VET-ARI Laboratuvarı

25 Ekim 2018 Perşembe

VET-ARI LABORATUVARI

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

 

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Bal Arısı (Apis mellifera spp.) Bağırsak Mikrobiyotasının Probiyotik Olarak Geliştirilmesi ve Nosema spp. Enfeksiyonu Sağaltımında Alternatif Bir Uygulama Olarak Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’nda Vet-Arı Laboratuvarı oluşturulmuştur.

 

Gerçekleştirilecek olan çalışma, özellikle ülke ekonomisinde önemli bir yer teşkil eden arılarda oldukça kritik bir tehdit olan Nosema spp. enfeksiyonlarına karşı çözüm üretebilecek niteliktedir. Planlanan çalışmada Bal Arısı (Apis mellifera spp.) bağırsak sistemi uygun koşullarda alınacak ve arı mikrobiyotasından yararlı bakteriler izole edilecektir. Tanımlanan kültürler yüksek miktarda laboratuvar şartlarında üretilerek liyofilize hale getirilecektir. Belirli dozlarda hazırlanarak şekerli su ile uygulamaya dahil edilecek olan kültürlerin, laboratuvar şartlarında özel kafeslerde ve iklim dolaplarında Nosema ceranae ve Nosema apis enfeksiyonu oluşturulan arılara karşı koruyucu etkisi değerlendirilecektir. Proje kapsamında, -80 derin dondurucu; iklimlendirme kabini; Class II biyogüvenlik kabini; kamera sistemli ışık mikroskobu ve otoklav gibi önemli ekipmanlar alınarak Vet-Arı Laboratuvarı oluşturulmuştur.

İklimlendirme kabini ile arı deneyleri yapılabilecektir. Geliştirilen probiyotiklerin arılar üzerindeki etkisi kafes deneyleri ile gösterilecektir. Arıların laboratuvar şartlarında normal yaşam şartlarında tutulmasını sağlayacaktır. Class II biyogüvenlik kabininde ise nosema sporlarının arılara uygulanması sağlanacaktır. Nosema sporlarının arılara verilmeden ve verildikten sonra belli bir hacimde ve alandaki sayıları kamera sistemli ışık mikroskop ile belirlenecektir. Nosema ile enfekte edilen arılar için kullanılacak kafes, pipet ve diğer laboratuvar malzemelerinin sterilizasyon işlemleri otoklavlama ile sağlanacaktır. Söz konusu Laboratuvar ortamında sadece Nosema değil diğer birçok hastalığın da çalışılması mümkün olacaktır. Bununla birlikte ilaç veya bitkisel ürünlerin arılar üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve doz denemelerinin yapılması da mümkün olacaktır.

Diğer taraftan Vet-Arı Laboratuvarı kapsamında arı ile ilgili çalışmaların dışında; hücre kültürü çalışmaları, insekt yetiştirilmesi ve ilaç denemelerinin yapılması; biyosidal ürün denemelerinin yapılması; alınacak analitik cihaz ile arı ürünleri (bal, propolis, polen) içerik analizleri ve kalıntı analizlerinin yapılması da söz konusu olacaktır.

Ülkemiz hayvancılığı için, halk sağlığı için ve bilimsel çalışmalar için faydalı olması dileğiyle…