Veteriner farmakoloji ve Toksikoloji Derneği


Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği 31.07.1997 tarihinde 10 kurucu üye tarafından kurulmuştur. Bunlar;

Selahattin Ceylan (Prof.Dr.); Süleyman Şener (Prof.Dr.); Yusuf Şanlı (Prof.Dr.); Oya Keleş (Doç.Dr.); Emine Baydan (Doç.Dr.); Ali Bilgili (Doç.Dr.); Songül Sonal (Doç.Dr.); Bünyamin Traş (Doç.Dr.); Gürdal Dağoğlu (Doç.Dr.); Murat Yıldırım (Yrd.Doç.Dr.).

Derneğin amacı; Türkiye’de Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji biliminin ilerlemesini, gelişmesini sağlamak ve hayvanlarda bilinçli ilaç kullanımını hem hayvancılığın gelişmesi hem de hayvansal kaynaklı besinlerden insanlara yansıyabilecek kalıntı sorunlarının önlenmesi acısından yaygınlaştırmaktır.

Dernek veteriner hekimlik mesleği ile ilgili birçok organizasyonda katılımcı olarak bulunmuş, bununla birlikte kuruluş amaçları doğrultusunda Sempozyum, Çalıştay ve Kongreler düzenlemiştir.

Derneğin 17.04.1998 tarihinde birinci; 29.9.2000 tarihinde ikinci, 14.09.2002 tarihinde üçüncü ve 25.09.2004 tarihinde dördüncü, 16 Eylül 2006 tarihinde Beşinci ve 26 Eylül 2009 tarihinde de Altıncı, 15.09.2012 tarihinde yedinci, 19.09.2015 tarihinde sekizinci Genel Kurulları yapılmıştır.

 

Misyonu; 
Türkiye’de Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji biliminin ilerlemesini ve gelişmesini sağlamak, bu alanlarda etkinlikler yapmak, yapılacak olan bu etkinlikleri desteklemek ve hayvanlarda bilinçli ilaç kullanımını hem hayvancılığın gelişmesi hem de hayvan kaynaklı besinlerden insanlara yansıyabilecek kalıntı sorunlarının önlenmesi acısından yaygınlaştırmaktadır.

 

Vizyonu;
- Dernek üyeleri arasında mesleki ve sosyal yakınlaşma, dayanışma, bilimsel iş birliği ile her türlü yardımlaşmayı sağlamak.

- Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanı ile bununla ilgili diğer dallarda araştırma ve diğer bilimsel etkinlikleri desteklemek.

- Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanında yüksek nitelikli ve deneyimli bilim adamı ve araştırmacı yetişmesi için her türlü çaba ve desteği göstermek. 

- Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji biliminin gelişmesi için yurt içi ve yurt dışındaki ilgili diğer kurumlarla bilimsel işbirliği içinde bulunmak.

- Hayvanlarda bilinçli ilaç kullanımı kavramının tüm toplumda benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

- Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanında bilimsel ve kamuya açık toplantı, konferans ve kongreler düzenlemek ve düzenlenen bu etkinlikleri desteklemek. 

 

www.vetfarmatoks.org.tr