Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı - 2016

1 Temmuz 2016 Cuma

İlk veteriner okulunun açılmasıyla birlikte farmakoloji ve toksikoloji eğitimi de bilimsel nitelikte verilmeye başlanmıştır. 1933 yılında Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE) açılmış, Enstitü Direktörü Prof. Dr. A. Hassko tarafından ilk farmakoloji dersleri verilmeye başlanmış ve  “Farmakoloji Tatbikatı” Türkçeye çevrilerek derslerde okutulmuştur. 1939 yılında ise Veteriner Fakültesi’nde bağımsız bir “Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü” oluşturulmuş ve bu kuruma Türkiye’de modern kimyanın öncülerinden sayılan Veteriner Hekim Ord. Prof. Dr. Fazlı Faik Yeğül şef olarak atanmıştır. Daha sonra kadroya Nurettin M. Şahin Akman, Mashar Öktel, Mustafa Güley ve A. Nazım Özkazanç katılmıştır. Bu "ilk beş” Türkiye’de veteriner farmakolojinin köşe taşlarını oluşturmaktadır. 1948 yılında, Ankara Üniversitesi’nin kuruluşu ile birlikte, Veteriner Fakültesi adıyla YZE üniversiteye bağlanmıştır. 1952 yılında ise kürsü sistemine geçilmiş ve Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsü oluşturulmuştur. 1981 yılında kürsüler anabilim ve bilim dallarına dönüştürülünce İç Hastalıkları ve Farmakoloji Anabilim Dalı’na bağlı Farmakoloji ve Toksikoloji Bilim Dalı yapılandırılmış, 1988 yılında ise Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı olarak kurulmuştur.

Kurulduğu yıldan itibaren yeni açılan Veteriner Fakültelerine de öğretim üyesi yetiştiren,  Anabilim Dalı, Dışkapı Yerleşkesinde Veteriner Fakültesi Beyaz Bina 2. Katta bulunmaktadır.

Anabilim Dalı bünyesinde 7 öğretim üyesi, 3 öğretim elemanı ve 3 idari personel görev yapmaktadır.  Anabilim Dalı; rutin analiz, Farmakokinetik/Toksikokinetik, hücre kültürü ve galenik laboratuvarları, 125 kişi kapasiteli teorik dershane, 60 kişi kapasiteli öğrenci uygulama salonu, seminer salonu, solvent saklama odası ile akademik ve idari personel odalarından oluşmaktadır. 

 

Prof. Dr. Ender YARSAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Sezai KAYA

Prof.Dr. Emine BAYDAN

Prof.Dr. Ali BİLGİLİ

Prof.Dr. Ayhan FİLAZİ

Doç.Dr. Levent ALTINTAŞ

Doç.Dr.Begüm YURDAKÖK DİKMEN

Araş. Gör. Farah Gönül AYDIN

Araş. Gör. Sedat SEVİN

 

Veteriner lisans programı dahilinde Medikal Botanik,  Farmakoloji I, Farmakoloji II, Toksikoloji ve Çevre Koruma, Hayvansal Gıdalarda İlaç kalıntıları ve Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Silahlar derslerinin yanı sıra İngilizce Veteriner Lisans Programı dahilinde yukarıda belirtilen dersler İngilizce olarak verilmektedir.

Eğitim-Öğretim faaliyetleri ile birlikte; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Meslek Örgütleri, ilaç firmaları, ilgili kurum ve kuruluşlara da eğitim ve bilimsel destek vermektedir.  

Anabilim Dalı’nda son yıllarda yürütülmekte/yapılmakta olan araştırmaların başlıcaları arasında; ilaçların farmakokinetiği, ilaçlarda biyoeşdeğerlik, yem ve yem hammaddeleriyle çevrede kirliliğe neden olan metaller, pestisidler, siyanogenetik glikozidler, nitrat ve nitritler, antimikrobiyal direnç, sitotoksisite çalışmaları bulunmaktadır. Aynı zamanda Merkez Laboratuvar bünyesinde dışarıdan gelen numunelerde de analizler yapılmaktadır. Adli tıp ve çevre toksikolojisi ile ilgili analiz ve araştırmaları gerçekleştirebilecek cihazlar (HPLC, İTK, GC, AAS) ile görüntüleme sistemleri de bulunmaktadır.

Anabilim Dalı’mızda verilen derslerde görsel, işitsel ve konu anlatımlı teorik öğretimin yanında uygulamalı çalışmalar da yapılmaktadır.