Araş. Gör. Sedat SEVİN


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

06110 Dışkapı-Ankara

Tel: 03123160315-4229

Faks: 0312–3176073

e-posta: sedatsevin59@gmail.comsevin@ankara.edu.tr

 

Kişisel Bilgiler      

Doğum yeri: Tekirdağ

Doğum tarihi: 27.09.1988

Medeni hali: Bekar

Tabiyeti: T.C.

Yabancı dil: İngilizce

Kan grubu: B Rh(+)

 

Yayınlar

SSCI, SCI-Expanded ve AHCI indekslerde yer alan dergilerde yapılan yayınlar

Dr. Özgür KUZUKIRAN,BEGÜM YURDAKÖK,AYHAN FİLAZİ,Sedat SEVİN,Farah Gönül AYDIN,HİDAYET TUTUN,.A novel method based on ultrasound assisted extraction with low-density solvent and dispersive liquid-liquid microextraction for the determination of selected polychlorinated biphenyls in marine sediments by Gas Chromatography-Mass Spectrometry,2015,Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics,38, 85.

BEGÜM YURDAKÖK,HİDAYET TUTUN,Sedat SEVİN,Farah Gönül AYDIN,.Evaluation of antropogenic ecotoxicity in Ankara River using RTG2 Cell line,2015,Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics,38, 31.

 

Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yapılan diğer yayınlar

Sevin,S., Baydan,E (2014):Varroa Destructor’un Biyolojisi ve Mücadele Yöntemleri. Türk Vet.Hek.Derg. Cilt:14, Sayı: 1-2 sf: 101-108.

 

Ulusal/Uluslar arası kongre, sempozyum, çalıştay ve panel gibi bilimsel toplantılara ait bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Araş.Gör. Hidayet Tutun,Araş.Gör. Sedat Sevin,Sedat SEVİN,BEGÜM YURDAKÖK,LEVENT ALTINTAŞ,Farah Gönül AYDIN,.Bazı Albendazol Preparatlarının Etken Madde Miktarının Belirlenmesi,2013,IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi,174.

Mengüç, Ç., Sevin, S., Çaldıran, U., 2015. Herbicide Toxicity Effects to Environment and Living Organisms. 2nd İnternational Congress of Agriculture, Food and Gastronomy, April 8-12, 2015, Antalya. S: 217-218.

Mengüç, Ç., Sevin, S., Özcan, S., 2015. Herbicide Toxicity and Alternative Herbicide Control Strategies. 2nd İnternational Congress of Agriculture, Food and Gastronomy, April 8-12, 2015, Antalya. S: 218-219.

Kuzukıran Özgür, Yurdakök Dikmen Begum, Filazi Ayhan, Tutun Hidayet, Sevin Sevin, Aydın Farah Gonul. Investigation of selected PCBs in water samples from Ankara River by ultrasound-assisted emulsification–microextraction (USAEME) and gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS). Food Safety:Toxicology from Farm to Fork, Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology. 4 December 2014. Brussels, Belgium .

Mutlu, S., Sevin, S., 2014.  Organik Arıcılık ve Organik Bal. 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ve Eş Zamanlı Olarak 20. Apislavia Kongresi, 5-9 Kasım 2014/ Ölüdeniz- Muğla.

Sevin, S., Baydan, E., 2014. Türkiye’de Deli Bal Zehirlenmesi ve Orman Gülleri. 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ve Eş Zamanlı Olarak 20. Apislavia Kongresi, 5-9 Kasım 2014/ Ölüdeniz- Muğla.

Sevin, S., Baydan, E., Tutun, H., 2015. Varroa destructor’a Karşı Kullanılan Biyolojik Mücadele Yöntemleri. EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU. 06-09 Mayıs 2015,Sinop Üniversitesi.

Tutun, H., Baydan, E., Sevin, S.,  2015. Genetiği Değiştirilmiş Mısırın Toksikolojik Değerlendirilmesi EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU. 06-09 Mayıs 2015,Sinop Üniversitesi.

 

Sevin, S.,2015. VAR-GÖR( Varroa Görüntüleme). 4. TET AR-GE PROJE PAZARI etkinliğinde “Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları” kategorisinde proje sunumu. 07-08 Nisan 2015, ICC İstanbul Kongre Merkezi.

Sevin, S., Mutlu, S.,2015.”CHEMICAL COMPOSITION AND CONSUMPTION EFFECTS OF MAD HONEY FROM BLACK SEA REGION”. The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus " 01-04 October 2015 Sarajevo – BOSNIA and HERZEGOVINA .

Sevin, S.,Kaya, U.,Çevrimli, B.M.,2015. “DETERMINING INFORMATION AND IDEAS OF STUDENTS ABOUT EDUCATION ON BEEKEEPING IN VETERINARY MEDICINE  AT ANKARA UNIVERSITY”. 44nd Apimondia İnternational Apicultural Congress, September 15-19, 2015, Daejeon Convention Center,South Korea. S: 358.

Schiesser,A., Sevin, S., Baydan, E.,Özkırım,A.,2015.” n Vitro Assessment of the Antibacterial Potential of Rhododendron sp. Extracts as an Alternative Remedy for American Foulbrood Disease”. 44nd Apimondia İnternational Apicultural Congress, September 15-19, 2015, Daejeon Convention Center,South Korea. S: 190.

Sevin, S.,Kaya, S.M.,Baydan, E.,2015. “ANTIBACTERIAL EFFECTS OF FOUR DIFFERENT Rhododendron L. SPECIES”.International Gazi Symposium, November 12-15, 2015, Belek/ANTALYA. S: 155.

Sevin, S.,2015. VAR-GÖR( Varroa Görüntüleme). “Türkiye İnovasyon Haftası” etkinliğinde proje sunumu. 03-04-05 Aralık 2015, ICC İstanbul Kongre Merkezi.

Sevin, S.,2015. VAR-GÖR( Varroa Görüntüleme). “TechAnkara Proje Pazarı 2015” etkinliğinde proje sunumu. 24 Aralık 2015, Congresium Ankara.

 

Bilimsel Toplantı vb. Aldığı Görevler

Veteriner Farmakokinetik Çalıştayı, Ankara Katılımcı

Nuclear Pharmacy Integrated Course for Students in Pharmacy, Medicine, Medical Physics and Nuclear Chemistry (NuPhICoS).

18. EOG; Onkolojide Nanotıp Uygulamaları Kursu(İZMİR 7 KASIM 2013)

Arı Çalıştayı (Vet-Arı). 17-18 Ekim 2014. Ankara

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitici Eğitimi 30 Mart- 2Nisan 2015, Afyonkarahisar

Arı Çalıştayı (Vet-Arı). 23-24 Ekim 2015. Ankara                                                                                                        

 

Projeler

Antropojenik Kaynaklı Sucul Toksisitenin Belirlenmesinde Alternatif ve Yeni Bir Yaklaşım Olarak PLHC-1 ve RTG-2 Hücre Hatlarının Kullanılması ve CYP1A1 Biyobelirteci ile Birlikte Değerlendirilmesi

BAP/BAP Projeleri

13B3338010

Dev.Ediyor

01.12.2014

 

Nuclear Pharmacy Integrated Course for Students in Pharmacy, Medicine, Medical Physics and Nuclear Chemistry (NuPhICoS).

Diğer (Uluslararası)/Diğer (Uluslararası)

2012-1-BG1-ERA10-07058

Sona Erdi

02.09.2012

16.09.2012

 

Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Varroa destructor’un Erken Teşhisine Yönelik Görüntüleme Sisteminin

Geliştirilmesi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Teknogirişim Sanayi Desteği

0932.TGSD.2015