Lisansüstü Tezler


Adı Soyadı

Programı

Tez Konusu

Tez Verilme Tarihi

Tez Teslim Tarihi

İLYAS ÖZATA

Doktora

Duz kaslı yapılarda asetılkolın, nıkotın ıle pgı2 ve pge2'nın karsılıklı etkılesımlerının ıncelenmesı

 

18.05.1984

FÜSUN KARAÇAL

Doktora

Ankara piyasasında satılan sütlerde bazı antibiyotik kalıntıları

17.01.2003

11.10.2004

MUSTAFA ALP ÇETİNKAYA

Doktora

Etefon ile klorprıfos etilin tek ve birarada etkilerinin rat bağırsak kanında in vitro olarak araştırılması

25.07.2003

20.07.2006

ALPARSLAN ÇEVİK

Doktora

Ankara bölgesi kanatlı karma yemlerinde fumonisin b1 varlığının araştırılması

13.02.2004

20.07.2006

SANER DEMİRCİOĞLU

Tezsiz Yüksek Lisans

Turkıye'de uretılen kırmızı bıberlerde mıkotoksın kalıntılarının arastırılması.

26.04.2002

25.07.2003

ERKİN ERKMEN

Doktora

Bazı dezenfektanların etçi piliç üretim kümeslerindeki antimikrobiyal etkinliklerinin araştırılması

03.05.2007

30.01.2009

FİLİZ ŞEN

Doktora

İnek sütlerinde bazı penisilin kalıntılarının hplc yöntemiyle belirlenmesi

03.07.2009

15.07.2013

METİN GÜLEÇ

Doktora

Türkiye'nin doğu anadolu bölgesi'ndeki bazı illerden toplanan bal örneklerinde metal düzeylerinin belirlenmesi

29.07.2004

27.07.2007

MEHMET ARMUT

Doktora

Broyler yemlerine katılan bazı verim arttırıcı ürünlerin performansa yönelik etkilerinin değerlendirilmesi.

03.10.2003

21.01.2009

ERDİM OZAN ÇAKIR

Doktora

Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan süt örneklerinde bazı metal düzeyleri

27.01.2006

21.01.2009

ÖNDER SAK

Tezsiz Yüksek Lisans

Diklorvos'un subakut ve subkronik dönemde farelerde lipid peroksidasyon olayı üzerine etkileri.

20.03.2002

21.07.2004

SİBEL ÇAKIR

Doktora

Çukurova yöresinden toplanan sütlerde sentetik piretroid insektisit varlığının araştırılması

22.07.2005

25.07.2008

FEVZİYE İPEK KESKİN

Doktora

Türkiye'de çiğ sütlerde bazı organik fosforlu insektisit kalıntılarının incelenmesi

22.07.2005

25.07.2008

ÜLKÜ KAMİLE BECER

Doktora

Ticari kedi ve köpek mamalarında mikotoksin, nitrat ve nitrit analizi

09.06.2006

25.07.2008

ISHRAGA GAAFAR IBRAHIM

Doktora

Enrofloksasinin etlik civciv ve piliçlerde eklemlere yönelik etkilerinin histopatolojik ve biyokimyasal parametreler ile değerlendirilimesi.

06.01.2005

06.10.2006

SİNAN İNCE

Doktora

Farelerde korunga bitkisinin (onobrychis viciifolia) bağırsaklara etkisi

11.02.2005

06.04.2007

AYŞE KANICI

Doktora

Ağızdan kullanılan bazı enrofloksasin müstahzarlarının etçi piliçlerde biyoeşdeğerliğinin incelenmesi

05.01.2007

05.03.2010

MUSTAFA GÜNDİNÇ

Tezsiz Yüksek Lisans

Bursa bölgesinde tüketilen sterilize sütlerde aflatoksin m1 konsantrasyonlarının belirlenmesi.

03.06.2005

11.07.2005

MEHMET ŞAFAK

Tezsiz Yüksek Lisans

Klorprifos ve lambda-siyhalotrin'nın subakut ve subkronik dönemde farelerde lipid peroksidasyon olayı üzerine etkileri

12.03.2004

11.07.2005

GÜL BANU ÇİÇEK BİDECİ

Doktora

Parenteral olarak kullanılan bazı enrofloksasin müstahzarlarının buzağılarda biyoeşdeğerliğinin incelenmesi

17.12.2007

07.10.2011

HARUN ALP

Doktora

Ağızdan kullanılan bazı sülfakinoksalin preparatlarının et-tipi piliçlerde biyoeşdeğerliliği

01.06.2007

30.04.2008

MUSTAFA ALPER DALGIÇ

Tezsiz Yüksek Lisans

Kedilerde selamektin'in toxacara cati üzerine etkisinin dışkı bakısı ile değerlendirilmesi

15.12.2006

27.07.2007

İLKNUR KARAKURT

Tezli Yüksek Lisans

Ankara ve çevre ilçelerinde tavuk yumurtalarında bazı organik klorlu (ddd, dde, ddt, lindan, endrin) ve poliklorlu bifenil (pcb 28 ve pcb 118) kalıntılarının aranması

07.12.2007

30.01.2009

BEGÜM YURDAKÖK

Doktora

Türkiye'de yetişen eryngium kotschyi (boğadikeni) ve eryngium maritimum (deniz boğadikeni) bitkilerinin sitotoksik etkilerinin hep2, hepg2, vero ve u138 mg hücre kültürlerinde araştırılması

25.01.2008

02.12.2010

EMRE ARSLANBAŞ

Doktora

Türkiye'de organik ve geleneksel olarak üretilen bazı hayvansal ve bitkisel ürünlerdeki metal (kurşun, kadmiyum, bakır, çinko, demir) düzeylerinin karşılaştırılması

09.01.2009

02.12.2010

HAKAN GÜRELİ

Doktora

Bazı kafes kuşu yemlerinde doğal olumsuzluk faktörlerinin (aflatoksinler, nitrit, nitrat, tanen ve sodyum klorür) belirlenmesi

22.08.2008

12.02.2010

MANSUR SEYMEN SEĞMENOĞLU

Doktora

Türkiye'de tüketime sunulan organik ve geleneksel süt ve süt ürünlerinin bazı metal düzeyleri yönünden karşılaştırılması

22.12.2009

06.04.2012

MUSTAFA YİPEL

Doktora

Akdeniz antalya körfezinde avlanan barbunya (mullus barbatus,linnaeus,1758), kefal (mugil cephalus, linnaeus,1758) ve yeşil kaplan karidesi (penaeus semisulcatus, de haan, 1844) türlerinde bazı ağır metal düzeylerinin belirlenmesi

07.07.2011

10.10.2012

PINAR PORTAKAL

Doktora

Varroa jacobsoni ile doğal enfeste balarısı kolonilerinde koumafos etken maddesi içeren farklı farmasötik şekillerin etkinliği ve baldaki kalıntıların araştırılması

22.05.2009

17.08.2010

HAKAN GÜVEN

Tezsiz Yüksek Lisans

Güdül ilçesi büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik olarak uygulanan koruma, bakım ve besleme işlemlerinin, ilaç kullanımına yönelik etkilerinin araştırılması

19.06.2009

02.12.2010

SEDA EKİCİ

Tezsiz Yüksek Lisans

Türkiye'de ruhsatlı ıvermektin müstahzarlarının prospektüslerinin farmakokinetik, farmakodinamikve istenmeyen etkileri yönünden incelenmesi

19.06.2009

25.03.2011

DERYA AKPINAR

Tezsiz Yüksek Lisans

Türkiye'de ruhsatlı enrofloksasin mühstahzarlarının prospektüslerinin farmakokinetik ve farmakodinamik bilgiler yönünden incelenmesi

26.09.2008

25.03.2011

HÜSAMETTİN EKİCİ

Doktora

Florfenikol ihtiva eden preparatların broylerlerde biyoeşdeğerliği, farklı saklama şartlarının etkileri ile farmakovijilans taramaları

08.01.2010

21.07.2011

YELİZ YIKILMAZ

Doktora

Alabalıklarda florfenikol kalıntılarının gc-ms yöntemiyle belirlenmesi

11.12.2009

28.01.2014

HAKAN BÜZKAYA

Tezsiz Yüksek Lisans

Türkiye'de beşeri ve veteriner hekimliğinde kullanılan idrar sondalarının sitotoksik etkilerinin araştırılması

07.01.2011

17.02.2012

SHAHRAM SAGHAEI

Doktora

Farklı saklama şartlarında muhafaza edilen oksitetrasiklin, enrofloksasin, sülfonamid-trimetoprin ve levamizol içeren veteriner müstahzarlarının orjinal ve açılmış şekillerindeki etkin madde düzeyi

18.04.2012

08.09.2014

FATİH ÖZGÜR SUNAR

Tezsiz Yüksek Lisans

Hayvansal yemlerde bulunan bazı olumsuzluk faktörlerinin öneminin yetiştiriciler yönünden değerlendirilmesi

03.11.2011

08.12.2014

ÖZGÜR KUZUKIRAN

Doktora

Salam sucuk ve sosiste belirteç poliklorlu bifenil kalıntılarının gaz kromatografi kütle-spektrometresi ile belirlenmesi

28.01.2014

03.08.2015

ASLI KORTEL

Tezli Yüksek Lisans

Erzurum ilinde satılan ballarda önemli bazı ilaç kalıntılarının analizi

14.12.2012

06.02.2015

EREN POLAT

Tezsiz Yüksek Lisans

Elazığ ve çevre illerde klinik yapan veteriner hekimlerinin antibakteriyel ilaç kullanımı üzerine bir anket çalışması

26.05.2014

01.09.2014

ÖZGEN ÖZDEMİR

Tezsiz Yüksek Lisans

Adana ve bartın illerinde klinik yapan veteriner hekimlerin antibakteriyel ilaç kullanımı üzerine bir anket çalışması

22.09.2014

06.02.2015

EMİNE BAYDAN EVCI

Doktora

Türkiye'de üretilen bazı antelmentik ilaçların etken madde (heksaklorofen, oksiklozanid, niklozamid, tetramizol, tiyabendazol, triklorfon) düzeyleri üzerinde araştırmalar.

 

27.10.1989

ÖMER DEMET

Doktora

Kapali hayvan barinaklarinda sürekli dezenfeksiyona uygun katı dezenfektan ilaç şekilleri üzerinde arastirmalar.

26.11.1987

31.05.1989

FERDA ÇELIK AKAR

Doktora

Ankara piyasasinda satilan tavuk eti ve karacigerinde bazi antibiyotik kalintilarin ınce-tabaka kromatografi/ biyootografik yontemle arastirilmasi

01.03.1989

09.05.1991

ABDULLAH DOĞAN

Doktora

Mikrozomal enzimlerle olusşn oksidasyon olayları üzerine penobarbital, kloralfenikol ve niketamidin etkilerinin araştırılması.

28.06.1989

09.05.1991

ALİ BİLGİLİ

Doktora

Dipiron ve asetilsalisilik asid ile furosemid'in ınvivo etkileşimleri üzerinde araştırmalar

28.06.1989

18.06.1991

BİLAL CEM LIMAN

Doktora

Invitro ortamda sonpatomimetik ilaçların beta-adrenerjik reseptör aktivasyonlarına mg ve ca iyonlarının etkileri üzerine araştırmalar.

28.06.1989

09.05.1991

NİLGÜN DOĞRU

Tezli Yüksek Lisans

Ankara piyasasında satılan polistirenden mamul gıda ambalaj malzemelerindeki migrasyon düzeylerinin araştırılması.

02.05.1990

15.11.1991

FUNDA BÖKE

Tezli Yüksek Lisans

Ankara piyasasında satılan et ve balık konservelerindeki kurşun, çinko ve bakır düzeylerinin araştırılması.

02.05.1990

08.11.1991

NİLGÜN AKKOYUNLU

Tezli Yüksek Lisans

Ankara piyasasinda satilan polistirenden mamul gida ambalaj malzemelerindeki kalinti monomer duzeylerinin arastirilmasi.

23.05.1990

15.11.1991

GULAY OZERDEM

Tezli Yüksek Lisans

Ankara piyasasında satılan bazı katı ve sıvı yağ örneklerinde oksitlenmeyi engelleyici olarak kullanılan bht ve bha düzeyleri üzerinde çalışmalar.

02.05.1990

08.11.1991

RAUF AKKAYA

Doktora

Turkiye'de uretilen bildirime bagli karma yemlerde ıyonofor grubu antikoksidial ılac derisimlerinin arastirilmasi

15.08.1991

20.12.1996

HULYA CAGLAYAN

Tezli Yüksek Lisans

Bebek mamaları ve çocuk ek besinlerinde nitrat-nitrit içerikleri üzerinde araştırmalar

31.10.1990

27.05.1992

G. SERPİL COMERT

Tezli Yüksek Lisans

Ankara piyasasında satılan karaciğer ve böbrek örneklerinde kurşun, bakır, çinko düzeylerinin araştırılması

31.10.1990

26.11.1992

AYHAN FİLAZİ

Doktora

Kanatlılarda bazı iki değerli iz minerallerin florokinolon grubu antibakteriyel ilaçların ağızdan biyoyararlanımı üzerine etkileri

30.12.1992

27.03.1995

RABİA SUCU

Tezli Yüksek Lisans

Ankara'da içme ve kullanım amacıyla yararlanılan suların deterjan (yüzeyde etkin madde) kalıntıları yönünden incelenmesi

08.01.1992

30.11.1993

ENDER YARSAN

Doktora

Etlik piliclerde ıyonofer grubu antibiyotiklerle zehirlenme: menensin ile vitamin e ve selenyum'un birlikte veya ayri ayri verilmesinin bazi histopatoloji

05.10.1994

20.06.1996

MEHMET ŞEVKİ ÖCAL

Tezli Yüksek Lisans

Çukurova yöresinde yetiştirilen sebze çeşitlerinde dithiokarbamat (dtc) türevi fungisidlere bağlı kirlenme düzeyinin araştırılması

04.11.1992

15.06.1995

SEMA UZUN

Tezli Yüksek Lisans

Ankara piyasasında satılan sebze konservelerinde kurşun, demir,çinko ve bakır düzeyleri üzerine araştırmalar

04.11.1992

30.09.1994

SEVDA AYDIN

Tezli Yüksek Lisans

Ankara ve yöresinde satılan başlıca gazlı meşrubat çeşitlerinin sodyum benzoat içerikleri üzerinde araştırmalar

04.11.1992

15.06.1995

AYŞE AVŞAR KAVAKLI

Tezli Yüksek Lisans

Çocuk mamalarında kalsiyum, demir, fosfor düzeyleri üzerinde araştırmalar

06.04.1994

15.12.1995

SELİM SEKKIN

Doktora

İneklerde mastitisin sagaltimi ıcin etkili bir antibakteriyel ılac kombinasyonunun gelistiilmei (flourokinden grubu antibak.bir ılac ıle sefalosporin gr. antibak.bir ilac)

17.01.1996

18.11.1999

ERDAL SELCUKOGLU

Doktora

Cukurova bölgesinden toplanan bal örneklerinde amitraz ve fluvalinat kalıntılarının belirlenmesi.

26.02.1997

26.11.1999

MEHMET ÖZDEMİR

Doktora

Serbest ve baglı aflatoksın b1(3h-afb1) kalıntısı ıcern pılıc karacıgerı ıle beslenen sıcanlarda serbest ve bag lı kalıntı durumunun arastırılması

08.07.1999

28.04.2000

YASEMİN YÖNEM COŞKUN

Doktora

Turkıye'de amoksısılın ıceren mustazarların etlık pılıclerde farmakokınetıgının arastırılması

26.03.1997

07.07.2000

CAVİT KUM

Doktora

Niketamid ve diprofilin kombinasyonunda in vivo bazı hemodinamik değişkenlerin incelenmesi.

20.11.1996

30.12.1999

İSMAİL KUTLU

Tezli Yüksek Lisans

Artan dozlardaki oksitetrasıklının tavşanlarda immun sistemin çeşitli parametreleri üzerine etkileri (doç.dr.hidayet yavuz)

18.05.1994

04.04.1996

ELİF ERGUN

Tezli Yüksek Lisans

Hayvan barinaklarinda redontisid amaclarla kullanilabilecek pellet tipi bir ılac cesidinin gelistirilmesi uzerinde arastirmalar

02.11.1994

04.12.1996

HULYA YETIK

Tezli Yüksek Lisans

Ulkemızde uretılen ve farklı amaclarda kullanılan bazı amlumınosılıkatların aflatoksınlerı baglama etkınlıgı uzerıde arastırmalar.

26.04.2002

11.12.2002

ŞENOL YILMAZ

Tezli Yüksek Lisans

Bazi metal kombinasyonlarinin tavul embriyonlarinda teratojenik etkileri : bakir, molibden ve kadmiyumun etkileri

31.01.1996

11.11.1997

OMER KOCHAN

Tezli Yüksek Lisans

Meyve suyu ve oz sularının bazı organık fosforlu ınsekt ısıd kalıntıları yonunden arastırılması

04.09.1996

30.09.1997

RUHTAN BASKAYA

Doktora

Farklı dezenfektan kominastnlarında etken maddelerin kuluçkalık yumurtaya geçme düzeyleri ve civciv çıkma oranı üzerine etkileri

07.05.1997

10.11.2000

ALİ PARLAR

Doktora

Enrofloksasın ıceren mustahzarların etlık pılıclerde farmokokınetıgı

26.03.1997

20.10.2000

RAMAZAN UZUN

Doktora

Etlik piliçlerde sulfadiazinin farmakokinetiği üzerine çinkonun etkisi

02.04.1997

26.11.1999

SADİK KÜÇÜKGÜNAY

Doktora

Ege ve marmara denizi'nde ticari amaçlı kabuklu su ürünleri toksinlerinin(saksitoksinler ve dinofisistoksinler) araştırılması

02.04.1997

28.04.2000

ALİ PEKMEZCAN

Tezli Yüksek Lisans

 

01.01.1997

05.08.1998

YASEMİN GUREL

Doktora

Bolu, ankara, sakarya ve ızmır ıllerındekı kanatlı mez- bahalarından elde edılen etlık pılıclerın et ve karacı- gerınde klenbuterol kalıntıların ıncelenmesı

13.07.2001

13.12.2002

AYTEN KATER

Tezsiz Yüksek Lisans

Türkiye'de ruhsatlı normal ve uzun etkili oksitetrasiklin müstahzarlarının prospektüslerinin farmakokinetik ve farmakodinamik bilgiler yönünden incelenmesi

02.12.2005

20.07.2006

YİLDİRİM CESARETLI

Doktora

Ankara pıyasasında satılan bazı meyve sularında sentetık pıretroıd kalıntı durumunun ıncelenmesı

05.07.2002

19.03.2003

GÖKHAN ERASLAN

Doktora

Sabakut aflatoksin zehirlenmesi olusturan etcil piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiginin arastırılması.

06.01.2000

08.02.2002

FATMA SAHINDOKUYUCU

Doktora

Saglıklı ve koksıdıyozlu etlı pılıclerde sulfakınoksalının farmakınetıgı.

12.02.2002

19.03.2003

EMİNE SEVER INCE

Doktora

Etlik piliç dokularındaki levamizol kalıntıları üzerine çeşitli pişirme ve dondurma işlemlerinin etkisinin araştırılması.

18.01.2002

13.02.2004

ALİ KÖKSAL

Doktora

Çatalağız termik santralı çevresinde yaşayan farklı yaş grubundaki erkeklerden alınan kıl örnekleri ile işletmeye ait atık su örneklerinde bazı metal (kadminyum, arsenik, kurşun) düzeylerinin araştırılması.

09.05.2003

21.07.2005

ALİGÜL GÜNEŞLİ

Tezli Yüksek Lisans

Piyasalarda bulunan toz içeceklerde bazı boyalar (sunset yellow, tartrazin) ve koruyucularının (sitrik asit, kalsiyum fosfat) analizi

08.10.1998

04.12.2000

ALPASLAN ÇEVİK

Tezli Yüksek Lisans

Meyve suyu ve meyve öz sularının bazı organik fosforlu kalıntılar yönünden araştırılması

08.10.1998

04.12.2000

EBRU USTUNER

Doktora

Tavsan trakeası uzerıne levamızolun etkısının tek basına ve trıklorfonla bırlıkte arastırılması.

13.03.2003

11.07.2003

OGUZHAN YAVUZ

Doktora

Turkıye'de ruhsatlı bazı halk saglıgı pestısıd mustah- zarlarının etkın madde ıcerıklerı ve bıyolojık etkın- lıklerı uzerınde calısmalar.

11.10.2002

14.07.2003

FERİDE KOÇ

Doktora

Ankara ve cevresındekı mezbahalardan elde edılen sıgır ve koyunların et, karacıger ve bobreklerınde bazı grubu kınolon grubu antıbakterıyel ılac kalıntılarının ıncele

27.07.2001

13.12.2002

SEVİNÇ YILMAZER

Tezli Yüksek Lisans

Koyun yapaginda arsenik, kursun, kadmiyum ve nikel aranmasi.

06.04.2000

26.10.2001

ALİ METİN AKSOY

Doktora

Kilis keçilerinde amoksisilinin farmakokinetiği.

18.01.2002

26.07.2004

ŞAHVER EGE HİŞMİŞOĞULLARI

Doktora

Türkiye'de ruhsatlı bazı veteriner antibakteriyel ilaç spesiyalitelerinin (aminoglikozidler ve sülfonamidler) etken madde içeriklileri ve bazı saklanma şartlarının bu düzeylere etkisi üzerine çalışmalar.

01.08.2003

23.07.2004

AHMET SARAÇOĞLU

Doktora

Türkiye'de ruhsatlı bazı veteriner antelmentik spesiyalitelerindeki etken madde (invetmetin, oksıklozanıd, levamızol, prazıquantel, oksfendazol) miktarılarının hplc yöntemle belirlenmesi.

26.07.2001

23.07.2004

YAVUZ KÜRŞAD DAŞ

Doktora

Türkiye' de üretilen ballarda bazı organik fosforlu ve sentetik piretroid insektisit kalıntılarının incelenmesi.

20.09.2002

26.07.2004

ŞEYDA ERGİN

Doktora

Ankara piyasasında satılan sütlerde antibiyotik kalıntı durumunun belirlenmesi.

09.11.2001

10.03.2005

MURAT KANBUR

Doktora

Bazı ınfekfısıt formılasyonlarındakı etkın maddelerın spektroskopık ve ve kemometrık yontemlerle karsılastırmalı mıktar tayınlerı

20.09.2002

13.12.2002

SELMA YAZAR

Doktora

Farelerde maleik hidrazid ve etefonun tek ve kombine haldeki subkronik toksik etkilerinin araştırılması.

20.09.2002

10.03.2005

ERCAN KURNAZ

Doktora

Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretilen etçi piliç karkas ve karaciğerlerinde bazı metal düzeylerinin belirlenmesi

03.05.2007

30.04.2008

EMİNE AYDAR

Tezli Yüksek Lisans

Bıldırcınlarda kadmıyum oksıtın solunum sıstemı uzerın- dekı akut toksıt etkılerı.

13.03.2003

25.07.2003

TUBA ATİLLA

Tezli Yüksek Lisans

Turkıye'de halk saglıgı alanında kullanılan bazı sente- tık pıretroıd ınsektısıtlerın bıyolojık aktıvıtesıne pıreronıl butoksıd'ın etkısı.

20.09.2002

20.03.2003

HAKAN SALTAS

Tezli Yüksek Lisans

Hastanelerın patolojık laboratuvarlarında calısan ınsan ların formaldehıte maruzıyet rıskının degerlendırılme- sı.

 

20.03.2003

DİNÇ EŞSİZ

Doktora

Ampisilin ve ampisilin+beta-siklodekstirin kompleksinin etçi piliçlerdeki farmakokinetiklerinin karşılaştırılması.

20.09.2002

11.10.2004

LEVENT ALTINTAŞ

Doktora

Ağızdan kullanılan bazı sülfonamid preparatların broylerde biyoeşdeğerliliği

25.07.2003

03.02.2006

SEYHAN ŞAHAN

Doktora

Hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikat içeren yemle beslenen etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği.

20.09.2002

21.07.2005

ÖZGÜR KUZUKIRAN

Tezsiz Yüksek Lisans

Kuflenme ve mikotoksin oluşumunun önlenmesi ve mevcut mikotoksinlerin uzaklaşması için yapılacak uygulamalar

29.06.2001

14.09.2001

BERNA KÖROGLU

Tezsiz Yüksek Lisans

Bakteriyel direnclilik durumu, onemi ve kontrolu.

 

26.03.2003

 

Devam Edenler

 

Adı Soyadı

Programı

Tez Konusu

Tez Verilme Tarihi

ONUR ALAÇIK

Doktora

Farklı saklama koşullarında muhafaza edilen a, d, e vitaminlerini içeren bazı veteriner müstahzarlarının etkin madde düzeyleri

29.03.2013

KADİR KILIÇLI

Tezsiz Yüksek Lisans

Sığır ve koyun dışkılarında ivermektin, oksitetrasiklin ve florfenikol kalıntılarının araştırılması

23.01.2012

FARAH GÖNÜL AYDIN

Doktora

Ege denizi doğal ve kültür (levrek ve çipura) balıklarından izole edilen vibrio ve photobacterium türlerinde kinolon ile tetrasiklin grubu ilaç direncinin pcr yöntemiyle araştırılması

22.12.2014

ERKAN TAÇBAŞ

Doktora

Sağlıklı ve lactococcus garvieae ile enfekte gökkuşağı alabalıkları (oncorhynchus mykiss, walbaum 1792)'nda florfenikol'ün farmakokinetiği

08.12.2014

HİDAYET TUTUN

Doktora

Sıçanlarda sipermetrin toksisitesine bağlı karaciğer hasarında cb2 agonisti jwh-133'ün sağaltıcı etkisinin araştırılması

21.08.2014

MEHMET DİRİ

Doktora

Türkiye'deki yarış atlarının solunum yollarından izole edilen streptococcus spp. ve staphylococcus spp. etkenlerinde antibakteriyel ilaçlara direncin tespit edilmesi

16.11.2015

ÖMER FARUK SARI

Doktora

Prazikuantel'in değişik formülasyonlarının köpeklerde bazı sestodlara etkisinin klinik olarak araştırılması

23.02.2015

İLKER ŞİMŞEK

Doktora

Kızılırmak nehri kırıkkale havzası su ve sediment örneklerinde, polisiklik aromatik hidrokarbon örneklerinin incelenmesi

10.08.2015

İREM CİVELEK

Tezsiz Yüksek Lisans

İdrar yolları hastalıkları ve bitkilerle tedavisi

22.09.2014

MEVHİBE ARIKAN

Doktora

Karbon tetraklorür ile karaciğer hasarı oluşturulan farelerde tadalafil'in koruyucu etkisinin araştırılması

17.12.2015

ECE ALİM

Doktora

Ankara ve çevre bazı ilçeleri'nden toplanan ballarda metal düzeylerinin araştırılması

16.09.2015

İBRAHİM AKTAŞ

Doktora

Kilis keçilerinde geleneksel ve uzun etkili oksitetrasiklin formülasyonlarının farmakokinetiği

12.01.2015

MUHARREM SATILMIŞ

Doktora

İn vitro embriyo kültür medyumlarına ve sperma dilüsyon solüsyonlarına ilave edilen eritropoietinin spermatolojik parametreler, oksidatif stres ve embriyo gelişimi üzerine etkisi

29.07.2011