SOT 2016- Toksikoloji Derneği 55. Yıllık Kongresi

10 Mart 2016 Perşembe

Amerikan Toksikoloji Derneği (SOT-Society of Toxicology) tarafından 13-17 Mart 2016 tarihleri arasında New Orleans, Lousiana, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen SOT-2016 (55. Yıllık Toksikoloji Kongresi-54th Annual Meeting and ToxExpo) Kongresi’ne katıldım. Toksikoloji Alanında en büyük kongre olan ve bu sene 6843 üzerinde kişinin katılımı ile tamamlanan Toksikoloji Derneği (SOT-Society of Toxicology) tarafından düzenlenen SOT 2016’de, farklı disiplinleri bir araya getiren ana dersler, sempozyum, çalıştaylar, yerel toplantılar, informal toplantılar,  yuvarlakmasa tartışmaları, sözlü ve poster sunumları yer aldı. ToxExpo’da ise toksikoloji ve biyomedikal bilimler üzerinde hizmet veren 350 üzerinde firma; ürün, servis ve yeni teknolojiler hakkında bilgileri katılımcılara sunum olarak oturumlarda ve sergi alanlarında paylaştılar. Kongre konuları arasında; biyolojik modelleme, biyobelirteçler, karsinogenez, kardiyovasküler toksikoloji, veteriner toksikoloji, klinik toksikoloji, dermal toksikoloji, ilaç geliştirme toksikolojisi, epigenetik, toksikolojiye yönelik etik-yasal-sosyal konular, gıda güvenliği, immunotoksikoloji, in vitro ve alternatif metodlar, inflammasyon ve hastalıklar, inhalasyon ve solunum toksikolojisi, nanotoksikoloji, nörodejeneratif hastalıklar, kök hücre, risk değerlendirmesi, toksikolojik patoloji, oküler toksikoloji, reproduktif ve gelişimsel toksikoloji, karışım toksikolojisi gibi çeşitli alanlar yer almaktaydı.

Anabilim Dalı’ndan Kongre’ye Prof.Dr. Ayhan Filazi ve Doç.Dr. Begüm Yurdakök Dikmen katıldı. Öğretim üyeleri tarafından 17 Mart 2015 Perşembe günü sunulan üç adet poster bildirisi başlıkları ise şöyle:

“Occurrences, Distributions and Monthly Variations of Some Persistent Organic Pollutants in water and surface sediments from Ankara River, Turkey”,

“Sublethal responses of the indicator mussel species Unio mancus eucirrus to selected phthalate esters”

“Analytical method validation and development for some Persistent Organic Pollutants in water and sediments by Gas Chromatography Mass Spectrometry”.

ToxExpo alanında, Elsevier kitap standında öğretim üyelerinin yazarları arasında bulunduğu “Nutraceuticals” kitabının kısa sunumu da yapıldı.

Karşılaştırmalı ve Veteriner Toksikoloji Alanında roundtable tartışmalarına katınıldı.

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Genel sekreteri olarak Dr. Yurdakök Dikmen Derneğimizi de temsil edilmiş, dernek etkinliklerine katılım için iletişim ağları kurulmuştur. Bilimsel alanda oldukça yararlı geçen kongreye gelecek seneye daha fazla ile katılabilmek ümidiyle.