Doç.Dr. Begüm YURDAKÖK DİKMEN


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

byurdakok@yahoo.com

Tel: 0312 317 0315-290

 

Özgeçmiş

Eğitim: Özel Aykan Koleji (1989–1994)

TED Ankara Koleji (1994–2000)

Lisans- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi (2000–2005)

Doktora- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı (2005-2010)

Mesleki Deneyim: Veteriner Osteoloji Deneyimi, Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Kazısı, Çankırı (2001)

Sarajevo Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Burslu, Staj Eğitimi, Sarajevo, Bosna Hersek (2002)

IVSA (Uluslar arası Veteriner Öğrencileri Birliği) Grup Değişimi Programı, Zurich Üniversitesi, İsviçre (2003)

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Suni Tohumlama Eğitimi (2003)

AB-Sokrates-Erasmus Öğrenci Değişimi (Ankara Üniversitesi pilot öğrenci) Bologna Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İtalya (Ocak-Ekim 2004)

IVSA (Uluslar arası Veteriner Öğrencileri Birliği) Grup Değişimi Programı, Utrecht Üniversitesi, Hollanda (2005) Organizatör

4. Karadeniz Üniversite Tanıtımları. Ankara Üniversitesi Temsilcisi. Samsun, 5-9 Nisan 2006

 

Dil Eğitimi: Yes Education Center Summer School, Eastbourne, İngiltere (1998) İngilizce

Rotary Değişim Programı, Lisbon, Portekiz (2000) İngilizce  

C.I.L.T.A Centro Interfacolta Di Linguistica Teorica e Applicata, İtalya (2004) İtalyanca

İtalyan Kültür Merkezi, Ankara (2005) İtalyanca

TÖMER, Ankara (2006) 5. seviye, Hollandaca

TÖMER, Ankara (2006) 3. Seviye, İspanyolca

Svenska Nu, Stockholm,İsveç (2008), Orta, İsveçce

 

Dil Puanı: ÜDS-90 (2006), TOEFL IBT: 101 (2007)

Üyelikler: AVBAT- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu, Yönetim Kurulu (2003-2004)

IVSA Ankara (Uluslararası Veteriner Öğrenciler Birliği), Yönetim Kurulu (2004-2005)

Ankara Üniversitesi Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji yüksek lisans-doktora öğrencileri temsilcisi (2006-2008)

 

Profesyonel Deneyim

8. Uluslararası Kronofarmakoloji Kursu, Rurecht-Karls-Universitesi, Mannheim Tıp Fakültesi, Mannheim, Almanya (Temmuz-Ağustos 2007)

Karolinska Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Farmakogenetik Bölümü, Stockholm, İsveç (Ocak-Aralık 2008)

Erasmus Mesleki Deneyim Bursu. Danışman: Prof.Dr. Magnus-Ingelman Sundberg

Çalışma Alanı: “CYP2C9 ve CYP2C19’un transkripsiyonel regülasyonu ve östrojenin etkisinin araştırılması”

 

Labaratuvar Deneyimleri

Hücre kültürü; Sitotoksisite Deneyleri, EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assay), Transfeksiyon

Moleküler; Sekanslama, PCR, Western-Blotting

Farmakodinami; İzole organ banyosu

Kromatografi; İnce Tabaka Kromatografisi, HPLC

Hayvan Deneyleri; Toksisite, Farmakoloji (Ankara Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası- 2007)

 

Kazanılan Akademik Dereceler

Doktora:

Akademik-İdari Görevler

Erasmus Kordinatör Yardımcısı- AnkaraÜniversitesi Veteriner Fakültesi (2010- )

Sorumlu Öğretim Üyesi-  IVSA Ankara (Uluslar arası Veteriner Öğrenciler Birliği) (2010- )

 

Dernek, Mesleki Örgüt Yöneticilikleri-Üyelikleri

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği, Yönetim Kurulu, Genel Sekreter (2006- )

Türk Farmakoloji Derneği (2007- )

Komisyon Üyelikleri

III.Türk Veteriner Hekimleri Kurultayı (23-25 Nisan 2010) Divan Kurulu

Eğitim-Öğretim ve Araştırma Komisyonu (Komisyon Üyesi), Mesleki Örgütlenme Komisyonu (Komisyon üyesi-raportör), Mesleki Etik ve Mevzuat Komisyonu (Komisyon Üyesi), Veteriner Hekimliğinde Yeni Vizyon ve Konseptler Komisyonu (Komisyon Üyesi)

 

Uzmanlık Alanları

Farmakodinami, Moleküler Farmakoloji, Farmakogenetik, İlaç Kalıntıları, Deney Hayvanlarında Farmakoloji ve Toksisite Çalışmaları

 

Bilimsel

Bildiri Sunumları:

Sözlü Bildiri Sunumu

Yurdakok B, Canpolat FE, Orhan C, Kale G, Baydan E. Hipoksi Oluşturulmuş Sıçan Bağırsağında İnsülinin Etkisi. II.Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (uluslar arası katılımlı). 6-8 Eylül 2007. Samsun.

 

Poster Bildirisi Sunumu

Yurdakok B, Baydan E. Sirkadiyan Ritim ve Sitokrom p450 Enzimleri. 1.Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, Erzurum. 28-30 Mayıs 2010.

Baydan E, Kartal M, Aslan S, Ince S, Yurdakok B, Ekici H, Alp H. Effects of the endemic plant, Eryngium kotschyi, on rat isolated ileum and detrussor muscle, 16th World Congress on Basic and Clinical Pharmacology. Kopenhag, Danimarka. 17-23 Temmuz 2010

Seminerler

Kronofarmakoloji  (Haziran, 2007, Ankara)

Hayvan Deneylerine Alternatif Testler (Haziran, 2007, Ankara)

Sitokrom p450 ve Sirkadiyan Ritim (Mayıs, 2008, Stockholm)

 

Projeler

Tamamlanmış Proje

İnsan ve Hayvan Brusella Suşlarının Genotiplendirilmesi- TÜBİTAK. Proje Numarası: 4633-1876. Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Serdar Diker (2003)

 

Devam Eden Projeler

Türkiye’de yetişen Eryngium kotschyi ve Eryngium maritimum bitki türlerinin rat bağırsak ve idrar kesesi düz kası üzerine etkilerinin izole organ banyosunda araştırılması (Proje Numarası: 08B3338003. Project Counselor: Prof.Dr.Emine Baydan) (2007- ).

Florfenikolün yumurtaya geçiş kinetiğinin belirlenmesi ve yumurtadaki kalıntıya yönelik etkilerin araştırılması (Proje Numarası: 10B3338003. Project Counselor: Prof.Dr.Ayhan Filazi) (2010- ).

 

Kongre Bildiri Kitapçıkları

Hipoksi Oluşturulmuş Sıçan Bağırsağında İnsülinin Etkisi. Yurdakok, B., Canpolat, E., Orhan, D., Kale, G., Baydan, E. 2007. II.Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksijkoloji Kongresi. Kongre Bildiri Kitabı. s. 48-49.

Şanlıurfa Ceylanpınar Harasında Bulunan Ceylanların (Gazella Subgutturosa) Kan ve kıl örneklerinde Bazı Ağır Metallerin Araştırılması. Baydan E, Yazar S, Temamoğulları F, Başkaya R, Yurdakök B. II.Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksijkoloji Kongresi. Kongre Bildiri Kitabı. s. 20-21.

Organik (Ekolojik) Ürünlerdeki Kalıntılar. Baydan E, Yurdakök B, Çetinkaya MA. II.Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksijkoloji Kongresi. Kongre Bildiri Kitabı. s. 22-23.

Organik Ürünlerde Rastlanabilecek Kirlilikler. Baydan E, Yurdakok B, Arslanbaş E.  7. Türk Toksikoloji Derneği Kongresi Bildiri Kitabı.

 

Derlemeler

Organik ürün güvenilirliğinin geleneksel olanlarla karşılaştırılması.Baydan, E., Yurdakok, B., Cetinkaya, A. 2007. Türk.Vet.Hek.Bir.Der.7(1-2):52-60.

Balıklarda Görülen İlaç Kalıntıları. Baydan, E., Yurdakok, B. 2010. Türk.Vet.Hek.Bir.Der.9(3-4):66-67.

Balıklarda Görülebilen Bulaşanlar. E., Yurdakok, B. Türk.Vet.Hek.Dern.Derg.

Antibiyotik Tedavisi Sonrası Sütte Kalıntı Sorunu ve Bu Sorunun Belirlenmesinde Kullanılan Testler. Filazi, A., Yurdakök, B. 2010.Türk.Klink.Der.

 

Yayım Aşamasındaki Çalışmalar

The effects of insulin on hipoxic changes in a rat model. Yurdakok, B., Canpolat, E., Orhan, D., Kale, G. 2010.

Investigation of some heavy metals in the blood and in the hair of Gazella subgutturosa in Turkey. Baydan, E., Yazar, S., Karacal, F., Baskaya R, Yurdakok, B. 2010.

Investigation of the antioxidant effect of Sainfoin in vitro. Ince, S., Ekici H., Yurdakok, B. 2010.

 

Çeşitli Bilimsel Toplantılara Katılım

Sağlıklı Hayvan, Sağlıklı Gıda, Sağlıklı İnsan Semineri, Ankara, 28 Eylül 2005.

4. Ankara Biyoteknoloji Günleri, Ankara. 15-18 Ekim 2005.

Gıda Güvenliği Sempozyumu. 20-22 Ekim 2005.

II.Ulusal NBC (Nükleer Biyolojik Kimyasal Silahlar) Sempoyumu (uluslar arası katılımlı), Ankara, 8-9 Kasım 2005.

“Tehlikeli Atıklar: İnsan ve Çevre Sağlığı”, Türk Toksikoloji Derneği, Ankara. 30 Mayıs 2006.

Teaching Workshop on Apoptosis. Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir. 7-8 Kasım 2006.

II.Ulusal NBC (Nükleer Biyolojik Kimyasal Silahlar) Sempoyumu (uluslar arası katılımlı), Ankara, 13-14 Haziran 2007.

Bir asırda Toksoplazmoz, Kırıkkale, 9-10 Nisan 2009.

7. Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Ankara. 30 Mayıs- 1 Haziran 2009.

Ankara Üniversitesi Bilirkişilik Çalıştayı, Ankara. 12 Ocan 2010.

 

Uluslar arası Bilimsel Toplantılara Katılım

X Annual Swedish Symposium on Biomedicine, Ethics and Society, Sandhamn, İsveç. 9-10 Haziran 2008.

11th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology, Leipzig, Germany, 11-16 July 2009.

16th World Congress on Basic and Clinical Pharmacology. Kopenhag, Danimarka. 17-23 Temmuz 2010

 

 Verdiği Tezler

Türkiye’de Yetişen Eryngium kotschyi (Boğadikeni) ve Eryngium maritimum (Deniz boğadikeni) Bitkilerinin Sitotoksik Etkilerinin Hep2, Hepg2, Vero ve U138 MG Hücre Kültürlerinde Araştırılması, 2010.

 

Düzenlediği Bilimsel Faaliyetler

I. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Ankara (22-24 Eylül 2005)- Düzenleme Kurulu

II. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Samsun (6-8 Eylül 2007)- Düzenleme Kurulu

Workshop on Alternative Methods (Reduction, Refinement, Replacement) to Animal Tests, Ankara (12-13 Kasım 2007)

III. Türk Veteriner Hekimleri Kurultayı, Ankara (23-25 Nisan 2010)- Düzenleme Kurulu

III. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Kuşadası (29 Eylül-2 Ekim 2010)- Düzenleme Kurulu