Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

laltin@veterinary.ankara.edu.tr

03123170315/437                                                                             

 

Özgeçmiş: 1978, Ankara doğumludur. İlk, Orta ve Lise öğrenimimi aynı ilde tamamlamış ve 1994 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Yükseköğretim Eğitimine başlamıştır. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olmuş ve 2002 yılının Şubat ayında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2006 yılında doktora eğitimini tamamlayarak halen aynı Anabilim Dalında Dr. Araştırma Görevlisi olarak görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

 

Kazanılan Akademik Dereceler

Yüksek Lisans: 1999

Doktora: 2006

 

Dernek, Mesleki Örgüt Yöneticilikleri-Üyelikleri

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Üyeliği

 

Verdiği Dersler         

Lisans                         

Lisansüstü                  

 

Uzmanlık Alanları

Biyoeşdeğerlik

Mikotoksikozis

Farmakokinetik

Toksikokinetik

Oksidatif Metabolizma

 

Bilimsel Yayınlar

A. Bilimsel Makaleler: 10

B. Derlemeler: 3

C. Tebliğler: 3

D. Paneller:

E. Kitaplar (Kitap Bölümleri):

F. Atıflar: 29

G. Projeler: 2

 

Verdiği Tezler

“Ağızdan Kullanılan Bazı Sülfonamid Preparatlarının Broilerlerde Biyoeşdeğerliği”. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, 2006.

 

Düzenlediği Bilimsel Faaliyetler

I. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği (22-24 Eylül 2005)

II.  Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) ), Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği (06-08 Eylül 2007)

Dünya Veteriner Hekimleri Günü, Düzenleme Kurulu Üyeliği (30.04.2005)