Veteriner Farmakoloji Ve Toksikoloji Derneği 9. Olağan Genel Kurul

25 Ekim 2018 Perşembe

Veteriner Farmakoloji Ve Toksikoloji Derneği

9. Olağan Genel Kurul

(8.09.2018; 10.00)

 

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği’nin 9. Olağan Genel Kurulu 8 Eylül 2018 Cumartesi Günü Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Seminer Salonunda gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul’da Dernek Yönetim Kurulu Asıl üyeliklerine Prof.Dr. Ender YARSAN, Doç.Dr. Levent ALTINTAŞ, Doç.Dr. Begüm Yurdakök DİKMEN, Doç.Dr. Hüsamettin EKİCİ ve Araş.Gör. Sedat SEVİN seçilmiştir. Yönetim Kurulu 10.09.2018 tarihinde yaptığı toplantıda, görev dağılımını aşağıdaki şekilde yapmıştır.

Başkan          

: Prof.Dr. Ender YARSAN

Başkan Yardımcısı

: Doç.Dr. Levent ALTINTAŞ

Genel Sekreter

: Doç.Dr. Begüm Yurdakök DİKMEN

Muhasip Üye

: Doç.Dr. Hüsamettin EKİCİ

Üye

: Araş.Gör.Sedat SEVİN

 

Genel Kurul Programı İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlamıştır. Dernek Başkanı Prof.Dr. Ender YARSAN yaptığı Açılış konuşmasında Dernek ile ilgili bilgiler vermiş; Derneğin amacı ve misyonu ile bugüne kadar yapılan çalışmaları katılımcılara aktarmıştır. Açılış konuşmasından sonra Genel Kurul çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda; önce Divan Kurulu Heyeti seçimi gerçekleştirilmiş ve bunu takiben de 8. Döneme ait Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, Mali Raporun sunulması ve ibrasının ardından; katılımcılar tarafından ileriye dönük Dilek ve Temenniler ifade edilmiştir. Takiben; 2019 yılında Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ev sahipliğinde yapılacak Kongreye ilişkin Prof.Dr. Murat KANBUR tarafından kısa bir bilgilendirme yapılmış; ardından 2018-2021 döneminde görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulları için seçim işlemi gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul çalışmaları aşağıdaki Gündem ile tamamlanmıştır:

Divan Heyeti’nin Seçilmesi

  Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Mali Raporun görüşülmesi ve aklanması

Üyelik aidatlarının yeniden belirlenmesi

Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi

Bütçe Taslağının Görüşülmesi ve Kabulü

Dilek ve temenniler, Kapanış

Öğle yemeği

Genel Kurula; Ankara ve dışından olacak şekilde Dernek Üyelerimiz katılım sağlamışlar; bunun yanı sıra VİSAD adına Genel Sekreter Musa ARIK da Toplantımıza iştirak etmişlerdir. Genel Kurul, Dernek Üyelerimizin de yeterli katılımıyla başarılı şekilde tamamlanmıştır.

Mesleki anlamda bir ihtisas derneği olan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneğinin kuruluş amacına uygun çalışmalar yapması temennisiyle, yeni seçilen Yönetim Kurulu’na faaliyetlerinde başarılar dileriz.