Kongreler

I.ULUSLARARASI, VI. ULUSAL VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ KONGRESİ

9 Mayıs 2021 Pazar

 

 

I. Uluslararası, VI. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi; Kayseri’de, ErciyesÜniversitesi Veteriner Fakültesi'nin ev sahipliğinde 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği’nin desteğiyle düzenlenen Kongre,Sabancı Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongrenin açılışına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez konseyi Başkanı Ali Eroğlu, TVHB Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, TVHB Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Sağlam, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Ali Cesur Onmaz, Kayseri Bölgesi

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, Yozgat Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. EnderYarsan, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat Kanbur, Veteriner Fakültesi Öğretim üyeleriUluslararası katılımcılar, veteriner ilaç firması temsilcileri, çeşitli Üniversitelerdenakademisyenler ile Tarım ve Orman Bakanlığından yetkililer olacak şekilde yaklaşık 200 bilim insanı ve davetli katıldı.