Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Lisans Dersleri


Medikal Botanik (Vet115)

Farmakoloji-I (Vet303)

Farmakoloji-II (Vet304)

Toksikoloji ve Çevre Koruma (Vet421)

 

Medikal Botanik (Vet115)

Dersin Adı

Dersin Kodu

Dersin Türü

Dersin Dönemi

: Medikal Botanik 

: VET115

: Zorunlu

: 1 (1. Sınıf I. Yarıyıl)

Dersin Kredisi

Ulusal Kredi: 1 (1T) - AKTS: 1

Ders Planı ve İçeriği

Hafta

Teorik

1

Dersin tanıtımı

Bazı terimler-tanımlar

Tanımlar

Bitki sayısı

Bitki hücresi ve yapısı

Bitkisel maddeler

2

Bitkilerde sentez-metabolizma

Bitkisel maddelerin depolanması

Bitki ve memelilerde sentez/metabolizma yönünden benzerlikler

Bitkilerde haberleşme

Bitkilerde dolaşım

Bitkilerde savunma

Bitkisel maddelerin bitkilerdeki görevleri

Bitkisel maddelerin canlıdaki etkileri

Bitkilerin sınıflandırılması

Bitkilerin isimlendirilmesi

Bitki kısımlarının/Drogların isimlendirilmesi

Herbaryum

3

Etki madde grupları-Etkin maddeler (Alkaloidler-Glikozidler)

4

Etki madde grupları-Etkin maddeler (Fenolik Maddeler; Flavonoidler dahil)

5

Etki madde grupları-Etkin maddeler (Fenolik Maddeler; Antosiyaninler-Terpenoidler)

6

Etki madde grupları-Etkin maddeler (Reçineler-Yağlar-Diğer Maddeler)

7

Drogların hazırlanması

Etkin maddelerin/Kısımların elde edilmesi/Hazırlanması işlemleri

Damıtma işlemleri

Özütleme işlemleri

Tıbbi bitki ilaç şekilleri

Bazı tıbbi uygulamalar

Dozaj

Dayanıklılık/Raf ömrü

Dağıtım/Etiketleme

Tıbbi bitki üretimi/ticareti

Tıbbi bitkilerin ana etkileri/tedavi değerleri

Tıbbi bitkilerin güvenliği

Tıbbi bitkilerin üstünlükleri/zayıf yanları

Bitkisel ürünlerle ilgili mevzuat

Veteriner hekimlikte tıbbi bitkiler

Bitki monografları

Tıbbi bitkilerin kalite güvenliği/Özellikler belgesi

8

Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler, bitkisel maddeler ve kullanılmaları (A-B)

9

Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler, bitkisel maddeler ve kullanılmaları (C-J)

10

Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler, bitkisel maddeler ve kullanılmaları (K)

11

Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler, bitkisel maddeler ve kullanılmaları (L-R)

12

Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler, bitkisel maddeler ve kullanılmaları (S-Z)

13

Beşeri hekimlikte kullanım için doz bildirimi olan ama veteriner Hekimlikte Kullanım potansiyeli de olan bitkiler ve kullanılmaları (A-J)

14

Beşeri hekimlikte kullanım için doz bildirimi olan ama veteriner Hekimlikte Kullanım potansiyeli de olan bitkiler ve kullanılmaları (K-Z)

Dersin Verilmesinde Yararlanılacak Kaynaklar

1

Kaya,S. (Editör). 2009. Veteriner Farmakoloji. Cilt 1 Baskı 5. Medisan Yayınevi.

2

Kaya,S. (Editör). 2013. Veteriner Farmakoloji. Cilt 2 Baskı 5. Medisan Yayınevi.

3

Kaya,S. 2013. Tıbbi Botanik ve Tıbbi Bitkiler. Baskı 2. Medisan Yayınevi.

4

WHO Monographs on Selected Medicinal Plants. Volume 1-5. WHO. Geneva.

5

Wynn,S.G. and Fougére,B.J. 2007. Veterinary Herbal Medicine. Mosby. Elsevier. St.Louis, Missouri. USP.

       

 

Farmakoloji-I (Vet303)

Dersin Adı

Dersin Kodu

Dersin Türü

Dersin Dönemi

: Farmakoloji-I

: VET303

: Zorunlu

: V (3. Sınıf I. Yarıyıl)

Dersin Kredisi

Ulusal Kredi: 3 (2T + 2U) - AKTS: 4

Ders Planı ve İçeriği

Hafta

Teorik

1

Dersin tanıtımı

Farmakolojiye giriş

İlaç tanımı, kaynakları, isimlendirme ve doz

2

Farmakokinetik (emilme, dağılma, biyotransformasyon, atılma) 

3

İlaçların etki şekilleri ve etkileri

İlaçlar arasında etkileşme

İlaçların etkisini değiştiren faktörler

İlaca direnç-bağımlılık

İlaçların istenemeyen etkileri

4

Reçete Yazılması

5

MSS ilaçları

Giriş

Genel anestezikler

Yerel anestezikleri

Reçete örnekleri

6

Yatıştırıcı ve uyku ilaçları

Çırpınma önleyici ilaçlar

Nöroleptik/Trankilizanlar

Analeptikler

Reçete örnekleri

7

Aspirin vb ağrı kesiciler

Opioid ağrı kesiciler 

Reçete örnekleri

8

OSS ilaçları

Giriş

Sempatomimetikler

Sempatolitikler

Reçete örnekleri

9

Parasempatomimetikler

Parasempatolitiler

Kas gevşeticiler (Merkez ve Nöro-musküler kavşaklarda etkili)

Reçete örnekleri

10

Kalp-damar sistemi ilaçları

Giriş

Kardiyotonikler

Kalpte ritmi düzelten ilaçlar

Reçete örnekleri

11

Ön-göğüs ağrısında kullanılanlar

Çevre damarları genişleten ilaçlar

Kan basıncını düşüren ilaçlar

Pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar

Kanamayı dindiren ilaçlar

Anemi ve tedavisi

Reçete örnekleri

12

Yerel hormonlar (Histamin ve Antihistaminikler, Prostanoidler, Serotonin ve antagonistleri, Peptidler)

Reçete örnekleri

13

Hormonal sistem ilaçları

Reçete örnekleri

14

Hormonal sistem ilaçları (Devam)

Reçete örnekleri

Dersin Verilmesinde Yararlanılacak Kaynaklar

1

Kaya,S. (Editörler). 2009. Veteriner Farmakoloji. Cilt 1. Baskı 5. Medisan Yayınevi. Ankara.

2

Adams,R. (Ed). 2001. Veterinary Pharmacology and Therapeutisc. 7th Ed. Iowa State Univ. Press. Ames.

3

Brander ve ark. 1991. Veterinary Applied Pharmacology and Therapeutics. Bailliere Tindall. London.

4

Öğretim üyesinin ders notları.

       

 

Hafta

Uygulama

1

İlaç şekillerinin tanıtımı

2

Farmakokinetik hesaplamalar

3

Farmakokinetik hesaplamalar (devam)

4

Doz-yoğunluk ve etki ilişkisi

5

Doz-yoğunluk ve etki ilişkisi (devam)

6

İlaçların ruhsatlandırılması, dağıtım ve satışı

7

Farmasötik işlemler, ölçme, tartma ve saklama

8

Katı ilaç şekilleri ve hazırlanmaları

9

Yarı-katı ilaç şekilleri ve hazırlanmaları

10

Sıvı ilaç şekilleri ve hazırlanmaları

11

Sıvı ilaç şekilleri ve hazırlanmaları (Devam)

12

İlaçlarda kalite kontrolü, formülasyon analizleri

13

İlaçlarda kalite kontrolü, formülasyon analizleri (Devam)

14

Gerekli görülen diğer bazı konular

 

Farmakoloji-II (Vet304)

Dersin Adı

Dersin Kodu

Dersin Türü

Dersin Dönemi

: Farmakoloji-II

: VET304

: Zorunlu

: VI (3. Sınıf II. Yarıyıl)

Dersin Kredisi

Ulusal Kredi: 2 (2T) - ECTS: 2

Ders Planı ve İçeriği

Hafta

Teorik

1

Böbrek ve idrar yollarını etkileyen maddeler

Sıvı-elektrolit ve asit-baz denge bozukluklarında kullanılan ilaçlar

Dolaşım şoku ve sağaltımı

2

Vitaminler

Mineral maddeler

3

Gelişmeyi hızlandırıcı maddeler

Solunum sistemi ilaçları

4

Sindirim sistemi ilaçları

5

Antibiyotikler

6

Antibiyotikler (devam)

7

Antibiyotikler (devam)

8

Antelmintikler

9

Protozoa ilaçları

10

Dış parazitleri etkileyen ilaçlar

11

Antiseptik-Dezenfektanlar

Deri hastalıklarının sağaltımında kullanılan maddeler

12

Mantarları etkileyen ilaçlar

Bağışıklık sistemi farmakolojisi

13

Virüsleri etkileyenler

Kanser sağaltım ilaçları

Homeopati ve homeopatik maddeler

14

Gıdalarda ilaç kalıntıları

Dersin Verilmesinde Yararlanılacak Kaynaklar

1

Kaya,S. (Editör). 2013. Veteriner Farmakoloji. Cilt 2 Baskı 5. Medisan. Ankara.

2

Brander ve ark. 1991. Veterinary Applied Pharmacology and Therapeutics. Bailiere Tindall. London.

3

Adams,R. (Ed). 2001. Veterinary Pharmacology and Therapeutisc. 8th Ed. Iowa State Univ.Press. Ames.

4

Öğretim üyesinin ders notları

     

 

Toksikoloji ve Çevre Koruma (Vet421)

Dersin Adı

Dersin Kodu

Dersin Türü

Dersin Dönemi

: Toksikoloji ve Çevre Koruma

: VET421

: Zorunlu

: VII (4. Sınıf I. Yarıyıl)

Dersin Kredisi

Ulusal Kredi: 3 (2T + 2U) - ECTS: 4

Ders Planı ve İçeriği

Hafta

Teorik

1

Toksikolojiye giriş

Zehirli madde tanımı, zehirli maddelerin kaynakları, zehir ve zehirlenme kavramı

Zehirlenme tipleri, zehirlerin etkileri

Zehirler arasında etkileşme

Zehirlenme ve zehirliliği etkileyen faktörler

2

Toksikokinetik (emilme, dağılma, BT, atılma)

3

Zehirlerin etki şekilleri

Zehirlenmelerin sebepleri, tanısı ve sağaltımı

4

Metaller, diğer inorganik maddeler, asit ve alkaliler (Metaller)

5

Metaller, diğer inorganik maddeler, asit ve alkaliler (Devam)

6

Organik zehirler

Gaz, buhar ve tanecikler

7

Bitkisel zehirler (Giriş ve alkaloidler)

8

Bitkisel zehirler (devam)

9

Pestisidler

10

Pestisidler (devam); Sıçan zehirleri ve sonrası

11

Mikotoksinler

Şapkalı mantar zehirleri

12

Zehirli hayvanlar ve zehirleri

Yemlerdeki önemli olumsuzluk faktörleri

Hayvanların yakalanması ve insancıl öldürülmesi

13

Doping için kullanılan maddeler

İmmünotoksikoloji

Kitle imha silahları

14

Gıda kirliliği

Çevre toksikolojisi

Dersin Verilmesinde Yararlanılacak Kaynaklar

1

Kaya, S. (Editör) 2014. Veteriner Toksikoloji. Baskı 3. Medisan. Ankara.

2

Kaya,S. 2006. Zehirli Maddelerin Laboratuvar Analizleri Medisan. Ankara.

3

Şener,S., Yıldırım,M. 2000. Toksikoloji. Teknik Yayıncılık. İstanbul.

4

Clarke,M.L., Harvey,D.G., Humpreys,D.J. 1981. Veterinary Toxicology. 2ed Ed. Bailliere Tindal. London

5

Thienes,C.H., Haley,T.J. 1972. Clinical Toxicology. 5th Ed. Lea&Febiger.

     

 

Hafta

Uygulama

Süresi

Saat

1

Zehirlenme ve zehirlilik denemeleri

2

2

Doz-yoğunluk ve doz-etki ilişkisi

2

3

Zehirli maddelerin laboratuar analiz metotları

2

4

Uçucu maddelerin ayrılması ve tanısı

2

5

Uçucu maddelerin ayrılması ve tanısı (devam)

2

6

Organik maddelerin ayrılması ve tanısı

2

7

Organik maddelerin ayrılması ve tanısı (devam)

2

8

Metallerin ayrılması ve tanısı

2

9

İnsektisidlerin tanısı

2

10

İnsektisidlerin tanısı (devam)

2

11

Mikotoksinlerin tanısı

2

12

Mikotoksinlerin tanısı (devam)

2

13

Diğer bazı testler (Tanen, üre, tuz gibi)

2

14

Diğer bazı testler (Devam)

2