S., Baydan,E., Bilgili,A., Özdemir,M. 1996. Balık hastalıklarının sağaltımında ilaç kullanımı. Türk Vet.Hek.Derg., 9:34-42.

13-    Bilgili,A.(1997): Farmasötik dozaj şekilleri açısından biyoteknolojinin önemi. Türk Vet. Hek. Derg., 9(1): 20-23. (Derleme).

14-    Kaya,S., Bilgili,A.(1999): Dioksin ve dioksin benzeri maddeler. Türk Vet. Hek. Derg., 11(3-4): 42-48. (Derleme).

15-    Kaya,S., Bilgili,A.(1999): Koku giderici olarak p-Diklorobenzen (p-DCB): Kullanımı ve sakıncaları. Sağlık ve Toplum Derg., 3: 52-59. (Derleme).

16-    Kaya,S., Bilgili,A.(1999): Besin değeri olan hayvanlarda veteriner hekimliği ilaçlarının kullanımı, bunlardan elde edilen besinlerdeki ilaç kalıntıları ve önemi. Sağlık ve Toplum Derg., 4: 48-65. (Derleme).

17-    Kaya,S., Bilgili,A.(1999): Ekonomik önemi olan bazı balıklarda bazı ilaçların farmakokinetiği. Ege Üniv. Su Ürünleri Fak Derg., 16(3-4): 463-475. (Derleme).

18-    Bilgili,A., Eraslan,G.(1999): Yılan zehirleri: II. Zehirsiz Bileşikler. F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 13(3): 421-430. (Derleme).

19-    Bilgili,A., Eraslan,G., Akkaya,R.(2000): Akrep, kertenkele, karınca, örümcek, arı ve kurbağa zehirlerinin farmakoloji, toksikoloji ve biyokimyası. Sağlık ve Toplum Derg., 10(4): 7-20. (Derleme).

20-    Eraslan,G., Bilgili,A.(2000): Yılan zehirleri: I. Zehirli bileşikler. F.Ü. Sağlık Bil. Derg., 14(1): 237-245. (Derleme).

21-    Bilgili,A., Eraslan,G., Başkaya,R.(2001): Yılan zehirlerinin canlı üzerine etkileri ile zehirlenmelerin tanısı ve sağaltımı. Sağlık ve Toplum Derg., 11(2): 8-17. (Derleme).

22-    Gürel,Y., Bilgili,A.(2001): Laboratuvar hayvanlarının anestezisi. Etlik Vet. Mikrob. Derg., 12(1-2): 65-74. (Derleme).

23-    Bilgili,A., Şahindokuyucu,F.(2001): Kedi ve köpeklerde antibakteriyel ilaç kullanımı. Türk Vet Hek Birliği Derg., 1(3-4): 58-61. (Derleme).

24-    Bilgili,A., Gürel,Y.(2002): Laboratuvar hayvanlarının hastalıklarının sağaltımı. Etlik Vet Mikrob Derg., 13(1): 77-88. (Derleme).

25-    Bilgili,A., Küçükgünay,S.(2002): Felç yapıcı kabuklu su ürünü toksinleri. Y. Y. Üniv. Vet. Fak. Derg., 13(1-2): 31-34. (Derleme).

26-    Bilgili,A., Altıntaş,L., Şahindokuyucu,F.(2003): Kedi ve köpeklerde yatıştırıcı ve hareketsiz kılıcı ilaçların kullanımı. Y.Y. Üniv. Vet. Fak. Derg., 14(1): 50-55. (Derleme).

27-    Bilgili,A., Küçükgünay,S.(2003): Kabuklu su ürünü toksinleri. F. Ü. Sağlık Bil.Derg., 17(3): 231-235. (Derleme).

28-    Bilgili,A.(2005): Antibiyotik direnci ve antibiyotiklerin veteriner hekimlikte bilinçli kullanımı. Türk Vet. Hek. Birl. Derg., 5(1-2): 16-20.

29-    Bilgili,A., Altıntaş,L.(2005): Kedi ve köpeklerde davranış bozukluklarında ilaç kullanımı. Türk Vet. Hek. Birl. Derg., 5(1-2): 66-73.

30-    Kaya,S.E., Kaya,Z., Bilgili,A. (2005): İyi veteriner hekimlik klavuzu. Türk Vet. Hek. Birl. Derg., 5(3-4): 10-17.

31-    Bilgili,A., Çevik, A.(2005): Hayvanat bahçelerinde dezenfektanların kullanımı. Türk Vet. Hek. Birl. Derg., 5(3-4): 67-73.

32-    Bilgili,A.(2011): Üriner Bölge Enfeksiyonlu Köpeklerde ve Kedilerde Antimikrobiyal Sağaltım. Vet. Hek. Dern. Derg., (Basımda).

33-    Satılmış,M., Bilgili,A.(2012): Nonsteroidal Antiinflamatuvar İlaçların Yeni Kullanım Seçenekleri. Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg., 10(1): 63-71.

 

C- KONFERANS, BİLDİRİ (TEBLİĞLER) VE YAZILI SUNULAR (POSTERLER)

C- 1 ULUSAL

1-       Bilgili,A.(1993): Kanatlılarda antibakteriyel ilaç kullanım seçenekleri ve sakıncaları. I. Bolu Tavuk Hastalıkları Sempozyumu 1993, 1-2 Ekim, Bolu. Sayfa 1-12.(Bildiri).

2-       Bilgili,A.(1995): Pestisit artıklarının doğal ortamda yıkımlanmaları, 17 Mart 1995, Türk Toksikoloji Derneği Seminerleri, Ankara. (Bildiri).

3-       Dökmeci,F., Tekşen,F., Bilgili,A., İzgür,H., Şaylı,B., Kurtay,G.(1996): Klomifen sitratın farelerde ovülasyon, implantasyon, fötal büyüme ve kromozomlar üzerine etkisi. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 96, 24-28 Haziran-İzmir, Sayfa:10.

4-       Doğanay,A., Gıcık,Y., Bilgili,A.(1997): Farelerde Aspicularis tetraptera ve Hymenolepis nana’ya karşı Drontal plus ve Paratak plus’ın etkisi. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi 97, 8-12 Eylül-Ankara. Sayfa: 74. (Bildiri).

5-       Bilgili,A., Kanbur,M., Bilgili,N., Şahindokuyucu,F.(1999): Haşere mücadele servislerindeki personelin çalışma koşullarının araştırılması. İşçi Sağlığı Kongresi, 26-28 Kasım 1999, Ankara. Sayfa: 184. (Yazılı sunu).

6-       Bilgili,A.(2000): Yılan, akrep, örümcek ve benzeri hayvan zehirlenmelerinin farmakoloji ve toksikolojisi. 6 Aralık 2000 Türk Toksikoloji Derneği Seminerleri, Ankara. (Bildiri).

7-       Akdoğan,M, Bilgili,A, Kaya,S, Yarsan,E, Üstüner,E.(2000): Flor zehirlenmesi oluşturulmuş tavşanlarda plazma total testosteron, kortizol, büyüme hormonu ve flor düzeyleri. XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve "Workshop" 18-20 Mayıs 2000, Kayseri. (Bildiri).

8-       Bilgili,A.(2000): Su ve su ürünlerinde pestisit ve metal kirliliği, ASASUM, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve FAO işbirliği ile “Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Sistemi ve HACCP Eğitimi” konulu eğitim seminerleri, 26-29 Eylül-Ankara. (Bildiri).

9-       Bilgili,A.(2000): Yılan ve akrep zehirinin canlı üzerine etkileri ile zehirlenmelerin tanısı ve tedavisi. T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Zehir Araştırmaları Müdürlüğü: Zehir Danışma Merkezlerinde Danışma Hizmeti Veren Elemanların Eğitimi Kursu, Mavi Salon, 2-13 Ekim. (Bildiri).

10-    Tekşen,F., Bilgili,A., Arıbal (Kocatürk),H., Altıntaş,L.(2002): Karanlık stresine maruz kalan farelerde eritrosit içi süperoksit dismütaz, katalaz, çinko ve bakır ile plazma çinko ve bakır düzeylerinin değerlendirilmesi. Stres Kongresi. (Yazılı sunu).

11-    Bilgili, A.(2007): Türkiye Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Vakfı’nın düzenlediği “Besin Maddelerindeki Sağlığa Zararlı Kimyasallar” konulu panel, Panelistler Prof. Dr. Ali Bilgili (Ankara Üniv Vet Fak), İbrahim Yetkin (Türkiye Ziraatçiler Derneği Genel Başkanı), Erman Toroğlu (Eski Futbolcu, Eski Hakem, Yazar), 02 Nisan 2007, Dedeman Otel, Ankara. (Panel’de Bildiri).

12-    Bilgili,A.(2008): Bilimsel araştırma ve yayın etiği. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün Genel Müdürlük ve Bağlı Araştırma Enstitüleri Araştırmacı Personeli faaliyetleri etkinliğinin artırılması amacıyla programlanan “2008 yılı Araştırmacı personel eğitimi” 18 Haziran 2008. (Konferans).

13-    Bilgili,A.(2008): Bilimsel yayınlarda etik dışı durumlar ve değerlendirme. Akademisyenler Birliği Konferans Salonu, 14 Kasım 2008, Ankara. (Konferans).

14-    Bilgili,A.(2009): Gıdalardaki veteriner ilaç kalıntılarından kaynaklanabilecek sağlık sorunları, Araştırma ve Kültür Vakfı Ankara Şubesi Konferas Salonu, 14 Nisan 2009, Ankara. (Konferans).

15-    Güreli,H., Bilgili,A.(2009): Bazı Kafes Kuşu Yemlerinde Tanen Düzeyleri, 5’inci Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Çorlu İstanbul, 30 Eylül- 03 Ekim 2009. (Yazılı Sunu).

16-    Bilgili,A.(2009): Besin Değeri Olan Hayvanlarda Veteriner İlaçlarının Kullanımı, Bunlardan Elde Edilen Besinlerdeki Kalıntıların İnsan Sağlığına Yönelik Etkileri. Ankara Yusufeli Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği Konferans Salonu, 30 Ekim 2009, Ankara. (Konferans).

17-    Bilgili,A.(2009): Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik olmayan durumlara yönelik değerlendirmeler. Gaziantep Üniversitesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu, 16 Kasım 2009, Gaziantep. (Konferans).

18-    Bilgili,A.(2009): Bilimsel araştırmalarda hayvan deneyleri kursu sertifika programı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, 09-17 Kasım 2009, Gaziantep. (Konferans).

19-    Bilgili,A.(2009): Besinlerimizdeki veteriner ilaç kalıntılarının sağlığımız açısından önemi. Demokraside Birlik Vakfı Konferans Salonu,  26 Aralık 2009, Ankara. (Konferans).

20-    Bilgili,A.(2010): Besinlerimizdeki ilaç kalıntılarının insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Konferans Salonu, 12 Ocak 2010, Ankara. (Konferans).

21-    Güreli,H., Bilgili,A.(2010): Bazı kafes kuşu yemlerinde doğal olumsuzluk faktörlerinin (aflatoksinler, nitrat, nitrit, tanen ve sodyum klorür) belirlenmesi. III. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Pine Bay Holiday Resort Otel, 29 Eylül-2 Ekim 2010, Kuşadası/Aydın. (Bildiri).

22-    Bilgili,A.(2011): Üriner Bölge Enfeksiyonlu Köpeklerde ve Kedilerde Antimikrobiyal Tedavi. Veteriner Üroloji Sempozyumu, 02-03 Nisan 2011, Kervansaray Termal Otel Bursa. (Bildiri).

23-    Bilgili,A.(2012): Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik Olmayan Durumlar ve Yargıdaki Değerlendirmeler. 22 Haziran 2012, Tunceli Üniversitesi, Tunceli. (Konferans).

24-    Bilgili,A.(2012): Çevre ve Hayvan Sağlığı. Geçici Hayvan Bakımevlerinin Sorunları ve Hayvanların Korunması için Yerel Yönetimler Arası İşbirliği Sempozyumu, Tosya Konferans Salonu, 06.12.2012, Tosya, Kastamonu. (Bildiri).

25-    Bilgili,A.(2013): Sığırlarda Alt Solunum Sistemi Hastalıklarında Antibakteriyel Sağaltım. Uluslar arası Katılımlı IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 11-14 Eylül 2013, Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu. Elazığ. (Bildiri).

26-    Satılmış,M., Karaşahin,T., Kızıl,S.H., Akyol,N., Taşdemir,U., Bilgili,A.(2013): Yerli Kara Düvelerde Kas İçi ve Epidural Boşluğa Uygulanan FSH’nın Etkilerinin Karşılaştırılması. Uluslar arası Katılımlı IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 11-14 Eylül 2013, Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu. Elazığ. (Bildiri).

27-    Alaçık,O., Bilgili,A.(2013): Balık Yetiştiriciliğinde Antibakteriyel İlaç Kullanımı. Uluslar arası Katılımlı IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 11-14 Eylül 2013, Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu. Elazığ. (Yazılı Sunu).

28-    Bilgili,A.(2014): Veteriner hekimliğinde biyosidal olarak kullanılan pestisitler ve hayvanlarda yol açabileceği sorunlar. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Biyosidal Kongresi, 19 - 23 Mart 2014, Antalya, Türkiye. (Bildiri).

29-    Bilgili,A.(2014): Hayvansal Gıdalarda Veteriner Hekimliği İlaçlarından kaynaklanabilecek Sağlık Sorunları. 28 Mart 2014, Akademi Konferans Salonu, Ankara. (Bildiri).

 

C- 2 ULUSLARARASI VE ULUSLARARASI KATILIMLI OLANLAR

1-       Şanlı,Y., Akar,F., Bilgili,A.(1993): Et-tipi piliçlerde altlığı ıslatma sendromuna yol açan katılımcı etmenler üzerinde araştırmalar. Uluslararası Tav. Kong. 93,13-14 Mayıs-İstanbul-Türkiye. Sayfa: 376-384.(Bildiri).

2-       Kaya,S., Bilgili,A., Çetin,İ.(1995): Etlik piliç yetiştiriciliğinde altlıktan kaynaklanabilecek mikotoksin riskinin araştırılması.Yutav 95 Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27 Mayıs, Mecidiyeköy Kültür Sitesi. İstanbul-Türkiye. Sayfa: 607-615.

3-       Kaya,S., Bilgili,A., Baydan,E.(1995): Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerden sağlanan yumurtalarda sülfonamid kalıntıları. Yutav 95 Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27 Mayıs, Mecidiyeköy Kültür Sitesi, İstanbul-Türkiye. Sayfa: 593-598. (Bildiri).

4-       Yavuz,H., Filazi,A., Bilgili,A., Sekkin,S., Özdemir,M., Kum,C., Kutlu,İ. (1997): Siflutrin’in İmmünotoksikolojik etkilerinin araştırılması. 2.Uluslararası Katılımlı  Toksikoloji Kongresi 97, 3-6 Nisan-Antalya-Türkiye. Sayfa-28. (Yazılı sunu).

5-       Bilgili,A.(1997): Türkiye’de gıdalar ve yemlerdeki mikotoksin kirlenmesinin boyutları. 2. Uluslararası Katılımlı Toksikoloji Kongresi. 97, 3-6 Nisan-Antalya-Türkiye. Sayfa 5. (Bildiri).

6-       Çok,İ., Bilgili,A., Yarsan,E., Bağcı,C., Burgaz,S.(1997): Manisa’da yaşayanların adipoz dokularında klorlu hidrokarbon pestisit kalıntı düzeylerinin araştırılması (1995-1996). 2. Uluslararası Katılımlı Toksikoloji Kongresi 97, 3-6 Nisan-Antalya-Türkiye. Sayfa: 32. (Yazılı sunu).

7-       Çok,İ., Bilgili,A., Özdemir,M., Özbek,H., Bilgili,N., Burgaz,S.(1997): Van ve Manisa illerinde yaşayanlardan sağlanan anne sütlerinde organik klorlu pestisit kirlilik düzeylerinin belirlenmesi (1995-1996). 2. Uluslararası Katılımlı Toksikoloji Kongresi 97, 3-6 Nisan-Antalya-Türkiye. Sayfa: 33. (Yazılı sunu).

8-       Kaya,S., Baydan,E., Bilgili,A., Yarsan,E., Şeker,Y.(1997): Etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği ve manganla enrofloksasin arasında emilme yönünden etkileşme. Yutav 97 Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17 Mayıs, Karaköy-İstanbul-Türkiye. Sayfa: 318-326. (Yazılı sunu).

9-       Şanlı,Y., Aştı,R., Bilgili,A., Yardımcı,H., Kurtdede,N., Filazi,A., Akan,M.(1997): Kanatlı hayvan immün sistemi üzerine antibakteriyel ilaçların etkileri. Uluslararası Tav. Konf. 97, 14-17 Mayıs, Karaköy-İstanbul-Türkiye. Sayfa: 90-102. (Bildiri).

10-    Kaya,S., Şanlı,Y., Yarsan,E., Özsoy,A., Akkaya,R., Bilgili,A.(1997): Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun araştırılması. Yutav 97 Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17 Mayıs, Karaköy-İstanbul, Türkiye. Sayfa: 212-221. (Bildiri).

11-    Bilgili,A., Keskin,A., Altınsaat,Ç., Özdemir,M., Aydoğan,S. (1998): Erythromycin Interaction on Heatlhy Mice. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. 6th International Scientific Congress., 28 October 1-November, Belek-Antalya-Turkey. Sayfa: 27. (Bildiri).

12-    Koşan,S., Uludağ,B., Bilgili,A., Berki,M.A.(1999): The effect of pulsed magnetic field on allergic and toxic reactions caused by intraoral applications of nickel-chrome alloy. BaSS 99 4th Congress of the Balkan Stomatological Society, 22-25 March-İstanbul-Turkey. Sayfa: 229. (Yazılı sunu).

13-    Kaya,S., Bilgili,A.(1999): Besin değeri olan hayvanlarda veteriner hekimliği ilaçlarının kullanımı, bunlardan elde edilen besinlerdeki ilaç kalıntıları ve önemi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Uluslararası Katılımlı Sağlıklı Yaşam Fuarı 99, 17-21 Mart 1999, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara-Türkiye. (Bildiri).

14-    Bilgili,A.(1999): Su ve su ürünlerinde pestisit ve metal kirliliği, ASASUM, FAO/DANIDA, EASTFISH Workshop Tebliğleri, 26-29 Mayıs-Ankara-Türkiye. (Bildiri).

15-    Çetin,N., Sağmanlıgil,V., Emre,B., Bilgili,A., Toker,M.(1999): Effect of acut fluoride poisoning on some echocardiographic parameters in rabbits. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 25.Uluslararası katılımlı Kongresi. 6-10 Eylül 1999 Elazığ-Türkiye. Sayfa: 217. (Bildiri).

16-    Bilgili,A., Kaya,S.(1999): Gıda güvenliği bakımından veteriner hekim ve sorumlulukları. 4. Gelişmekte Olan Ülkeler (Uluslararası) Toksikoloji Kongresi 6-10 Kasım 1999,  Antalya-Türkiye. Sayfa: 129. (Bildiri). (Sayfa: 50).

17-    Can Eke,B., Bilgili,A., Çetinkaya,O., Sağmanlıgil,H., Türel,İ., İşcan,M.(2000): Xenobiotic metabolizing enzymes of fish as biomarkers of pollution of aquatic environment. 4th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, April 12-16, 2000-Antalya-Turkey. Sayfa: 31. (Bildiri).

18-    Çok,İ., Gökçe,E., Bilgili,A.(2000): Biological monitoring of occupational exposure to toluene in shoe making industry workers. 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences. June 27-29, 2000-Ankara-Turkey. Sayfa: 308.(Bildiri).

19-    Can Eke,B., Bilgili,A., Cetinkaya,O., Sagmanligil,H., Turel,I., Iscan,M.(2001): Xenobiotic metabolizing enzymes of fish as biomarkers of pollution of Van Lake in Turkey. Toxicology and sustainable development –meeting the challenge. IXth International Congress of Toxicology, Brisbane, Australia, July 8-12, 2001. Sayfa: 206-207. (Bildiri).

20-    Şahindokuyucu,F., Bilgili,A.(2005): Sağlıklı ve koksidiyozlu etlik piliçlerde sülfakinoksalinin farmakokinetiği. I. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı 22-24 Eylül, Ankara-Türkiye. Sayfa: 278-279. (Yazılı Sunu).

21-    Şahindokuyucu,F., Bilgili,A.(2005): Sağlıklı ve koksidiyozlu etlik piliçlerde sülfakinoksalinin doku yoğunlukları. I. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı 22-24 Eylül, Ankara-Türkiye. Sayfa: 280-281. (Yazılı Sunu).

22-    Yarsan,E., Bilgili,A., Kanbur,M., Çelik,S.(2005): Deltametrin’in farelerde lipid peroksidasyon üzerine etkileri. I. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı 22-24 Eylül, Ankara-Türkiye. Sayfa: 233-234. (Bildiri).

23-    Çevik,A., Bilgili,A.(2005): Meyve suları ve meyve özsularının bazı organik fosforlu pestisit kalıntıları yönünden araştırılması. I. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı 22-24 Eylül, Ankara-Türkiye. Sayfa: 304-305. (Yazılı Sunu).

24-    Yalçın,S.S., Bilgili,A., Onbaşılar,İ., Eraslan,G., Özdemir,M.(2006): Protection from acetaminophen-induced liver damage by the synergistic action of sodium selenite and n-acetylcysteine in mouse. The 5th International Symposium of IBNA, September 28-29, Baloteşti-Romania. Sayfa: 15-17. (Bildiri).

25-    Bilgili,A.(2012): The Adverse Effects of Veterinary Drug Residues in Foods on Our Health, Applications For The Prevention of Residues in Turkey. International Food, Agricultural and Gastronomy Congress, 15-19 February 2012, Belek, Antalya. (Bildiri).

26-    Satılmış,M., Karaşahin,T., Kızıl,S.H., Bilgili,A., Yarsan,E.(2013): Sığır Embriyolarının in vitro Gelişiminde Charles Rosencrans (CR1aa) Mediyumuna İlave Edilen Eritropoietinin Etkisi. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Laboratuvar Hayvanları Bilimi Kongresi. 26-28 Eylül 2013, Erciyes Üniversitesi Kampüsü Sabancı Kültür Merkezi Talas Kayseri. Sayfa: 152-153. (Yazılı sunu).

27-    Bilgili,A.(2015): Problems Related to The Veterinary Drug Residues In Foods of Animal Origin and Current Situation In Turkey. 2nd International Congress of Agriculture, Food and Gastronomy. April 8th-12th , Antalya, Turkey. Sayfa: 152-154. (Bildiri).

28-    Bilgili,A.(2015): Importance of Veterinary Drug Residues in Foods of Animal Origin and Implementations in Turkey. International Congress on Natural and Engineering Sciences. International University of Sarajevo, September 9th-13th 2015, Bosnia and Herzegovina. Sayfa: 5. (Bildiri).

29-    Bilgili,A.(2015): Attenuating Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester and Intralipid on Chlorpyrifos-induced Hepatotoxicity in Rats. International Congress on Natural and Engineering Sciences. International University of Sarajevo, September 9th-13th 2015, Bosnia and Herzegovina. Sayfa: 6. (Bildiri).

30-    Bilgili,A., Güreli,H.(2015): Factors Such As Aflatoxin, Nitrite, Nitrate, Tannin and Sodium Chloride In Some Cage Bird Feeds. 1st International Conference on Innovations in Food Packaging, Shelf Life and Food Safety, 15-17 September 2015, Erding, Munich, Germany. (Yazılı Sunu).

 

D- BİLİMSEL VE MESLEKİ TOPLANTILAR

1-       Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezlerinin Bilimsel Değerlendirme Toplantısı. 03.07.2002. Ankara.

2-       TÜBİTAK-TOVAG Veterinerlik Klinik Paneli ve DPT 2005 yılı projelerinin değerlendirilme toplantısı. 26 Ağustos 2005. Ankara.

3-       Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nce gerçekleştirilen Avrupa Birliği Proje Çevrimi Yönetimi (PCM) Uygulamalı Eğitim Programı. 28 - 30 Nisan 2006. Ankara.

4-       TÜBİTAK, 2214 Yurt Dışı Araştırma Burs programlarına (2214-Yurt dışı araştırmacı
adaylarla mülakaat yapmak) başvuru yapan adayların dosyalarını değerlendirme toplantısı. 4 Mayıs 2009, Ankara.

5-       TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun belirlediği “Bitki ve Hayvan Genetiği ile ilgili teknolojiler, Medikal ve Veterinerlik amaçlı cihaz, malzeme, ilaç, aşı geliştirilmesi, Gen tedavisi doku mühendisliği kök hücre çalışmaları, Genetik hastalıkların tedavisi” alanlarında Yurt Dışı Doktora Burs Programı Destekleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı. 15 Haziran 2009. Ankara.

6-       TÜBİTAK, 2223 nolu “Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı” “Temel Bilimler, Zirai Bilimler Veterinerlik Bilimler) Toplantısı. 27 Temmuz 2009. Ankara

7-       TÜBİTAK, 2217 Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum / kişilerce düzenlenmesi planlanan ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası bilimsel çalıştaylara, teorik ve uygulamalı kurslara, lisansüstü düzeydeki yaz ve kış okullarına ve seminerlere destekleme programı değerlendirme Kurulu Toplantısı. 18 Kasım 2009. Ankara.

8-       TÜBİTAK, 2209 “Üniversite Öğrencileri Yurtiçi/Yurtdışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı” Toplantısı, 26 Nisan 2010, Ankara.

9-       Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü San-Tez 2012 Yılı I. Dönem Proje Başvurularının Değerlendirme Paneli, 11.06.2012, Cyberplaza Bilkent Ankara.

 

E- KİTAPLAR

1-            Veteriner Klinik Toksikoloji. 2. Baskı. 1995

Editör: S.Kaya

Yazarlar: Y.Şanlı, S.Kaya, İ.Pirinçci, H.Yavuz, E.Baydan, Ö.Demet, A.Bilgili.

ISBN: 975-7774-18-9

V + 448

Medisan Yayınları, Ankara.

2-            Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. Cilt 1. 1997.

Editörler: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, B.Traş, A.Bilgili, E.Baydan, F.Akar, A.Doğan.

ISBN: 975-7774-24-3.

VIII + 380.

Medisan Yayınları, Ankara.

3-            Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. Cilt 2. 1997.

Editörler: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, B.Traş, A.Bilgili, E.Baydan, F.Akar, A.Doğan.

ISBN: 975-7774-25-1.

X + 642.

Medisan Yayınları, Ankara.

4-            Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, 1998.

Editörler: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, B.Traş, A.Bilgili, E.Baydan, F.Akar, A.Doğan.

ISBN: 975-7774-32-4.

X + 534.

Medisan Yayınları, Ankara.

5-            Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi. 1998.

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili.

ISBN: 975-7774-33-2.

VI + 104.

Medisan Yayınları, Ankara.

6-            Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. Cilt 1. Baskı 2. 2000.

Editörler: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Ünsal, B.Traş, A.Bilgili, E.Baydan, F.Akar, A.Doğan.

ISBN: 975-7774-38-3.

X + 610.

Medisan Yayınları, Ankara.

7-            Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. Cilt 2. Baskı 2. 2000.

Editörler: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Ünsal, Z.Karaer, B.Traş, A.Bilgili, E.Baydan, F.Akar, A.Doğan.

ISBN: 975-7774-39-1.

X + 790.

Medisan Yayınları, Ankara.

8-            Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi Baskı 1. 2001.

Yazarlar: S.Kaya, A.Bilgili

ISBN: 975-7774-40-5.

X+754

Medisan Yayınları, Ankara.

9-            Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji Baskı 2, 2002.

Editörler: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, B.Traş, A. Ünsal, A.Bilgili, F.Akar, A.Doğan, E. Yarsan

ISBN: 975-7774-50-2.

X + 925.

Medisan Yayınları, Ankara.

10-          Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. Cilt 1. Baskı 3. 2002.

Editörler: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Ünsal, B.Traş, A.Bilgili, F.Akar, A.Doğan.

ISBN: 975-7774-51-0.

X + 612.

Medisan Yayınları, Ankara.

11-          Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. Cilt 2. Baskı 3. 2002.

Editörler: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Ünsal, Z.Karaer, B.Traş, A.Bilgili, F.Akar, A.Doğan.

ISBN: 975-7774-52-9.

X + 801.

Medisan Yayınları, Ankara.

12-          Veteriner Farmakoloji. Cilt 1. Baskı 4. 2006

Editör: S.Kaya

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Ünsal, B.Traş, A.Bilgili, F.Akar.

ISBN: 975-7774-60-X.

X + 464.

Medisan Yayınları, Ankara.

13-          Veteriner Farmakoloji. Cilt 2. Baskı 4. 2006

Editör: S. Kaya

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Ünsal, Z.Karaer, B. Traş, A.Bilgili, F.Akar.

ISBN: 975-7774-62-6

X + 868.

14-          Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji. Baskı 1. 2011

Editör: S. Kaya

Yazarlar: S. Kaya, E. Baydan, E. Yarsan, S. Sonal, A. Bilgili, H.H. Oruç, A. Filazi.

ISBN: 978-975-06-0919-0

X + 189.

15-          Veteriner Farmakoloji. Cilt 2. Baskı 5. 2013

Editör: S. Kaya

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Ünsal, Z.Karaer, B. Traş, A.Bilgili, F.Akar.

ISBN: 978-975-7774-72-3

X + 740.

 

KİTAP BÖLÜMLERİ

1-       Kaya,S., Bilgili,A.(1996): Doping için kullanılan maddeler. Sayfa: 355-364. İçinde: Kaya,S.(Ed.) Veteriner Klinik Toksikoloji. Medisan Yayınevi.Yayın No: 21. Ankara.

2-       Kaya,S., Bilgili,A.(1998): Pestisidler. Sayfa:211-339. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ. ve Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayınevi No: 35. Ankara.

3-       Kaya,S., Bilgili,A.(1998): Büyük mantar zehirlenmeleri. Sayfa: 377-385. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ. ve Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayınevi No: 35. Ankara.

4-       Kaya,S., Bilgili,A.(1998): Doping için kullanılan maddeler. Sayfa: 405-416. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ. ve Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayınevi No: 35. Ankara.

5-       Kaya,S., Baydan,E., Bilgili,A.(1998): Yemlerde önemli bazı olumsuzluk faktörleri. Sayfa: 425-442. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ. ve Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayınevi No: 35. Ankara.

6-       Pirinçci,İ., Bilgili,A.(1998): Çevre bilimi veya ekoloji. Sayfa: 1-27. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ. ve Bilgili,A.(Editörler) Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi. Medisan Yayınevi No: 36. Ankara.

7-       Bilgili,A.(1998): Çevreyi korumada yeni yaklaşımlar. Sayfa: 63-69. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ., Bilgili,A.(Editörler) Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi. Medisan Yayınevi No: 36. Ankara.

8-       Kaya,S., Bilgili,A.(1999): Tıbbi bitkiler ve kullanılmaları. Sayfa: 20-45. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ. ve Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 1, 2.Baskı Medisan Yayınevi No: 41. Ankara.

9-       Kaya,S., Bilgili,A.(1999): İlaç şekilleri ve uygulama teknikleri. Sayfa: 175-222. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ. ve Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 1, 2.Baskı Medisan Yayınevi No: 41. Ankara.

10-    Kaya,S., Bilgili,A.(1999): Pıhtılaşmayı engelleyen ve kanamayı dindiren ilaçlar. Sayfa: 521-535. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ. ve Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 1, 2. Baskı Medisan Yayınevi No: 41. Ankara.

11-    Bilgili,A., Doğan,A.(1999): Aneminin sağaltımında kullanılan maddeler. Sayfa: 537-542. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ. ve Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 1, 2.Baskı Medisan Yayınevi No: 41. Ankara.

12-    Kaya,S., Bilgili,A.(1999): Mineral maddeler. Sayfa: 225-239. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ. ve Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, 2.Baskı Medisan Yayınevi No: 42. Ankara.

13-    Kaya,S., Bilgili,A.(1999): Dış parazitleri etkileyen ilaçlar. Sayfa: 507-608. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ. ve Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, 2.Baskı Medisan Yayınevi No: 42. Ankara.

14-    Bilgili,A., Kaya,S.(1999): Virüsleri etkileyen ilaçlar. Sayfa: 669-676. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ., Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, 2.Baskı Medisan Yayınevi No: 42. Ankara.

15-    Kaya,S., Bilgili,A.(1999): Besinlerde kalıntıları önemli bazı ilaçlar. Sayfa: 744-755. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ. ve Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, 2.Baskı Medisan Yayınevi No: 42. Ankara.

16-    Bilgili,A. (1999): Veteriner farmakolojide biyoteknoloji. Sayfa: 757-766. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ. ve Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, 2. Baskı Medisan Yayınevi No: 42. Ankara.

17-    Kaya,S., Bilgili,A.(1999): Zehirlenme ve zehirlilik denemeleri. Sayfa: 19-29. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ., Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayınevi No: 35. Ankara.

18-    Kaya,S., Bilgili,A.(2001): Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi. Sayfa: a9-a94, 1-702. İçinde: Kaya,S., Bilgili,A.(Yazarlar) Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi. Medisan Yayınevi No: 43. Ankara.

19-    Kaya,S., Bilgili,A.(2001): Hayvanlarda Bazı Klinik, Fizyolojik ve Biykimyasal Değerler. Sayfa: 703-714. İçinde: Kaya,S., Bilgili,A.(Yazarlar) Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi. Medisan Yayınevi No: 43. Ankara.

20-    Kaya,S., Bilgili,A.(2001): Beşeri İlaçlar. Sayfa: 715-754. İçinde: Kaya,S. ve Bilgili,A.(Yazarlar) Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi. Medisan Yayınevi No: 43. Ankara.

21-    Kaya,S., Bilgili,A.(2002): Zehirlenme ve zehirlilik denemeleri. Sayfa: 21-28. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ.,  Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayınevi No: 53. Ankara.

22-    Kaya,S., Bilgili,A.(2002): Hayvanlarda yapılan deneme sonuçlarının insanlara uyarlanması. Sayfa: 28-32. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ., Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayınevi No: 53. Ankara.

23-    Kaya,S., Bilgili,A.(2002): Sıçan zehirleri. Sayfa: 454-465. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ., Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayınevi No: 53. Ankara.

24-    Kaya,S., Bilgili,A.(2002): Molluskisidler. Sayfa: 465-466. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ., Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayınevi No: 53. Ankara.

25-    Kaya,S., Bilgili,A.(2002): Fungusidler. Sayfa: 466-477. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ., Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayınevi No: 53. Ankara.

26-    Kaya,S., Bilgili,A.(2002): Hayvanlarda yapılan deneme sonuçlarının insanlara uyarlanması. Sayfa: 28-32. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ., Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayınevi No: 53. Ankara.

27-    Kaya,S., Bilgili,A.(2002): Bitki gelişme düzenleyicileri. Sayfa: 501-502. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ., Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayınevi No: 53. Ankara.

28-    Kaya,S., Bilgili,A.(2002): Algisidler. Sayfa: 502-503. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ. ve Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayınevi No: 53. Ankara.

29-    Kaya,S., Bilgili,A.(2002): Büyük mantar zehirleri. Sayfa: 575-584. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ. ve Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayınevi No: 53. Ankara.

30-    Pirinçci,İ., Bilgili,A.(2002): Çevre bilimi veya ekoloji. Sayfa: 704-730. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ., Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayınevi No: 53. Ankara.

31-    Bilgili,A.(2002): Çevreyi korumada yeni yaklaşımlar. Sayfa: 754-770. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ., Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayınevi No: 53. Ankara.

32-    Kaya,S., Bilgili,A.(2002): Doping için kullanılan maddeler. Sayfa: 603-616. İçinde: Kaya,S., Prinçci,İ., Bilgili,A.(Editörler) Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayınevi No: 53. Ankara.

33-    Kaya,S., Bilgili,A.(2006): İlaç şekilleri ve hazırlanmaları. Sayfa: 139-168. İçinde: Kaya,S. Veteriner Farmakoloji Cilt 1 Baskı 4. Medisan Yayınevi No: 63.

34-    Kaya,S., Bilgili,A.(2006): Kanamaya yol açan ve kanamayı dindiren ilaçlar. Sayfa: 439-456. İçinde: Kaya,S. Veteriner Farmakoloji Cilt 1 Baskı 4. Medisan Yayınevi No: 63.

35-    Kaya,S., Bilgili,A.(2006): Kanamayı kolaylaştıranlar- teşvik edenler. Sayfa: 443-450. İçinde: Kaya,S.(Editör). Veteriner Farmakoloji Cilt 1 Baskı 4. Medisan Yayınevi No: 63.

36-    Kaya,S., Bilgili,A.(2006): Kanamayı engelleyenler-dindirenler. Sayfa: 450-453. İçinde: Kaya,S. (Editör).Veteriner Farmakoloji Cilt 1 Baskı 4. Medisan Yayınevi No: 63.

37-    Kaya,S., Bilgili,A.(2006): Anemi ve sağaltımı. Sayfa: 453-456. İçinde: Kaya,S.(Editör). Veteriner Farmakoloji Cilt 1 Baskı 4. Medisan Yayınevi No: 63.

38-    Kaya,S., Bilgili,A.(2007): İnsektisidler. Sayfa: 582-603. İçinde: Kaya,S.(Editör). Veteriner Farmakoloji Cilt 2 Baskı 4. Medisan Yayınevi No: 65.

39-    Kaya,S., Bilgili,A.(2007): Böcek kovucular. Sayfa: 603-604. İçinde: Kaya,S.(Editör). Veteriner Farmakoloji Cilt 2 Baskı 4. Medisan Yayınevi No: 65.

40-    Kaya,S., Bilgili,A.(2007): Sümüklü böceklere karşı kullanılan ilaçlar. Sayfa: 610-611. İçinde: Kaya,S.(Editör). Veteriner Farmakoloji Cilt 2 Baskı 4. Medisan Yayınevi No: 65.

41-    Bilgili,A.(2011): Bitkisel Maddeler ve Mineral Maddeler. Sayfa: 126-139. İçinde: Kaya,S.(Editör). Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Baskı 1. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Yayın No: 2245.

F- PROJELER

1-       Kaya,S., Bilgili,A., Çetin,İ.(1989): Etlik piliç yetiştiriciliğinde altlıktan kaynaklanabilecek mikotoksin riskinin araştırılması. (TÜBİTAK, Proje no: VHAG-783).

2-       Bilgili,A., Özkazanç,N.(1989): Dipiron ve asetilsalisilik asit ile furosemidin in vivo etkileşimleri. (TÜBİTAK, Proje no: VHAG-834).

3-       Sağmanlıgil,H., Bilgili,A.,Yarsan,E., Türel İ.(1995): Van Gölü’nden avlanan inci kefali örneklerinde organik klorlu insektisid düzeyleri üzerinde araştırmalar. Y.Y.Ü.Araştırma Fonu. Proje No: 94VF306.

4-       Şanlı,Y., Kaya,S., Yavuz,H., Akar,F., Bilgili,A., Filazi,A., Yarsan,E., Akkaya,R.(1996): Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması: 1. Türkiye'de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun araştırılması, 2. Türkiye'de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin toksik etkili mineral madde içeriklerinin araştırılması, 3. Türkiye'de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin teknolojik işlenmesi ve bozulma ürünlerinden kaynaklanan olumsuzluk etmenlerinin araştırılması, 4. Türkiye'de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin pestisit artıklarıyla kirlenme durumu üzerine araştırmalar. (Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Proje No: HSA-04-MT-37).

5-       Özdiler,E., Bilgili,A., Berki,A., Bilgili,H., Gökalp,H., Koru,H., Akçam,O.(1997): Temporo-mandibular eklemdeki osteoblastik faaliyetin elektromanyetik alan altındaki kobaylarda incelenmesi. (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje no: 970200-11).  (13.02.1998-13.02.1999)

6-       Uludağ,B., Bilgili,A., Berki,A., Koşan,S., Eraslan,G.(1998): Ağızda kullanılan nikel-krom metal alaşımının oluşturduğu alerjik ve toksik reaksiyonlara elektromanyetik alanın etkisi.(Ankara üniversitesi Araştırma Fonu, Proje no: 980200-08).

7-       Baydan,E., Bilgili,A., Filazi,A., Yarsan,E., Özdemir,M.(1998): Etlik piliçlerde kullanılan çeşitli veteriner ilaç kalıntıları üzerine pişirme, dondurma ve benzeri işlemlerin etkilerinin araştırılması: 1. Sülfonamid grubu bazı antibakteriyel ilaçların incelenmesi. 2. Kinolon grubu bazı antibakteriyellerin incelenmesi. (Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Proje no: HS/98/16/02).

8-       Şanlı,Y., Aştı,R., Bilgili,A., Kurtdede,N., Yardımcı,H., Filazi,A., Yarsan,E.(1998): Bazı antibakteriyel ilaçların kanatlı immün sistemi üzerindeki etkilerinin incelenmesi. TÜBİTAK, Proje no: VHAG 1226).

9-       Değim,T., Balaban,B., Bilgili,A., Eraslan,G.(2000): Yeni bir bukkal ilaç taşıyıcı sistem formülasyonu üzerine çalışmalar. (Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje no:  ).

10-    Can Eke,B., Bilgili,A., Çetinkaya,O., Sağmanlıgil,H., Türel,İ., İşcan, M.(2001): Xenobiotic metabolizing enzymes of fish as biomarkers of pollution of Van Lake in Turkey. (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje no:  ).

11-    Bilgili,A., Eraslan,G.(2003): Subakut aflatoksin zehirlenmesi oluşturulan etçi piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiğinin araştırılması. (Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje no: 2000-50-3).

12-    Küçükgünay,S., Bilgili,A., Dinç, E., Aksakal,T.B, Altıntaş, L., Hanedan, B. (2005): Bazı anabolik hormonların ve beta agonistlerin sığır ve piliçlerde gaz kromatografi  kütle spektrometre ile multi rezidü analizleri. (Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Araştırma Projesi no: GY/04/11/01/108).

13-    Bilgili,A., Satılmış,M.(2012): İn vitro embriyo kültür ortamına ve sperma sulandırıcılarına ilave edilen eritropoietinin  spermatolojik parametreler, oksidatif stres ve embriyo gelişimi  üzerine etkisi. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Araştırma Projesi no: TAGEM/HAYSÜD/13/A-02/P-01/01).

14-    Bilgili,A., Alaçık,O.(2013): Farklı Saklama Koşullarında Muhafaza Edilen A, D, E Vitaminlerini İçeren Bazı Veteriner Müstahzarlarının Etkin Madde Düzeyleri. (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje no: 13L3338009).

 

G- ATIF YAPILAN YAYINLARIM VE BUNLARA ULUSLAR ARASI YAYINLARDA YAPILAN

     ATIFLAR

TOPLAM ATIF SAYISI: 485.

 

H- VERDİĞİ TEZLER

 

Doktora Tezi:  Bilgili,A., Ozkazanc,A.N.(1992): Dipiron ve Asetilsalisilik Asid ile Furosemid'in İn Vivo Etkileşimleri Üzerinde Araştırmalar. Tr.J. Veterinary Animal Science, 16(2):245-258.

 

I- DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIM YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

DOKTORA

1-       Çukurova Bölgesi’nden Toplanan Bal Örneklerinde Amitraz ve Fluvalinat Kirliliklerinin Araştırılması, Erdal Selçukoğlu, 1999.

2-       Ege ve Marmara Denizi'nde Ticari Amaçlı Avlanan Kabuklu Su Ürünlerinde Saksitoksin ve Dinofisistoksin Varlığının Araştırılması, Sadık Küçükgünay, 2000.

3-       Sağlam ve Koksidiyozlu Etlik Piliçlerde Sülfakloropirazinin Farmakokinetiği, Fatma Şahin Dokuyucu, 2002.

4-       Subakut Aflatoksin Zehirlenmesi Oluşturulan Etçi Piliçlerde Enrofloksasinin Farmakokinetiğinin Araştırılması, Gökhan Eraslan, 2002.

5-       Bazı İnsektisit Formülasyonlarındaki etken Maddelerin Spektroskopik ve Kemometrik Yöntemlerle Karşılaştırmalı Miktar Tayinleri, Murat Kanbur, 2002.

6-       Türkiye’nin Farklı Bölgeleri’nde Üretilen Etçi Piliç Karkas ve Karaciğer Örneklerinde Bazı Metal düzeylerinin Belirlenmesi, Ercan Kurnaz, 2008.

7-       Bazı Dezenfektanların Etçi Piliç Üretim Kümeslerindeki Antimikrobiyal Etkinliklerinin Araştırılması, Erkin Erkmen, 2009.

8-       Bazı Kafes Kuşu Yemlerinde Doğal Olumsuzluk Faktörlerinin (Aflatoksinler, Nitrit, Nitrat, Tanen ve Sodyum Klorür) Belirlenmesi, Hakan Güreli, 2010.

9-       İn Vitro Embriyo Kültür Medyumlarına ve Sperma Dilüsyon Solüsyonlarına İlave Edilen Eritropoietinin Spermatolojik Parametreler, Oksidatif Stres ve Embriyo Gelişimi Üzerine Etkisi, Muharrem Satılmış, 2011.

10-   Farklı Saklama Koşullarında Muhafaza Edilen A, D, E Vitaminlerini İçeren Bazı Veteriner Müstahzarlarının Etkin Madde Düzeyleri, Onur Alaçık, 2013.

 

YÜKSEK LİSANS

1-       Sürüngenlerdeki Hastalıkların Sağaltımı, Olcay Daştandır, 1998.

2-       Kıta içi Su Kirliliği ve Türkiye'deki Durum, Zinnet Oğuz, 2000.

3-       Meyve suları ve meyve özsularının bazı organik fosforlu pestisit kalıntıları yönünden araştırılması, Alparslan Çevik, 2000.

4-       Türkiye’de Halk Sağlığı Alanında kullanılan Bazı Sentetik Piretroid İnsektisitlerin Biyolojik Aktivitesine Piperonil Butoksid’in Etkisi, Tuba Atila, 2003.

5-       Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Avrupa Birliği Veteriner İlaç Yönetmeliği ile Türkiye Veteriner İlaç Yönetmeliği’nin Karşılaştırılması, Metin Pekağırbaş, 2013.

 

 

İ- BİLİMSEL VE DÜZENLEME KURULUNDA BULUNDUĞUM KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL, KONFERANS, SEMİNER VE BENZERİ  FAALİYETLER

 

ULUSAL OLANLAR

1-       13-14 Ekim 1994. Türkiye’de Veteriner İlaçları Üretimi, Pazarlanması, Güvenli Kullanımı ve Kalıntı Sorunları Sempozyumu. TOBB. Konferans Salonu/Ankara.

2-       11 Ekim 1996. Veteriner Tavukçuluk Derneği I. Ulusal Kongresi. “Kanatlı Sektöründe Veteriner Hekimlere Düşen Görevler/ Kanatlı Sektöründe Çalışan Veteriner Hekimlerin Sorunları/ Kanatlı Sektöründe Üniversite-Sanayi ve Devlet İşbirliği” Paneli. A.Ü Vet. Fak. Konferans Salonu, Ankara.

3-       3 Nisan 1997. Türkiye’de Toksikoloji Eğitimi Paneli. Antalya Belek, İber Otel

4-       4 Nisan 1997. Türkiye’de Toksikolojinin Güncel Sorunları Sempozyumu. Antalya Belek, İber Otel.

5-       6 Nisan 1997. Kimyasal Maddelerin Toksikolojik Risk Değerlendirilmesi. Altın Madenciliği ve Siyanür Kullanımı Paneli. Antalya Belek, İber Otel.

6-       01 Ekim 1997. “Modern Tavukçulukta Koruyucu Hekimliğin İlkeleri” Paneli, A.Ü.Veteriner ve Ziraat Fakülteleri Konferans Salonu, Ankara.

7-       17 Haziran 1999. “Veteriner İlaçları Üretimi, Pazarlaması ve Güvenli Kullanımı” Sempozyumu. TOBB Konferans Salonu, Ankara.

8-       8 Kasım 1999. “Türkiye’de Çevre ve Gıdalardaki Kimyasal Kirlilik Sorunu ve Toksikolojik Sonuçları”, Antalya.

9-       28 Nisan 2001, “Dünya Veteriner Hekimleri Günü” Töreni, Ankara Hilton Oteli, Ankara.

 

ULUSLARARASI VE ULUSLARARASI KATILIMLI OLANLAR

1-        28-29 Eylül,1989. Uluslararası katılımlı 1. Ulusal Toksikoloji Kongresi ile Pestisitler ve Güvenli Kullanımı Sempozyumu. H.Ü. Merkez Kampüsü M Salonu/Ankara

2-        14-24 Ekim 1997 tarihleri arasında Antalya’da yapılan “DNA Damage and Repair” konulu  NATO Yaz Okulu’na organizasyon yönünden Türk Toksikoloji Derneği olarak destek sağlanmıştır.

3-        3-6 Nisan 1997. Uluslararası katılımlı 2. Ulusal Toksikoloji Kongresi. Antalya Belek, İber Otel.

4-        1 Ekim 1997. Honnover Veteriner Yüksek Okulu Kanatlı Kliniği Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ulrich Neumann’ın "Kanatlılarda Bağışıklık Sistemini Bozan Etmenler" Konferans A.Ü.Veteriner ve Ziraat Fakülteleri Konferans Salonu/Ankara.

5-        03 Ekim 1997. Honnover Veteriner Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ulrich Neumann’ın" Kanatlılarda Bağışıklık Sistemini Bozan Etmenler"Konferans. Mecidiyeköy Kültür Merkezi, İstanbul.

6-        November 6-10, 1999.The 4th Congress of Toxicology in Developing Countries.Antalya,Turkey.

7-        November 7, 1999. “Safety Issues in Developing Countries” Symposium-1, Antalya.

8-        November 7, 1999. “Life Styles and Health” Symposium-2, Antalya.

9-        November 7, 1999. “Pesticides” Symposium-3,Antalya.

10-      November 7 ,1999. “Neurotoxicity of Drugs of Abuse” Symposium-4, Antalya.

11-      November 7, 1999. “Advances in Understanding Allergic Sensitization” Symposium-5, Antalya.

12-      November 8, 1999. “Occupational Exposure to Chemicals in the Workplace” Symposium-6, Antalya.

13-      November 8, 1999. “Risk Assesment and Chemical Management” Symposium-7, Antalya.

14-      November 9, 1999."Advances in Moleculer Toxicology" Symposium-8, Antalya.

15-      November 9, 1999."Ecotoxicology" Symposium-9, Antalya.

16-      November 7, 1999."Environmental Oestrogens" Workshop-1, Antalya.

17-      November 9, 1999."Chemical Risk Assesment in Theory and Practice" Workshop-2, Antalya.

18-      November 9, 1999."Educational Needs for Developing Countries" Workshop-3, Antalya.

19-      22-24 Eylül 2005. “Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı” Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Satı Baran Konferans Salonu, Ankara.

20-      International Food, Agricultural and Gastronomy Congress, 15-19 February 2012, Belek, Antalya.

 

J- HAKEMLİK YAPTIĞIM DERGİLER

1-       Food and Chemical Toxicology

2-       The Tohoku Journal of  Experimental Medicine

3-       Journal of the Chemical Society of Pakistan

4-       Revue de Medecine Veterinaire

5-       Eastern Journal of Medicine

6-       Turkish Journal  of Veterinary Animal Science

7-       Veterinary Journal of Kafkas Univ

8-       Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

9-       Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

10-    Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)

11-    Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

12-    Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

13-    Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

14-    Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi

15-    Türk Toksikoloji Derneği Bülteni

16-    Toplum ve Sağlık Dergisi

17-    Tarımda Kaynak Dergisi

18-    Türk Veteriner Hekimliği Dergisi

19-    Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

20-    Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi

 

K- ALDIĞIM ÖDÜLLER

1-        TÜBİTAK Uluslararası bilimsel (SCI) yayınları teşvik ödülü, 1994

2-        TÜBİTAK Uluslararası bilimsel (SCI) yayınları teşvik ödülü, 1997.

3-        Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 1997 SCI yayınları için teşvik ödülü, 1998. (Dizüstü Bilgisayar).

4-        TÜBİTAK Uluslararası bilimsel (SCI) yayınları teşvik ödülü, 1998

5-        TÜBİTAK Uluslararası bilimsel (SCI) yayınları teşvik ödülü, 2002.

6-        TÜBİTAK Uluslararası bilimsel (SCI) yayınları teşvik ödülü, 29 Mayıs 2007.

7-        TÜBİTAK Uluslararası bilimsel (SCI) yayınları teşvik ödülü, 09 Ağustos 2007.

8-        TÜBİTAK Uluslararası bilimsel (SCI) yayınları teşvik ödülü, 22 Ağustos 2007.

9-        TÜBİTAK Uluslararası bilimsel (SCI) yayınları teşvik ödülü, 23 Ağustos 2007.

10-      Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 2007 SCI yayınları için teşvik ödülü, 05 Ağustos 2008.

11-      TÜBİTAK Uluslararası bilimsel (SCI) yayınları teşvik ödülü, 12 Ocak 2009

12-      TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından 7-9 Nisan 2009 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 39. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması’nda; 285 proje içerisinde “Atık Pillerin Roka’da Bitki Gelişmesi, Toprak ve Bitkide Ağır Metal Biriktirme Durumlarının Araştırılması” adlı Danışmanlığını yürüttüğüm Proje’ye 2’ncilik ödülü.

13-      Cosmos Eğitim Vakfı’nın öncülüğü’nde Rice, Teksas, Houston ve Luisiana Devlet Üniversiteleri’nin hakemliğinde 15-20 Nisan 2009’da Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas Eyaleti’nde II’ncisi gerçekleştirilen Dünya’nın 62 farklı Ülkesi’nden 1.226 Yarışmacının katıldığı; Uluslar Arası Enerji, Endüstri ve Ekoloji Proje Yarışması’nda (I- SWEEP) “Searching Healthy Alternatives Instead of Soil That is Used in Grape Molasses” adlı Danışmanlığını yürüttüğüm Proje’ye Dünya 2’nciliği (Gümüş Madalya) ödülü.

14-      TÜBİTAK Uluslararası bilimsel (SCI) yayınları teşvik ödülü, 1’incisi 15 Eylül 2009.

15-      TÜBİTAK Uluslararası bilimsel (SCI) yayınları teşvik ödülü, 2’ncisi 15 Eylül 2009.

16-      TÜBİTAK Uluslararası bilimsel (SCI) yayınları teşvik ödülü, 17 Aralık 2009

17-      TÜBİTAK Uluslararası bilimsel (SCI) yayınları teşvik ödülü, 16 Temmuz 2010

18-      Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, SCI yayınları için teşvik ödülü, 31 Mayıs 2011. (Masaüstü Bilgisayar).

19-          Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, SCI yayınları için teşvik ödülü, 30 Mayıs 2014.

(Yurt dışı Kongre Katılım Desteği).

20-          Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, SCI yayınları için teşvik ödülü, 17 Eylül 2015.

(Yurt dışı Kongre Katılım Desteği).