Prof. Dr. Ender YARSAN


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Tel: 0312–3170315/208

Faks: 0312–3176073

e-posta: yarsan@veterinary.ankara.edu.treyarsan@gmail.com

Web: http://www.enderyarsan.net

 

Özgeçmiş

09.12.1968 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1986 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine girdi. 1991 yılı Haziran döneminde mezun oldu. Aynı yıl A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 1992 yılında bu Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak girdi. 20 Haziran 1996 tarihinde “Etlik piliçlerde iyonofor grubu antibiyotiklerle zehirlenme: Monensin ile vitamin E ve selenyumun birlikte veya ayrı ayrı verilmesinin bazı histopatolojik ve biyokimyasal parametrelere etkiler”’ konulu doktora tezini tamamlayarak Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’ndaki doktorasını bitirdi. 1996–1998 arasında 253. Dönem Yedek Subayı olarak askerlik görevini tamamladı. 30 Kasım 2000 tarihinde girdiği sınavı kazanarak Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’nda Doçent Unvanı aldı. 2001 yılında aynı Anabilim Dalı’nda Doçent kadrosuna atandı. 2002 yılından itibaren Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve 2004–2005 yılları arasında aynı Derneğin Başkanlığını; 2006-2009 yılları arasında Derneğinin Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştır. 2009’dan itibaren de Dernek Başkanlığı görevini yürütmektedir. Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesinde üç dönem (2001–2004), Kıbrıs - Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesinde iki dönem (2012-2013) Farmakoloji Dersi verdi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurul Komisyonu Üyeliğinde bulundu. Halen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Proje Kaynakları Oluşturma Komisyonu, Klinik Tanı Laboratuvarı Komisyonu ve Mesleki Bilgilendirme ve Yönlendirme Komisyonu üyesidir. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Türk Toksikoloji Derneği ve Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Üyesidir. 2006-2014 yılları arasında 42., 43., 44. ve 45. Dönem Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi olarak ve II. Başkanı olarak görev yaptı. Halen (46. Dönem) Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi II. Başkanı’dır. Temmuz 2006 tarihinde A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’nda Profesör kadrosuna atandı; Eylül 2015 tarihinden itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Çalışma alanıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış 100’ün üzerinde bilimsel yayın sahibidir, ulusal ve uluslar arası kongrelerde çok sayıda tebliğ sunmuştur, mesleki alanda birçok komisyonda aktif olarak çalışmıştır ve kendi alanında 12 adet kitapta yazar olarak görev almıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

Kazanılan Akademik Dereceler

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,1991

Doktora: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,1996

Doçent: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,2000

Profesör: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,2006

 

Katıldığı Çalışmalar/Akademik Yardımlar

1.     2001-2004 Eğitim-Öğretim Yıllarında Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Farmakoloji ve Toksikoloji dersleri, Kırıkkale.

2.     2012-2013 Eğitim-Öğretim Yıllarında Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Farmakoloji ve Toksikoloji dersleri, Kıbrıs.

 

Akademik-İdari Görevler

1.     Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurul Komisyonu Üyeliği; 2002-2009

2.     Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Proje Kaynakları Oluşturma Komisyonu Üyeliği; 2010-2016

3.     Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Klinik Tanı Laboratuvarı Komisyonu Üyeliği; 2013-

4.     Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mesleki Bilgilendirme ve Yönlendirme Komisyonu Üyeliği; 2013-2016

5.     Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı; 19 Eylül 2015 -

 

Dernek, Sendika, Oda, Vakıf Üyelikleri

1.     TVHB Vakfı üyeliği

2.     TVHB Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası üyeliği

3.     Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği üyeliği

4.     Türk Toksikoloji Derneği üyeliği

 

Dernek, Mesleki Örgüt Yöneticilikleri-Üyelikleri

1.     Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği

a.     Dernek Başkanlığı: 2009 -

b.     Dernek II. Başkanlığı: 2005-2009

c.     Dernek Başkanlığı: 2004-2005

d.     Dernek Genel Sekreterliği: 2002

2.     Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Üyeliği ve II. Başkanlığı (42.Dönem): 2006-2008

3.     Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi Editörlüğü ve Yayın Kurulu Üyeliği: 2006 –

4.     Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Üyeliği (43.Dönem): 2008 – 2010

5.     Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni (Sahibi): 2010-

6.     Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Üyeliği (44.Dönem): 2010 -2012.

7.     Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Üyeliği (45.Dönem): 2012 -2014.

8.     Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi II. Başkanı (46.Dönem): 2014 - 

 

Komisyon Üyelikleri

1.     Başbakanlık DPT Müsteşarlığı 9uncu 5 yıllık kalkınma planı. İlaç Sanayii Komisyonu Veteriner İlaçları Alt-Komisyonu Üyeliği. 22.09.2005.

2.     Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu “Veteriner İlaçları Komisyonu Alt Komisyonu” üyeliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı KKGM’nün 25.11.2004 tarih ve 2673 sayılı oluru.

3.     Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu “Pestisid Alt Komisyonu” üyeliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı KKGM’nün 25.11.2004 tarih ve 2673 sayılı oluru.

4.     II. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı; Avrupa Birliği Uyum Komisyonu. 11-12.10.2002

5.     AB mevzuatına uyumla ilgili Veterinerlik Grubunun “Birden Fazla Sektörü Kapsayan Tedbirler Komisyonu” ve “Yem Komisyonu”. 06.07.2001

6.     “Uçucu Maddeler Bilim Danışma Kurulu” Üyeliği. T.C.Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri. 2010 –

7.     III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı; Eğitim, Öğretim ve Araştırma Komisyonu. 23-25.04.2010

8.     III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı; Veteriner Hekimliğinde Yeni Vizyon ve Yeni Konseptler Komisyonu. 23-25.04.2010

9.     III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı; Veteriner Sağlık Ürünleri Komisyonu. 23-25.04.2010

10. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Bilim Kurulu Üyeliği (Raportör), 2010 –

11. “Klinik Toksikoloji Bilim Kurulu” Üyeliği. T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı. 2011 –

12. “Toksikoloji Bilimsel Danışma Kurulu” Üyeliği. T.C.Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı. 01.06.2011 tarih / 2011/14862 Sayılı Olur. 2011 –

13. “Risk Değerlendirme Komitesi” Üyeliği. T.C.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. 02.01.2012 tarih ve 000019 Sayılı Olur. 2011 – 2012.

14. “Kistik Ekinokokkoz Çalışma Grubu Üyeliği”.  T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Kurumu. 17.7.2012 Tarih ve B.10.1.HSK.0.14.03 Sayılı Yazısı Uyarınca. 2012 -                                                                                              

15. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ar-Ge Proje Değerlendirme Kurulu Üyeliği. 2013 -   

16.  Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliği; 2012 –

17.  “Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve programları Değerlendirme ve Akreditasyon (VAK) Komitesi” ile “Ölçütler Komitesi” Üyeliği. 2014 -                                                                                                            

 

Verdiği Dersler         

Lisans                          Veteriner Farmakoloji

                                     Veteriner Toksikoloji

                                     Medikal Botanik

Lisansüstü                   Farmakokinetik

                                     İlaçların etki şekilleri

                                     Biyoeşdeğerlik

                                     Bitkisel Zehirler

                                     Pestisitler ve halk sağlığı ilaçları

                                     Doping

                                     Mikotoksinler

                                     Yemlerde bulunan olumsuzluk faktörleri

                                     Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi

                                     Kemoterapötikler

                                     Gıdalarda ilaç kalıntıları

                                     Başıboş hayvanların yakalanması ve ağrısız olarak uyutulması

                                     Deri hastalıkları ve sağaltımı

                                     Solunum sistemi ilaçları

                                     Bağışıklık sistemi ilaçları

                                     Merkezi sinir sistemi ilaçları

                                     Otonom sinir sistemi ilaçları

                                     Kalp damar sistemi ilaçları

                                     Beslenme farmakolojisi

 

Uzmanlık Alanları

1. Farmakokinetik ve Toksikokinetik

2. Gıdalarda İlaç ve Diğer Kimyasal Madde Kalıntıları

3. Çevre Kirleticileri ve Çevre Toksikolojisi

4. Oksidatif metabolizma ve lipid peroksidasyon

5. Antimikrobiyal Direnç

 

Ödüller

-  DÜNYA VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ – 2012.

   VETERİNER HEKİMLİKTE ANTİBİYOTİKLER: ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ VE DİRENCİN ÇOK YÖNLÜ ETKİLERİ.    

   (BROŞÜR). 

-  VESBA - ONUR ÖDÜLÜ, 14-17 Mart 2013 –Bursa.

 

Bilimsel Yayınlar

A. Bilimsel Makaleler

SCI, SCI-Expand Kapsamındaki Dergiler

1.Yarsan,E. (1998): Effects on Enzyme Values and Histopathologic Findings with Vitamin E and/or Selenium on Monensin Toxicosis in Broiler Chickens. Turk J Vet Anim Sci. 22(1):53-63.

2.Çok,İ., Bilgili,A., Yarsan,E., Bağcı,C. and Burgaz,S. (1998). Organochlorine pesticide residue levels in human adipose tissue of residents of Manisa (Turkey), 1995-1996. Bull.Environ.Contam.Toxicol. 61(3): 311-316.

3.Yarsan,E., Tanyüksel,M., Çelik,S. and Aydın,A. (1999). Effects of aldicarb and malathion on lipid peroxidation. Bull.Environ.Contam.Toxicol. 63(5): 575-581.

4.Şanlı,Y., Bilgili,A., Filazi,A., Yarsan,E., Aştı,R.,  Kurtdede,N., Yardımcı,H. (1999). The Effects of some Antibacterial Drugs on the Immune System of Poultry. Turk J Vet Anim Sci 23:547-555.

5.Bilgili,A., Yarsan,E. ve Türel,İ. (1999). Arsenic Residues in Grey Mullets Caught in Lake Van. Turk J Vet Anim Sci 23(2):367-371.

6.Elmas,M., Traş,B., Kaya,S., Bas,AL., Yazar,E. and Yarsan,E. (2001): Pharmacokinetics of enrofloxacin after single intravenous and intramuscular administration in angora goats. Candian Journal of Veterinary Research. 65:64-67.

7.Kaya,S., Yarsan,E., Baydan,E., Akkaya,R., Aksoy,A. (2001): The Comparison of Pharmacokinetics of Conventional and Long-acting formulation of Oxytetracycline.  Turk J Vet Anim Sci. 25: 173-177.

8.Akdoğan,M., Bilgili,A., Kaya,S., Yarsan,E. ve Üstüner,E. (2001): Total Testosterone, Cortizol, Growth hormone and Fluorine Levels in Fluorine Intoxicated Rabbits. Turk J Vet Anim Sci. 25 (4): 489-494.

9. Ayçicek,H., Yarsan,E., Sarimehmetoglu,H.O., Tanyüksel,M., Girginkardesler, N. and Özyurt, M. (2001): Efficacy of Some Disinfectants on Embryonated Eggs of Toxocara canis . Turk J Med Sci . 31:35-39.

10.Aycicek H, Yarsan E., Sarimehmetoglu B, Cakmak O (2002). Aflatoxin M-1 in     white cheese and butter  consumed in Istanbul, Turkey. Vet Hum Toxicol. 44 (5):295-296.

11. Yarsan,E., Bilgili,A., Kanbur,M., Celik,S. (2002). Effects of deltamethrin on lipid peroxidation in mice. Vet Hum Toxicol. 44(2): 73-75.

13.Yarsan,E., Tanyüksel,M., Koç,F., Essiz,D., Babür,C. (2003). Influence of experimentally induced Toxoplasmosis (Toxoplasma gondii) on the pharmacokinetics of Levofloxacin. Bull.Vet.Inst.Pulawy. 47:479-485.

14.Yarsan E, Altinsaat C, Aycicek H, Sahindokuyucu F, Kalkan F (2003). Effects of albendazole treatment on haematological and biochemical parameters in healthy and Toxocara canis infected mice. Turk J Vet Anim Sci. 27 (5):1057-1063.

14.Eraslan G, Akdogan M, Yarsan E, Essiz D, Sahindokuyucu F, Hismiogullari SE, Altintas L  (2004). Effects of aflatoxin and sodium bentonite administered in feed alone or combined on lipid peroxidation in the liver and kidneys of broilers. Bull.Vet.Inst.Pulawy. 48 (3): 301-304.

15.Aygun,O., Yarsan,E., Akkaya,R. (2004). Levels of Lead and Copper in Muscle Meat of Crucian carp (Carassius carassius, L. 1758) from Yarseli Dam Lake, Hatay, Turkey. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 72:135-140.

16.Dagoglu G, Turel L, Yilmaz O, Yarsan E, Oto G, Kankaya E (2004). Bioavailability and pharmacokinetics of oxytetracycline in cultured rainbow trout following intramuscular administration.  Indian Vet J. 81 (9): 989-992.

17.Celik,S., Bal, R., Yarsan,E., Durgut,R. (2004). Effects of lead on lipid peroxidation in rabbits. Indian Vet. J. 81:765-768.

18. Eraslan, G; Akdogan, M; Yarsan, E., Essiz,D., Sahindokuyucu,F., Altintas,L. (2004). Effects of short-term exposure to pulsed electromagnetic field on some biochemical parameters in mice. INDIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & BIOPHYSICS. 41(1): 57-59.

19.Turel,I., Dagoglu,G., Yilmaz,O., Yarsan,E., Irak,K. (2005). Pharmacokinetics of long acting and conventional formulations of oxytetracycline in goats. Indian Vet. J. 82:724-727.

20.Eraslan G, Akdogan M, Yarsan E, Sahindokuyucu F, Essiz D, Altintas L (2005). The effects of aflatoxins on oxidative stress in broiler chickens Turk J Vet Anim Sci. 29 (3): 701-707.

21. Yarsan,E., Cakir,O. (2006). Effects of Dichlorvos on Peroxidation in Mice on Subacute and Subchronic Periods. Pesticide Bioehemistry and Physiology. 86(2): 106-109.

22. Yarsan, E., Baskaya, R., Yıldız, A., Altıntas, L., Yesilot,S. (2007). Copper, Lead, Cadmium and Mercury Concentrations in the Mussel Elliptio Buckleyi From the Marmara Sea. Bulletion Of Environmental Contamination And Toxicology. 79:218–220.

23. Yarsan, E., Karacal, F., Ibrahim, G.I., Dikmen,B., Koksal,A. Das, Y.K. (2007). Contents of Some Metals in Honeys From Different Regions in TURKEY Bulletion Of Environmental Contamination And Toxicology. 79:255–258.

24. Eraslan, G; Bilgili, A; Akdogan, M, Yarsan,E, Essiz,D., Altintas,L. (2007). Studies on antioxidant enzymes in mice exposed to pulsed electromagnetic fields. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY. 66(2): 287-289 .

25. Altuğ,M.E., Gönencı, R., Yarsan,E.,  Özturk,A. (2008). Effect of Induction Agents on the Antioxidative Activity of Desflurane in Dogs. YYÜ VET FAK DERG. 19(1): 29-33.

26. Aygun,O., Dinc, E., Durmaz,H., Yarsan, E., Altintas,L. (2009). Aflatoxin M1 Levels in Surk Samples, a Traditional Turkish Cheese from Southern Turkey. Bull Environ Contam Toxicol. 83:164–167

27. ALTINTAS,L., YARSAN, E. (2009). Ağızdan Kullanılan Bazı Sülfonamid Preparatlarının Broilerlerde Biyoeşdeğerliği. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 15 (2): 217-223.

28. Yarsan, E., Gurkan, M., Pekcan, Z., Ince, S., Kumandas, A. (2010). Effects of Halothane and Isoflurane Anaesthesia on Antioxidant Enzymes in Dogs. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES. 9(19):2513-2516.

29.  Altıntaş,L., Ekici,H., Yarsan,E., Çakır,S., Evrensel, Mf., Tokgöz,Bs. (2011). Ankara, Konya ve Bolu illerinden toplanan ruminant ve kanatlı yemlerinde toplam aflatoksin, aflatoksin B1 ve okratoksin A kalıntılarının araştırılması. Etlik Vet Mikrobiyol Derg, 22, 61-67.

30. Ekici,H., Yarsan,E. (2013).  Effect of Different Conservation Conditions on the Active Compounds and Pharmacovigilance Screening of Different Florfenicol Preparations. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 19 (2): 277-281.

31. Yipel,M., Yarsan,E. (2014). A Risk Assessment of Heavy Metal Concentrations in Fish and an Invertebrate from the Gulf of Antalya. Bull Environ Contam Toxicol. 93:542–548.

32. Yarsan,E., Yipel, M., Yipel, F.A., Dikmen, B. (2014). Accumulation of Nonessential Potentially Toxic Trace Elements (PTEs) in the Some Economically Important Seafood Species of Mediterranean. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 20 (2): 185-188.

33. Yarsan,E., Yipel,M., Dikmen, B., Altıntas, L., Ekici, H., Köksal, A.. (2014). Concentrations of Essential and Non-essential Toxic Trace Elements in Wild Boar (Sus Scrofa L., 1758) Tissues from Southern Turkey. Bull Environ Contam Toxicol. 92:10–14.

34. Yarsan, E., Bilgili, A., Turel, I. (2000). Heavy metal levels in mussels (Unio stevenianus krynicki) obtained from Van Lake. Turkish Journal Of Veterinary & Animal Sciences. 24(1): 93-96.

35. Saghaei Shahram,Ekici Hüsamettin, Demirbas Mevlut, Yarsan Ender, Tumer Ilyas (2012). Determination of the Metal Contents of Honey Samples from Orumieh in Iran. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 18(2), 281-284.

 

Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1.Akar,F., Kaya,S., FilaziA. ve Yarsan,E. (1994): Yem ve yem hammaddelerinde bulunan bazı doğal olumsuzluk faktörleri: 1. Tanen ve Siyanür düzeyleri.  A.Ü.Vet.Fak.Derg. 41 (1): 119-131.

2.Akar,F., Filazi,A., Kurtdede,N., Bağcı,C. ve Yarsan,E. (1994): Büyümekte olan piliçlerin immun sistemi üzerine maduramisinin etkileri. Türk Vet.Hek.Derg. 6 (4): 21-24.

3.Kaya,S., Yarsan,E., Filazi,A. ve Akar,F. (1995): Yem ve yem hammaddelerinde bulunan bazı doğal olumsuzluk faktörleri: 2. Gossipol düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 42 (3): 323-326.

4.Bilgili,A., Sağmanlıgil,H., Çetinkaya,N., Yarsan,E. ve Türel,İ. (1995): Van Gölü suyunun doğal kalitesi ve buradan avlanan inci kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) örneklerinde bazı ağır metal düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 42 (4):445-450.

5.Filazi,A. ve Yarsan,E. (1995): Tavuk yemi örneklerinde ölçülen Furazolidon düzeyleri. A.Ü.Vet. Fak.Derg. 42 (4):449-503.

6. Kerman,M., Kaya,S., Bilgili,A., Akkaya,R. ve Yarsan,E. (1996). Çok yönlü hayvan yetistiriciliginde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin arastirilmasi: 3. Türkiye'de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinde toksik etkili mineral madde içeriklerinin arastirilmasi. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 8(4):81-92.

7. Sanli,Y., Yavuz,H., Filazi,A., Yarsan,E. ve Özsoy,A. (1996). Türkiye'de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin pestisid artiklariyla kirlenme durumu üzerinde arastirmalar. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 8(4):111-130.

8.Yarsan,E., Özdemir,M. ve Turhan E. (1996). Sığırlarda kurşunla akut zehirlenme olayı. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 43(3)277-279.

9.Kaya,S., Baydan,E., Bilgili,A., Yarsan,E. ve Şeker,Y. (1996): Etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği ve manganla enrofloksasin arasında emilme yönünden etkileşme. A.Ü.Vet.Fak. Derg.43(2):195-202.

10.Yarsan,E. (1996): Monensin ile vitamin E ve selenyumun etlik piliçlerde, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve bazı mineral madde değerleri üzerine etkileri. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 43(3): 287-297.

11.Sağmanlıgil,H., Bilgili,A., Yarsan,E. ve Türel,İ. (1996). Van Gölünden avlanan inci kefali örneklerinde organik klorlu insektisid düzeyleri üzerinde araştırmalar. Veteriner Bilimleri Dergisi. 12(2): 69-72.

12.Kaya,S., Şanlı,Y., Yarsan,E., Özsoy,A., Akkaya,R., Bilgili,A. (1996). Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması: 1.Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun araştırılması. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 8(4):59-80.

13.Şanlı,Y., Yarsan,E., Özdemir,M. ve Sekkin,S. (1996): Tüketime sunulan bazı tavuk etlerinde uçucu zehirlerle bulaşma olguları. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 43(1):109-112.

14.Bilgili,A., Kaya,S. ve Yarsan,E. (1996): Farelerde ivermektinle zehirlenmelerde sağaltım denemeleri. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 8(4):131-136.

15. Yavuz,H., Akar,F., Akkaya,R., Kerman,M., Sanli,Y., Yarsan,E ., Filazi,A. (1997). Türkiye'de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin hayvan sagligi ve verimliligi yönünden önem tasiyan nitrat-nitrit, tannik asit ve siyanür içerikleri üzerinde arastirmalar. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 9(1):57-88.

16.Doğanay,A., Ayaz,E. ve Yarsan,E. (1998). Farelerde Aspicularis tetraptera’ya karşı Netobimin’in etkisi. Türkiye Parazitoloji Dern. Derg. 22(2): 185-187.

17.Tanyıldızı.S., Pirinçci,İ., Kaya,S., Traş,B. ve Yarsan,E. (1998). Siyanür ve tiyosiyanatın farelerde bazı toksikokinetik parametrelerinin araştırılması. Veteriner Bilimleri Dergisi. 14(1): 41-46.

18.Pirinçci,İ., Tanyıldızı,S., Kaya,S. ve Yarsan,E. (1998). Amigdalin ile zehirlenen koyunlarda siyanür ve tiyosiyanatın rumen sıvısı ve kandaki bazı toksikokinetik parametrelerinin araştırılması. Veteriner Bilimleri Dergisi.14(1): 25-31.

19.Şanlı,Y., Filazi,A. ve Yarsan,E. (1998). Et-tipi piliçlerde canlı ağırlık üzerine stabilize rumen ekstraktının etkisi. Vet.Hek.Dern.Derg. 69(1-2).57-60.

20.Baydan,E., Kurtdede,A., Kaya,S., Börkü,K., Yarsan,E. ve Petekkaya,S. (1998). Sağlıklı ve piyelonefritisli köpeklerde enrofloksasinin farmakokinetiği üzerine çalışmalar. YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi. 9(1-2):73-76.

21.Filazi,A., Yarsan,E., Kaya,S. ve Kum,C. (1998). Farelerde Amitraz Zehirlenmesine ilişkin araştırmalar: 2. Akut zehirlenmelerde karaciğer Malondialdehid düzeyleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 45(2-3):267-271.

22.Yarsan,E., Tanyüksel M., Babür,C. ve Kutlu,İ. (1999). Albendazol’un Hümoral ve Hücresel İmmun Yanıt Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 56(2): 67-74.

23.Doğanay,A., Gönenç,B. ve Yarsan,E. (1999): Farelerde sekonder hidatidoz oluşumuna karşı Albendazol’un koruyucu etkisi. Türkiye Parazitoloji Dern. Derg. 23(2): 190-193.

24.Kaya,S., Baydan,E., Yarsan,E., Özdemir,M. ve Çelik,S. (2000). Etlik Piliçlerde Sulu Sodyum Kalsiyum Aluminyum Silikat'ın Aflatoksin B1, Vitamin A ve C'yi Bağlama kapasitesi. Çiftlik. 196:70-74.  

25.Ayçicek,H., Yarsan,E., Sarımehmetoğlu,H.O., Tanyüksel,M., Girginkardeşler, N., Özyurt, M. (2001): Efficacy of Some Disinfectants on Embryonated Eggs of Toxocara canis.  Turk J Med Sci. 31:35-39.

26.Yarsan,E., Çelik,S., Eraslan,G., Aycicek,H. (2002). Effects of Albendazole treatment on lipid peroxidation of healthy and Toxocara canis infected mice. Israel Journal of Veterinary Medicine. 57(1): 13-18.

27.Yarsan,E., Eraslan,G., Eşsiz,D. (2002). Minikolon tekniği ile aflatoksin analizi. Ankara Üniv. Vet.Fak. Derg. 49(2): 113-118.

28.Akdoğan,M., Bilgili,A., Karaöz,E., Gökçimen,A., Yarsan,E., Eraslan,G. (2002). İçme Suyu İle Belirli Dozlarda Flor Verilen Tavşanların Karaciğer Dokusundaki Yapısal ve Biyokimyasal Değişiklikler. Fırat Üniv Sağlık Bilimleri Derg. 16(1): 41-46.

29.Yarsan,E., Kutlu,İ., Yazar,S., Saltaş,H. (2003). Amprolyumun tavşanlarda immun sistemin bazı parametreleri üzerine etkileri. Türk Hij.Den.Biyol.Derg. 60(2): 49-54.

30. Hişmioğulları,Ş.E., Yarsan,E. (2009). Spectrophotometric Determination and Stability Studies of Sulfamethoxazole and Trimethoprim in Oral Suspension by Classical Least Square Calibration Method. Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy. 29(2): 95-104.

31. Yarsan,E., Altıntaş,A., Eşsiz,D., Altıntaş,L., Pekcan,M., Ciftci,G., Ibrahim,G.I. (2010). Influence of mercury chloride-renal failure on pharmacokinetics of sulphamethaxasole after oral administration in mice. Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 26(1):21-24.

32. Ishraga G. Ibrahim, Yarsan E. (2011). Enrofloxacin drug induced reactive oxygen species. Research Opınıons In Anımal & Veterınary Scıences. 1(8), 489-491.

33. Yıpel,M., Yarsan,E., Yıpel,F.A. (2014). Most Common Toxic Plants of Turkey to Animals: Classification by Target Species/Systems and Management of Poisoning Cases. Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics. 2(7): 1-8.

34. Ekici,H., Yarsan,E. (2014). Bioequivalence of three florfenicol preparations in broilers. J Adv Vet Anim Res, 1(4): 163-168.

35. Portakal,P., Yarsan,E (2013). Investıgatıon Of The Actıvıty Of Dıfferent Pharmaceutıcal Formulatıons Includıng Coumaphos Agaınst Varroa Jacobsoni In Naturally Infested Honeybee Colonıes And Analysıs Of The Resıdues In Honey. Advances in Food Sciences, 5(4): 177-180.

36. E Yarsan, A Bilgili, H Sagmanligil, N Cetinkaya (1995). The natural quality of Van Lake and the levels of some heavy metals in grey mullet (Chalcalburus tariehi, Pallas 1811) samples taken from this lake. Veterinary Journal of Ankara University, 42:445-450.

 

B. Derlemeler

1.       Kaya,S. ve Yarsan,E. (1995): Yem ve yem hammaddelerinde küflenmenin önlenmesi ve mikotoksinlerle kirletilmiş bu tür yemlerin değerlendirilmesine yönelik uygulamalar. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 42 (2): 111-122.

2.       Kaya,S. ve Yarsan,E. (1996): Veteriner hekimlikte önemli ilaç etkileşmeleri. Türk Vet.Hek. Derg. 8(3):12-21.

3.       Kaya,S., Baydan,E. ve Yarsan,E. (1996): Yem ve yem hammaddelerinde bulunan olumsuzluk faktörleri ve hayvanlara yönelik etkileri: 2. İlaç ve mineral maddeler. Türk Vet.Hek.Dern.Derg. 68(2):77-83.

4.       Yarsan,E. ve Özdemir,M. (1997): Aflatoksinlerin insan ve hayvan sağlığı yönünden önemi ve aflatoksinlerin önlenmesine yönelik uygulamalar. Tarım Kredi Koop.Derg. 1(1):41-47.

5.       Yarsan,E. (1998): Lipid peroksidasyon olayı ve önlenmesine yönelik uygulamalar. YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi. 9(1-2):89-95.

6.       Kaya,S. Baydan,E. ve Yarsan,E. (1998). Hayvan dokularındaki veteriner ilaç kalıntılarına pişirme ve dondurma işlemlerinin etkileri. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi. 10(4):50-54.

7.       Yarsan,E. (1999). Süte geçebilen bitkisel zehirli maddeler. Türk Koop EKİN. 3:50-55.

8.       Kaya,S. ve Yarsan,E. (1999). İyonofor antibiyotiklerin farmakoloji ve toksikolojisi. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi. 12(3): 56-61.

9.       Kaya, S. ve Yarsan,E. (1999). Kanatlılarda gelişme geriliği, verim azalması, ve zehirlenmelere yol açabilen başlıca maddeler: 3. Mikotoksinler ve diğer zehirler.  EKİN. 3(7):92-98.

10.     Yarsan,E. ve Kanbur,M. (2000). Balıklarda aşılama proğramları. Türk-Koop EKİN. 4(11): 58-63.

11.     Yarsan,E. ve Eraslan,G. (2000). Çevre kirleticilerinin kanatlı yumurtalarına yönelik embriyotoksik ve teratojenik etkileri. Türk-Koop EKİN. 4(13): 82-88.

12.     Yarsan,E., Şahindokuyucu,F. (2002). Pestisidlerin yabani hayata etkileri. EKİN. 6(20):44-51.

13.     Yarsan,E., Şahindokuyucu,F. (2003). Tavuklarda koksidiyoz ve sağaltımı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 3(1-2): 73-78.

14.     Yarsan,E., Gülec,M. (2003). Kanatlılarda stres, vitamin ve mineral uygulamaları. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 3(3-4):55-63.

15.     Yarsan,E., Ibrahim,G.I. (2004). Florokinolonlar.  Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 4(1-2):53-61.

16.     Yarsan,E. (2007). Veteriner Sağlık Ürünleri ve Sebest Veteriner Hekimliği Sempozyumunun ardından. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 7(1-2):34-41.

17.     Yarsan,E., Sarı,S. (2007).Yara Sağaltımında Larval Tedavi Uygulamaları. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 7(3-4):59-66.

18.     Yarsan,E., Çevik,A. (2007). Vektör Mücadelesinde Biyopestisidler. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 64(1):61-70.

19.     Yarsan,E. (2008). Hayvan Barınaklarında ve Kapalı Alanlarda Dezenfeksiyon Uygulamaları. TarımTürk. 9:75-78.

20.     Yarsan,E. (2008). Hayvansal zehirler ve zehirlenmelerde sağaltım uygulamaları. TarımTürk. 11(3): 82-84.

21.     Yarsan,E. (2008). Hayvanlarda vitamin mineral yetersizlikleri. TarımTürk. 11(3):88-94.

22.     Yarsan,E. (2008). Gelişmeyi hızlandırıcı amaçla kullanılan anabolik maddeler.TarımTürk. 13(3):83-88.

23.     Ekici,H., Yipel,M., Portakal,P., Yarsan,E. (2008). Gıda katkı maddelerinin toksikolojik yönden incelenmesi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 8(1-2):60-66.

24.     Ekici,H., Yarsan,E. (2008). Antibiyotiklere direnç ve dirençliliğin boyutlarının çok yönlü değerlendirilmesi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 8(3-4):85-93.

25.     Yarsan,E., Yipel,M. (2009). Sinir sistemi üzerine etkili zehirli bitkiler. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi. 21(1-2):57-63.

26.     Ekici,H., Yarsan,E. (2009). Akuakültür Canlılarında Zehirli Etki Oluşturabilecek Maddeler. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi. 26(3): 229-233.

27.     Portakal, P., Yarsan,E., (2010). Karaciğer üzerine etkili zehirli bitkiler. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi. 22(1-2):58-65.

28.     Yarsan,E., Güleç,M. (2010). Kanatlılarda Sıcaklık Stresi. TarımTürk. 24(5): 119-120.

29.     Saghei,S., Yarsan,E. (2010). Gen Tedavisi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 10(3-4):102-109.

30.    Yipel,M., Yarsan,E. (2011). Kedi ve Köpekler için Zehirli Bitkiler. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 11(3-4):69-79.

31.     Yarsan,E. (2012). Kanatlılarda Antibakteriyel İlaç Kullanımı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 12(1-2):80-82.

32.     Yarsan,E., Aktaş,İ. (2012). Biyotoksinlerin Ağrı Kesici Olarak Kullanımı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 12(1-2):128-135.

33.     Yarsan,E. (2012). Süte Geçebilen Zehirli Maddeler ve Sütte Zehirli Veteriner İlaç Kalıntıları. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 12(1-2):84-88.

34.     Yipel,M., Yarsan,E. (2012). Güncel Endişe “Su Ürünlerinde Kirlilik”. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 12(3-4):78-87.

35.     Yarsan,E. (2012). Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler ve Bilinçli Kullanım İlkeleri. Ordu’da Gıda Güvenliği Dergisi. 18:10-14.

36.     Yarsan,E. (2013). Mikotoksinler; Önemi, Önlenmelerine Yönelik Uygulamalar ve Kalıntı Sorunu. Ordu’da Gıda Güvenliği Dergisi. 19:47-51.

37.     Yarsan, E., Yipel M (2013) The Important Terms of Marine Pollution “Biomarkers and Biomonitoring, Bioaccumulation, Bioconcentration, Biomagnification”. J Mol Biomark Diagn S1: 003. doi:10.4172/2155-9929.S1-003. Review.

38.     Saghei,S., Yarsan,E. (2013). Atlarda Zehirli Bitkiler. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 13(1-2):107-115.

39.     Yarsan,E. (2013). Sütte Veteriner İlaç Kalıntıları. İnfovet Dergisi. Haziran 114: 74.78.

40.     Yarsan,E. (2012). Hayvansal Gıdalarda Kalıntı Sorunu. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni. 6:3-6.

41.     Yarsan,E. (2013). Veteriner Hekimlikte Bilinçli ve Güvenli İlaç Kullanımı. Vena (Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Dergisi). 1:8-11.

42.     Yarsan,E. (2013). Etiket dışı ilaç kullanımı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 13(3-4):44-50.

43.     Diri,M. Yarsan,E. (2013). Türkiye, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’daki Veteriner Sağlık Ürünleri Mevzuatı ve İdari Yapı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 13(3-4):74-83.

44.     Yarsan,E., Alim,E.Ç. (2014). Veteriner Hekimlikte Homeopati. Petinfo. 4:60-67.

45.     Yarsan.E., Diri,M. (2014). Veteriner Sağlık Ürünleri Mevzuatında İyi Üretim Uygulamaları. Performans. 29: 36-44.

46.     Yarsan,E. (2014). Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları Ve Ulusal Kalıntı İzleme Planı Ordu’da Gıda Güvenliği Dergisi. 8(22): 3-8.

47.     Yarsan,E. (2014). Atlarda ilaç kullanımı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 14(1-2):46-56.

48.     Topyıldız,M., Yarsan,E. (2014). Çevresel kirliliğin izlenmesinde biyoindikatör canlılar. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 14(1-2):83-93.

49.     Yarsan,E. (2014). Veteriner Hekimlikte Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 14(3-4): 76-82.

50.     Diri,M., Yarsan,E. (2014). Süt verimini artıran (Galaktojen) bitkiler. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 14(3-4): 111-120.

51.     Yarsan,E. (2015). Veteriner Hekimlikte Akılcı Antibiyotik Kullanımı. İnfovet Dergisi. Şubat 134: 114-123.

52.     Yarsan,E. (2015). Veteriner Hekimlikte Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Ruminant Performans. 36: 4-16.

53.     Yarsan,E. (2015). Veteriner Hekimlikte Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Petİnfo. 73: 72-80.

54.     Yarsan,E. (2015). Veteriner Hekimlikte Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Süthattı. Kasım-Aralık 2015:16.

55.     Yarsan,E. (2015). Halk Sağlığı Uygulamalarında Veterinerlik Hizmetlerinin Rolü. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 15(1-2):72-76.

56.     Altıntaş,L., Yarsan,E. (2015). Kedi ve Kopeklerde Antibiyotik Direnci. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Pharmacol Toxicol-Special Topics. 1(2):26-34.

57.     Yarsan,E. (2015). Pestisidler: İnsan ve Hayvan Sağlığına Yönelik Olumsuz Etkileri. Ordu’da Gıda Güvenliği Dergisi. 9(25):2-8.

58.     Ishraga G. Ibrahim, Amna E. Khalafalla, Yarsan, E., Altintas, L., Tumer, I. (2016). Methods for Screening Veterinary Drug Residues in Animal Products: A review. Sudan J. Vet. Res., 31: 1-8.

 

C. Tebliğler

1.       Yarsan,E. Bilgili,A., Kanbur,M., Celik,S. Deltametrin’in Farelerde Lipid Peroksidasyon Üzerine Etkileri. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 22-24 Eylül 2005   Ankara.  Sf:233.

2.       Hismiogulları,SE., Yarsan,E. Türkiye'de Ruhsatlı Bazı Veteriner Antibakteriyel İlaç Spesiyalitelerinin (Aminoglikozidler ve Sülfonamidler) Etken Madde İçerikleri ve Bazı Saklama Şartlarının Bu Düzeylere Etkisi Üzerine Çalışmalar. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 22-24 Eylül 2005   Ankara. Sf:239.

3.       Şafak,M., Yarsan,E. Klorprifos ve Lambda-Siyhalotrin’in Subakut ve Subkronik Dönemde Farelerde Lipid Peroksidasyon Olayı Üzerine Etkileri. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 22-24 Eylül 2005   Ankara. Sf: 260.

4.       Yarsan,E., Eraslan,G., Eşsiz,D. Minikolon Tekniği ile Aflatoksin Analizi. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 22-24 Eylül 2005   Ankara. Sf: 262.

5.       Yarsan,E., Özdemir,M. ve Turhan,E.: Sığırlarda kurşunla akut zehirlenme olayı. 2.Ulusal Toksikoloji Kongresi. 3-6.4.1997, Antalya.

6.       Çok,İ., Bilgili,A., Yarsan,E., Bağcı,C. ve Burgaz,S.: Manisa’da yaşayanların adipoz dokularında klorlu hidrokarbon pestisit kalıntı düzeylerinin araştırılması. 2.Ulusal Toksikoloji Kongresi. 3-6.4.1997, Antalya.

7.       Ayçiçek,H., Özyurt,M., Yarsan,E., Sarımehmetoğlu,H.O., Tanyüksel,M. ve Gün,H.: İnfektif Toxocara canis yumurtaları üzerine çeşitli dezenfektanların etkileri. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12.9.1997, Ankara.

8.       Doğanay,A., Gönenç,B. ve Yarsan,E.: Farelerde sekonder hidatidoz oluşumuna karşı Albendazol’un koruyucu etkisi. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12.9.1997, Ankara.

9.       Doğanay,A.,Ayaz,E., Yarsan,E.:Farelerde Aspicularis tetraptera’ya karşı Netobimin’in (Hapadex, %5) etkisi.10.Ulusal Parazitoloji Kongresi,8-12.9.1997, Ankara.

10.     Yarsan,E.: Monensin ile zehirlenmelerde vitamin E ve selenyumun koruyucu etkileri. Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı. 3,4,5,6/06/1999. İstanbul. Sf:205-215.

11.     Kaya,S.,Yarsan,E.,Baydan,E.,Akkaya,R.,Aksoy,A.:The Comparison of Pharmaco-kinetics of Conventional and Long-acting formulation of Oxytetracycline.1st Inter-national Sheep and Goat Disease Conference, Irbid, Jordan. October 23-25, 1999.

12.     Yarsan,E., Cakır,O. Effects of Dichlorvos on Lipid Peroxidation in Mice on Subacute and Subchronic Periods. National Conference With  International Participation. Stara  Zagora  2005. 2-3 June 2005. Stara Zagora. Bulgaria.

13.     Yarsan,E., Tanyuksel,M., Koc,F., Essız,D., Babur,C. Influence Of Experimentally Induced Toxoplasmosis (Toxoplasma Gondii) On The Pharmacokinetics Of Levofloxacin. National Conference With  International Participation. Stara  Zagora  2005. 2-3 June 2005. Stara Zagora. Bulgaria.

14.     Akar,F., Kaya,S., Filazi,A. ve Yarsan,E.: Yem ve yem hammaddelerinde bulunan bazı doğal olumsuzluk faktörleri: 1. Tanen ve Siyanür düzeyleri. YUTAV 95, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27.5.1995. İstanbul. sf: 211-216.

15.     Doğanay,A. ve Yarsan,E.: Kızılcahamam ve Çamlıdere'de Hayvancılık. Tarihte ve Günümüzde Kızılcahamam-Çamlıdere Yöresi Sempozyumu. 21-22 Ekim 1995. sf: 172-179.

16.     Kaya,S., Şanlı,Y., Yarsan,E., Özsoy,A., Akkaya,R. ve Bilgili,A.: Türkiye’de üretilen veya ithal edilen karma yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun araştırılması.  YUTAV 97, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17 Mayıs, İstanbul

17.     Baydan,E., Kaya,S. ve Yarsan,E.: Hayvan dokularındaki veteriner ilaç kalıntıları üzerine pişirme, dondurma ve benzeri işlemlerin etkileri. YUTAV 97, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17 Mayıs, İstanbul.

18.     Kaya,S., Baydan,E., Bilgili,A., Yarsan,E. ve Şeker,Y.: Etlik piliçlerde enrofloksasin’in farmakokinetiği ve manganla enrofloksasin arasında sindirim kanalından emilme yönünden etkileşme. YUTAV 97, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17 Mayıs, İstanbul.

19.     Kaya,S., Yarsan,E. ve Özdemir,M.: Kanatlılarda gelişme geriliği, verim azalması ve zehirlenmelere yol açabilen başlıca maddeler. Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı. 3,4,5,6/06/1999. İstanbul. Sf:366-379.

20.     Yarsan,E.  Arı Hastalıklarında Tedavi. İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 6-8 Eylül 2007  Samsun.  

21.     Altıntaş,L., Yarsan,E. Ağızdan kullanılan bazı sülfametoksazol-trimetoprim preparatlarının broilerlerde biyoeşdeğerliliği. İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 6-8 Eylül 2007  Samsun.  

22.     Ibrahim, I.G., Yarsan,E. Histopathological changes induced by enrofloxacin on the articular cartilage of broilers. İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 6-8 Eylül 2007  Samsun.  

23.     Yarsan,E. (2007). Hayvan sağlığı hizmetlerinde antibiyotik kullanım stratejileri ve veteriner hekimlerin rolü. Antibiyotik Kullanım Stratejileri ve Kalıntıları Sempozyumu. 10-11 Eylül 2007, Bornova- İzmir.

24.     Ekici,H., Yipel,M., Portakal,P., Yarsan,E. (2010). Gıda katkı maddelerinin toksikolojik yönden incelenmesi. 1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu. 28-30 Mayıs 2010, Erzurum.

25.     P Portakal, E Yarsan (2010). Varroa Jacobsoni ile Doğal Enfeste Balarısı Kolonilerinde Koumafos Etken Maddesi İçeren Farklı Farmasötik Şekillerin Etkinliği ve Baldaki Kalıntılarının Araştırılması. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2010, Aydın.

26.     S Saghaei, H Ekici, M Demirbaş, E Yarsan, İ Tümer (2010). İran’ın Orumieh Şehri’nden Toplanan Ballarda Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2010, Aydın.

27.    A Çevik, E Yarsan (2010). Ankara Bölgesi Kanatlı Karma Yemlerinde Fumonisin B1 Varlığının Araştırılması. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2010, Aydın.

28.    E Yarsan, A Altıntaş, D Eşsiz, L Altıntaş, M Pekcan, G Çiftçi, I G Ibrahim (2010). Deneysel Olarak Cıva Klorür ile Böbrek Hasarı Oluşturulan Farelerde Sülfametaksazolün Farmakokinetiğinin Değerlendirilmesi. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2010, Aydın.

29.    E Yarsan, F Karaçal, IG Ibrahim, B Dikmen, A Köksal, YK Daş (2010). Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Ballarda Bazı Metal Düzeylerinin Araştırılması. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2010, Aydın.

30.    E Yarsan, M Gürkan, Z Pekcan, S İnce, A Kumandaş (2010). Köpeklerde Halotan ve İzofluran Anestezisinin Antioksidan Enzimler Üzerine Etkileri. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2010, Aydın.

31. Altıntaş,L., Ekici,H., Yarsan,E., Çakır,S., Evrensel,MF., Tokgöz,BS. (2010). Ankara, Konya ve Bolu İllerinden Toplanan Ruminant ve Kanatlı Yemlerinde Aflatoksin Total, Aflatoksin B1 ve Okratoksin Kalıntılarının Araştırılması. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2010, Aydın.

32.    EKICI,H., YARSAN, E. Effect of Different Conservation Conditions on the Active Compounds and Pharmacovigilance Screening of Different Florfenicol Preparations, IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongre Kitabı. Ed: A. Ateşşahin. Sf: 72-73. 11-14 Eylül 2013, Elazığ.

33.    EKICI, H., YARSAN, E. Bioequivalence of different florfenicol preparations in broilers. Second International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA- 2013) 25-28 October 2013, Ankara. Abstract Book pp. 47.

34.    Yipel,M., Yarsan,E. Güncel Endişe “Su Ürünlerinde Kirlilik”. “Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu” 28-30 Mayıs 2015, Hatay. Poster Bildirisi. Sempozyum Kitabı, sf:49.

35.    Aygün,O., Yarsan,E., Akkaya,R. Hatay İli Yarseli Baraj Gölü, Crucian carp (Carassius carassius L., 1758) Örneklerinde Bakır ve Kurşun Düzeyleri. “Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu” 28-30 Mayıs 2015, Hatay. Poster Bildirisi. Sempozyum Kitabı, sf:59.

36.    Topyıldız,M., Yarsan,E. Çevresel Kirliliğin İzlenmesinde Biyoindikatör Canlılar. “Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu” 28-30 Mayıs 2015, Hatay. Poster Bildirisi. Sempozyum Kitabı, sf:77.

37.    Yarsan,E., Yipel,M., The Important Terms of Marine Pollution. 32nd World Veterinary Congress.  13-17 Eylül 2015, İstanbul. Kongre Özet Kitabı, sf:93.

38.  Yarsan,E., Alim, E. Homeopathy in Veterinary Medicine. 32nd World Veterinary Congress.  13-17 Eylül 2015, İstanbul. Kongre Özet Kitabı, sf:238.

39.   Yipel,M., Yarsan,E. A Risk Assessment of Heavy Metal Concentrations in Fish and an Invertebrate from the Gulf of Antalya. 32nd World Veterinary Congress.  13-17 Eylül 2015, İstanbul. Kongre Özet Kitabı, sf:385.

39. Yarsan,E. Ekolojik Kirlilik ve Canlılar Üzerindeki Etkileri. Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevrsi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) – Ankara. 9 Ekim 2015, Çubuk - Ankara.

39. Yarsan,E. Kara Akbaba. 6-8 Kasım 2015. 100. Yılında Yabanabad'dan Kızılcahamama'a Sempozyumu – Ankara.

 

D. Kongre- Sempozyum - Panel – Seminer – Konferans – TV/Radyo

1.       Yarsan,E. Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları. Gıda Paneli: Denizli Veteriner Hekimler Odası. 26.04.2003. Denizli.

2.       Yarsan,E. Kuş Gribi-Türkiye Deneyimi. Bilimsel Tavukçuluk Derneği. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi. 15-16 Şubat 2007, İstanbul.

3.       Yarsan,E. Veteriner Hekimliğinde Yeni Vizyonlar ile Antibiyotik Kullanımı ve İlaç Kalıntıları. Çanakkale Veteriner Hekimleri Odası. 01.05.2010. Çanakkale.

4.       Yarsan,E. "Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları ve Halk Sağlığı Yönüyle Değerlendirilmesi". Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Bilim Kurulu (AVBAT) Semineri, 29.12.2010. Ankara.

5.       Yarsan,E. "Hayvansal Ürünlerde Hormon".  Diyanet İşleri Başkanlığı Helal Gıda İstişare Toplantısı. 27 Kasım 2011, Afyon.

6.       Yarsan,E.  "Kedi ve Köpeklerde Zehirli Etkili Bitkiler". 17. FECAVA Avrupa ve 6. KHVHD Kongresi. 7-10 Eylül 2011 - İstanbul.  (Çağrılı Tebliğ).

7.       Yarsan,E. “Deney Hayvanlarında İlaç Kullanımı”. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 26 Aralık 2011 – 06 Ocak 2012, Ankara.  

8.       Yarsan,E. (2012). Hayvansal Gıdalarda Kimyasal Kalıntı Problemi ve Antibiyotik/Antelmintik Direnç Paneli. 11 Mayıs 2012, KARS.

9.       Yarsan,E. “Deney Hayvanlarında İlaç Kullanımı”. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 18-27 Haziran 2012, Ankara. 

10.    Yarsan,E. (2012). Süte Geçebilen Doğal ve Zehirli Maddeler ile Sütte Veteriner İlaç Kalıntıları. 21-23 Mayıs 2012. 2012 Süt Zirvesi, Süt ve Süt Endüstrisi Konferansı. İzmir.

11.    Yarsan,E. (2012). Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler ve Bilinçli Kullanım İlkeleri. 18 Ekim 2012. Bilinçli Antibiyotik Kullanımı ve Antimikrobiyel Direnç Sempozyumu. Ankara. 

12.    Yarsan,E. “Deney Hayvanlarında İlaç Kullanımı”. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 25 Ocak 2013, Ankara. 

13.    Yarsan,E. (2013). Bilinçli Antibiyotik Kullanımı ve Sürü Sağlığı Yönetimi Semineri. 23 Şubat 2013 – Isparta.

14.    Yarsan,E. (2013). Hayvansal Gıdalarda Kalıntı Paneli. 27 Şubat 2013 – Trabzon.

15.    Yarsan,E. (2013). Veteriner İlaç Kalıntıları Sempozyumu. 10 Nisan 2013 – Samsun.

16.    Yarsan,E. (2013). Klinikte Bilinçli Antibiyotik Kullanımı ve Veteriner Laboratuvarlarından Destek Alımı Semineri 19 Nisan 2013 – İstanbul.

17.    Yarsan,E. (2013). Farmakoloji ve Toksikoloji Çalışmalarında Rat Modelleri. Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3. Ulusal Kongresi, 26-28 Eylül 2013 - Kayseri

18.    Yarsan,E. (2013). Veteriner İlaç Kullanımında Temel İlkeler ve Küçük Hayvan Kliniklerinde Antibiyotik Kullanımı. Meslek içi Eğitim Programı. 26 Ekim 2013 – Ankara.

19.    Yarsan,E. (2013). Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları. Uluslararası 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi. 7-10 Kasım 2013 Konya. 

20.    Yarsan,E. “Deney Hayvanlarına İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri”. 8. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kursu. 17-28 Şubat 2014, Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Ankara.

21.    Yarsan,E. (2014). “Deney Hayvanlarına İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri”. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kurs Programı. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Mart 2014. Ankara.

22.    Yarsan,E. (2014).  "Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları". VESBA – 2014, 13-16 Mart 2014. Bursa.

23.    Yarsan,E. (2014. "Atlarda İlaç Kullanımı" ve "Doping". 1. Veteriner At Bilimleri Öğrenci Semineri. 25-27 Nisan 2014, Ankara.

24.    Yarsan,E. (2014). Veteriner Hekimlikte Bilinçli İlaç (Antibiyotik) Kullanımı ve İlaç Kullanımından Kaynaklanacak Riskler. 6 Eylül 2014 Amasya.

25.    Yarsan,E. (2014). Arı Hastalıklarında Sağaltım. Arı Çalıştayı (Vet-Arı). 17-18 Ekim 2014. Ankara. 

26.    Yarsan,E. (2014). Veteriner Hekimlikte Bilinçli Antibiyotik Kullanımı, Yol Açtığı Sorunlar ve Antimikrobiyal Direnç. V. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu, 24-25 Ekim 2014, Erzurum.

27.    Yarsan,E. (2014). Veteriner Hekimlikte Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu. 19 Kasım 2014, İstanbul.

28.    Yarsan,E. (2014). Antibiyotikler. Vilsan Eğitim Programı. 25 Aralık 2014, İstanbul.

29.    Yarsan,E. “Deney Hayvanlarında İlaç Kullanımı”. ANKÜSEM - Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 9-18 Şubat 2015, Ankara.  

30.    Yarsan,E. (2015). Veteriner İlaçlarının Kullanımında Temel İlkeler ve Kedi ve Köpeklerde Bilinçli Antibiyotik Kullanımı. AVHO – Veta D Eğitim. 22 Mart 2015. Ankara.

31.    Yarsan,E. “Deney Hayvanlarında İlaç Kullanımı”. ANKÜSEM - Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 4-15 Mayıs 2015, Ankara.  

32.    Yarsan,E. “Deney Hayvanlarına İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri”. 9. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kursu. 4-15 Mayıs 2015, Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Ankara.

33.    Yarsan,E. (2015). Panel: Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları ve Halk Sağlığı Yönüyle Değerlendirilmesi. Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Tekirdağ.

34.    Yarsan,E. TRT Radyo Programı. Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları, Halk Sağlığı Yönüyle Önemi. 8 Mayıs 2015, 11.30-12.00, Trabzon Bölge Radyosu.

35.    Yarsan,E. Tek Sağlık. Halk Sağlığı Uygulamalarında Veteriner Hizmetlerinin Rolü Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 16 Haziran 2015.

36.    Yarsan,E. TRT Radyo Programı. Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları, Halk Sağlığı Yönüyle Önemi. 8 Mayıs 2015, 11.30-12.00, Trabzon Bölge Radyosu. 

37.    Yarsan,E. Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları. 10 Ekim 2015. VESSPA 2015, Bursa.

38.    Yarsan,E. TRT Radyo Programı. Beyaz Et Sektörü, Kanatlı Eti Güvenlilirliği, Ülkemizdeki Durum. 7 Eylül 2015, 11.40-12.00, Trabzon Bölge Radyosu.   

39.    Yarsan,E. “Deney Hayvanlarında İlaç Kullanımı”. ANKÜSEM - Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 1 Ekim 2015, Ankara.  

40.    Yarsan,E. “Deney Hayvanlarında İlaç Kullanımı”. ANKÜSEM - Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 3 Aralık 2015, Ankara.  

 

E. Kitaplar (Kitap Bölümleri)

1.       Yarsan,E., Durgut,R. (2002) Veteriner Hekimliğinde Deri Hastalıkları ve Sağaltım. Medisan Yayın Serisi:51. Ankara. ISBN 975-7774-48-0.

2.       Kaya,S., Yarsan,E. (2002). Organik Maddeler. Sf: 251-260. (Editörler:S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili. Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayın Serisi:53. Ankara) ISBN 975-7774-50-2

3.       Yarsan,E. (2002). Süte Geçen Maddeler. Sf: 830-833. (Editörler:S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili. Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayın Serisi:53. Ankara) ISBN 975-7774-50-2

4.       Kaya,S., Yarsan,E. (2002). İmmunotoksikoloji. Sf: 843-861. (Editörler:S.Kaya, İ.Pirinçci, A.Bilgili. Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. Medisan Yayın Serisi:53. Ankara) ISBN 975-7774-50-2

5.       Tanyüksel,M., Yarsan,E. (2005). Halofantrin. Sf:141-146. (Editör: Ç.Akısü, M.Korkmaz. Tıbbi Parazitolojide Tedavi. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:20. İzmir.) ISBN 975-94646-5-9

6.       Tanyüksel,M., Yarsan,E. (2005). Klorokin. Sf:157-166. (Editör: Ç.Akısü, M.Korkmaz. Tıbbi Parazitolojide Tedavi. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:20. İzmir.) ISBN 975-94646-5-9

7.       Yarsan,E., Kaya,S. (2005). Protozoon Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar ve Farmakolojik Özellikleri. Sf:321-340. (Editör: A.Burgu, Z.Karaer. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıklarında Tedavi. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:19. İzmir.) ISBN 975-94646-6-7

8.       Durgut,R.,  Yarsan,E. (2007). Laboratuvar Hayvanları Hastalıkları ve Sağaltımı. Medisan Yayın Serisi:66. Ankara. ISBN 975-7774-63-4.

9.       Yarsan,E., Durgut,R. (2010). Farmakoloji ve Toksikolojide Rat Modelleri. Küçük Deney Hayvanlarından Rat. DOI: 10.4328/JCAM.481. Journal of Clinical and Analytical Medicine

9.       Yarsan,E. (2011). Kemoterapötikler. Sf: 83-97. (Ed: S.Kaya. Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji). AOF Yayınları.

10.     Baydan,E., Yarsan,E. (2011). Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları, İlaçların Ruhsatlandırılması, Dağıtımı, Satışı ve Kontrolü. Sf: 98-109. (Ed: S.Kaya. Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji). AOF Yayınları.

11.     Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi). Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. 2014. ISBN: 978-975-277- 510-7.

12.     Tayar,M., Yarsan,E. (2014). Veteriner Halk Sağlığı. Dora Yayıncılık. Bursa. ISBN: 978-605-4798-63-6.  

13.     Yarsan,E. (2014). Kemoterapötikler. Sf: 96-117. (Ed: S.Kaya. Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji). AOF Yayın No:3126.  

14.     Baydan,E., Yarsan,E. (2014). Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları, İlaçların Ruhsatlandırılması, Dağıtımı, Satışı ve Kontrolü. Sf: 118-138. (Ed: S.Kaya. Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji). AOF Yayın No: 3126.  ISBN: 978-97506-1762-1. 

15.     Yarsan,E. (2015). Veteriner İlaç Rehberi. Güneş Kitabevi, Ankara. 2014. ISBN: 978-975-277- 558-9.

16.     Yarsan,E. (2015). Kedi ve Köpek Hekimliği. Editör: Prof.Dr.Ender Yarsan. Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.

17.     Yarsan,E. (2015). Kedi ve Köpeklerde Antibakteriyel İlaçlar. Sf: 43-61. (Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Kedi ve Köpek Hekimliği). Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.  

18.     Yarsan,E. (2015). Kedi ve Köpeklerde Kullanılan Veteriner İlaçları. Sf: 875-898. (Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Kedi ve Köpek Hekimliği). Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.  

19.    Yarsan,E. (2015). Veteriner Hekimlikte Reçete. Sf: 1-7. (Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Kedi ve Köpek Hekimliği). Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.

20.   Yarsan,E. (2015). Kedi ve Köpeklerde Homeopati. Sf: 89-106. (Ed: Prof.Dr.Ender Yarsan. Kedi ve Köpek Hekimliği). Güneş Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-975-277-590-9.

 

F. Atıflar     

Results found : 32

Sum of the Times Cited: 257

Sum of Times Cited without self-citations: 246

Citing Articles:  245

Citing Articles without self-citations: 237

Average Citations per Item: 8.03

h-index: 9

                                                                                                   

G. Projeler

1.       Kaya,S. ve Yarsan,E.: Etlik piliçlerde iyonofor grubu antibiyotiklerle zehirlenme: monensin ile vitamin E ve selenyumun birlikte veya ayrı ayrı verilmesinin bazı histopatolojik ve biyokimyasal parametrelere etkileri. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje no: 95.30.00.05. (1995-1996)

2.       Şanlı,Y., Kerman,M., Kaya,S., Yavuz,H., Bilgili,A., Akar,F., Filazi,A Yarsan,E., Akkaya,R, Özsoy,A.: Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması. TAGEM-HSA-04-MT-37 Kod Numaralı Bakanlık Projesi. (1994-1996)

3.       Sağmanlıgil,H., Bilgili,A.,Yarsan,E. ve Türel İ.: Van Gölü’nden avlanan inci kefali örneklerinde organik klorlu insektisid düzeyleri üzerinde araştırmalar. Y.Y.Ü.Araştırma Fonu. Proje No: 94VF306. (1994-1995)

4.       Şanlı,Y., Aştı,R., Yardımcı,H., Bilgili,A., Kurtdede,N., Filazi,A. ve Yarsan,E.: Bazı antibakteriyel ilaçların kanatlı immun yanıtları üzerindeki etkilerinin araştırılması. TÜBİTAK, VHAG-1226. (1996-1997)

5.       Yarsan,E., Tanyüksel,M., Gün,H. ve Çelik,S.: Organik fosforlu ve karbamat grubu insektisidlerin lipid peroksidasyon olayı üzerindeki etkilerinin araştırılması. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje no: 96.10.00.17. (1996-1998)

6.       Baydan,E., Traş,B., Bilgili,A., Filazi,A., Yarsan,E., Özdemir,M. ve Akkaya,R.: Etlik piliçlerde kullanılan çeşitli veteriner ilaçlarının kalıntıları üzerine pişirme, dondurma ve benzeri işlemlerin etkilerinin araştırılması. 1. Sülfonamid grubu bazı antibakteriyellerin incelenmesi; 2. Kinolon grubu bazı antibakteriyellerin incelenmesi. TAGEM - HS/98/16/02 Kod Numaralı Bakanlık Projesi. (1998-2000)

7.       Meriç,A., Yıldız,K., Karahan,S., Yarsan,E., Altıntaş,L., İnce,S., Altıokka,G., Güven,K., Babür,C. Özbey,S. Endoparaziter ve antiprotozoer olarak potansiyel antiparaziter etkili kimyasal bileşiklerin sentez yoluyla hazırlanması ve veteriner hekimlikte kullanımlarının araştırılması. Anadolu üniversitesi araştırma fonu (AÜAF) -  2006 / 2011

8.       Yarsan,E., Ekici,H. Florfenikol ihtiva eden preparatların broylerlerde biyoeşdeğerliği, farklı saklama şartlarının etkileri ve farmakovijilans taramaları. TÜBİTAK. Proje No:110O033. (2010 – 2011).

9.       Ekici, H., Yıldırım, E., Yarsan, E.   Kırıkkale ve Çevre İllerdeki Yem Fabrikalarından Alınan Karma Yemlerde Aflatoksin B1, Total Aflatoksin, Okratoksin A ve Fumonisin Varlığının Araştırılması ve Mevsimlere Göre Değişimlerinin İncelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi proje No: 2012/54.
Proje Başlama Tarihi: 13.06.2012. Bitiş Tarihi: 13.06.2014.

10.     Yarsan,E., Saghei,S., Altıntaş,L. Farklı Saklama Şartlarında Muhafaza Edilen Oksitetrasiklin, Enrofloksasin, Sülfonamid–Trimetoprim ve Levamizol İçeren Veteriner Müstahzarların Orjinal ve Açılmış Şekillerindeki Etkin Madde Düzeyleri. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araltırma Projesi. Proje no:12L3338001.

11.     Taçbaş,E. (Yürütücü). Sağlıklı ve Lactococcus garvieae ile enfekte Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)’nda florfenikol’ün  farmakokinetiğinin belirlenmesi. TAGEM Projesi. Başlama Tarihi  Mart 2014 –. (Araştırıcı).

12.     Balkıs,N. (Yürütücü). WaterSavr Kullanımının Su Kalitesi ve Canlı Kaynaklar Üzerindeki Potansiyel Etkisinin Araştırılması. T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje Teklifi. 2015-2016. (Araştırıcı).

13.          Kaya,S.M. (Yürütücü). Fusidik Asitin Meme İçi Uygulanmak Üzere Veteriner İlaç Şeklinde Geliştirilmesi. TÜBİTAK Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı. Proje No: 7150369. 2015-2016. (Akademik Danışman).

 

H. Verdiği Tezler

Doktora Tezi: Yarsan,E. (1996). Etlik Piliçlerde iyonofor grubu antibiyotiklerle zehirlenme: Monensin ile vitamin E ve selenyum’un birlikte veya ayrı ayrı verilmesinin bazı histopatolojik ve biyokimyasal parametrelere etkileri. A.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü. (A.Ü.Araştırma Fonu Projesi; Proje No:95-30-00-05)

 

I. Tez Danışmanlıkları

  Tamamlanmış Tezler

Doktora

1. Ağızdan Kullanılan Bazı Sülfonamid Preparatlarının Broilerlerde Biyoeşdeğerliliği- Levent ALTINTAŞ. 2006.

2.Türkiye’de Ruhsatlı bazı Veteriner Antibakteriyel İlaç Spesiyalitelerinin (Aminoglikozidler ve Sülfonamidler) Etken Madde İçerikleri ve Bazı Saklama Şartlarının Bu Düzeylere Etkisi Üzerine Çalışmalar-  Şahver Ege HİŞMİOĞULLARI. 2004.

3. Ankara Bölgesi Kanatlı Karma Yemlerinde Fumonisin B1 Varlığının Araştırılması. Kimy. Alparslan Çevik. 2006

4. Enrofloksasinin etlik civciv ve piliçlerde eklemlere yönelik etkilerinin histopatolojik ve biyokimyasal parametreler ile değerlendirilmesi. Vet.Hekim. I.Gaafar Ibrahim. 2006.

5. Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Bazı İllerden Toplanan Bal Örneklerinde Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. Vet.Hekim. Metin Güleç. 2007.

6. Çukurova Yöresinden Toplanan Sütlerde Sentetik Piretroid İnsektisid Varlığının Araştırılması. Vet.Hekim Sibel Sarı (Çakır). 2008.

7. Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Süt Örneklerinde Bazı Metal Düzeyleri. Vet.Hekim E.Ozan Çakır. 2009.

8. Varroa Jacobsoni ile Doğal Enfeste Balarısı Kolonilerinde Koumafos Etken Maddesi İçeren Farklı Farmasötik Şekillerin Etkinliği ve Baldaki Kalıntılarının Araştırılması. Pınar Portakal. 2010.

9. Akdeniz Antalya Körfezi’nde Avlanan Barbunya (Mullus Barbatus, Linnaeus, 1758), Kefal (Mugil Cephalus, Linnaeus, 1758) ve Yeşil Kaplan Karidesi (Panaeus Semisulcatus, De Haan, 1844) Türlerinde Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. Mustafa Yipel, 2012.

10. Farklı Saklama Şartlarında Muhafaza Edilen Oksitetrasiklin, Enrofloksasin, Sülfonamid–Trimetoprim ve Levamizol İçeren Veteriner Müstahzarların Orjinal ve Açılmış Şekillerindeki Etkin Madde Düzeyleri. Shahram Saghaei, 2014.

 

Yüksek Lisans

1.Diklorvos’un Subakut ve Subkronik Dönemde Farelerde Lipid Peroksidasyon Olayı Üzerine Etkileri -  Önder ÇAKIR.  2004.

2.Klorprifos ve Lambda-Siyhalotrin’in Subakut ve Subkronik Dönemde Farelerde Lipid Peroksidasyon Olayı Üzerine Etkileri - Mehmet ŞAFAK. 2005.

3. Türkiye'de Beşeri ve Veteriner Hekimliğinde Kullanılan İdrar Sondalarının Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması – Hakan Büzkaya. 2012.

 

İ. Düzenlediği Bilimsel Faaliyetler

1. Birinci Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği; Kongre Kitabı Editörü. 22-24 Eylül 2005. Ankara Üniv. Vet. Fak. Prof. Dr. Satı Baran Konferans Salonu

2. 27 Nisan 2002 Dünya Veteriner Hekimleri Günü Düzenleme Kurulu

3. 24 Nisan 2004 Dünya Veteriner Hekimleri Günü Düzenleme Kurulu

4. Serbest Veteriner Hekimlik ve Veteriner Sağlık Ürünleri Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği. 17-18 Mart 2007 Konya.

5. İkinci Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 6-8 Eylül 2007, Samsun.

6. III.Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı, Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Kurultay Sekretaryası, 23-25 Nisan 2010, Ankara.

7. III.Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Düzenleme Kurulu Başkanı, 29 Eylül – 2 Ekim 2010, Aydın.  

8. Veteriner Farmakokinetik Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Başkanı, 24 Eylül 2011, Ankara.

      9. Bilinçli Antibiyotik Kullanımı ve Antimikrobiyal Direnç Sempozyumu. 18 Ekim 2012 – Ankara. Bilim ve   

     Düzenleme Kurulu Üyeliği. Bilimsel Sekretarya.

10. IV. Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu, (Gıda Kaynaklı Patojenler). 19-20 Ekim 2012 – Ankara. Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyeliği. Bilimsel Sekretarya.

11. IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Onursal Başkanlar, 11 - 14 Eylül 2013, Elazığ.

12. II. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi. Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği. 07 - 10 Kasım 2013, Konya.

13. V. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu. Düzenleme Kurulu. 24-25 Ekim 2014, Erzurum.

14. Arı Çalıştayı (Vet-Arı). 17-18 Ekim 2014. Ankara.  Düzenleme Kurulu Başkanı.

15. 32. Dünya Veteriner Kongresi. Bilimsel Komitesi Üyeliği. 13-17 Ekim 2015, İstanbul.

16. VetAnka 2015, Kariyer Günleri ve Sektörle Buluşma. 25-28 Mart 2015, Ankara.  Genel Koordinatör.

17. Arı Çalıştayı (Vet-Arı2). 23-24 Ekim 2015. Ankara. 

 

J. Hakemlik Yaptığı Dergiler

-     Environmental Toxicology,

-     Pesticide Bioehemistry And Physiology,

-     The Journal Of Veterinary Medical Science,

-     Fresenius Environmental Bulletin; Parlar Scientific Publications,

-     Nobel International  Journals,

-     Recent Patents On Anti-Infective Drug Discovery; Bentham Science Publishers,

-     Turkish Journal Veterinary Animal Scinces,

-     Turkish Journal Of Medical Sciences,

-     Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,

-     Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi,

-     Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,

-     Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,

-     Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kocatepe Dergisi,

-     Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi,

-     Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi,

-     Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi

-     Türk Hijyen Ve Deneysel Biyoloji Dergisi,

-     Türk Veteriner Hekimliği Dergisi,

-     Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi,

-     Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,

-     International Journal of Food Properties "Analytical Method for Determination of Organochlorine Pesticides in Tea Brews using Single-drop Microextraction with GC-ECD"

-     Türk Sağlık Bilimleri Dergisi Makale Editörlüğü; 2010. “Malaysian Bee Venom Abrogates Carrageenan Induced Inflammatıon In Rat”

-     Eurasion Journal of Veterinary Science.

-     Türk Sağlık Bilimleri Dergisi Makale Editörlüğü; 2011. “Antinociceptive Activity of Some Scorzonera L. Species Makale Kodu: SAG-1012-1320

-     Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi Makale Editörlüğü; 2015. “Influences of flunixin and tenoxicam on pharmacokinetics of florfenicol in lipopolysaccharide (LPS)-induced endotoxemia”. Makale Kodu: VET-1411-57. 

-     Renal Failure. “Protective Effects of Intralipid and Caffeic Acid Phenyl Esther (CAPE) on Nephrotoxicity Caused by Dichlorvos”. 2014.

-     Ankem. İkinci Kuşak Triazol Türevi Antimikotik Posakonazolün Veteriner Hekimlik Alanında Klinik Kullanımı. 2014.

-     Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. “Comparing Levels of Certain Heavy Metals, Minerals and Antioxidative Metabolism in Cattle Raised Near and Away from Highways.” 2014.

-     Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Pharmacokinetic study of florfenicol in vibriosis-infected Pseudosciaena crocea. 2015.

 

K. Diğer Faaliyetler

-     14 Kasım 2007 BengüTürk TV: Kurbanlık Hayvanlarda Hormon Kullanımı.

-     14 Kasım 2007 Zaman Gazetesi (Röportaj): Kurbanlık Hayvanlarda Hormon Kullanımı Konusunda.

-     Ekim 2007: Farmaskop Dergisi (Röportaj). Kaynaklar Kısıtlı, Mevzuat Yetersiz. Farmaskop. 5(34):38-43.

-     12 Aralık 2006 Kanal B: Kurbanlık Hayvanlarda Hormon Kullanımı.

-     Türk Veteriner Hekimleri Birliği Çalıştayı. 23-24 Aralık 2006 Antalya.

-     Serbest Veteriner Hekimlik ve Veteriner Sağlık Ürünleri Sempozyumu. 17-18 Mart 2007 Konya.

-     FVE / TAIEX Conference on Veterinary Medicines Legislation. 18.03.2008, Zagreb- Hırvatistan.

-     Uluslararası Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Kongresi. 12–13 Nisan 2008 Antalya Topkapı Palace Hotel.

-     İlaç Klinik Araştırmalarında Etik Yaklaşım Kurs programı. T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü. 12-14 Kasım 2008. İlci Otel-Ankara. (13 Kasım 2008, 13:30-15:30 Oturum Başkanlığı).

-     Türk Veteriner Hekimleri Birliği 43. Büyük Kongresi. Merkez Konseyi Delegesi. 15-16 Kasım 2008. Ankara.

-     II.Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu. 27-28 Kasım 2008 TOBB Konferans Salonu- Ankara.

-     Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği (VİSAD) Semineri, 22 Mayıs 2009.

-     Balkan ve Karadeniz Ülkeleri Veteriner Hekimleri Birlikleri Toplantısı, 11 Haziran 2009, Bükreş – Romanya.

-     25 Nisan 2009 Dünya Veteriner Hekimleri Günü Kutlamaları, Etap Altınel Otel, Ankara.

-     Aralık 2008 ve Haziran 2009 Dönemlerinde Doçentlik Sınavlarında Komisyon Üyeliği – ELAZIĞ

-     Teknik Uzman, TURKAK Akreditasyon Denetimi. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Toksikoloji Laboratuvarı. 30.6.2009.

-     Panelist. TÜBİTAK – 2219, YURT DIŞI DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI.  3.12.2008.

-     4.KHVHD “Anadolum” Sürekli Eğitim Kongresi,  23-24 Ekim 2009, İstanbul. (Oturum Başkanlığı)

-     Mesleki Etik ve Deontoloji Paneli, 26 Aralık 2009, Aydın.

-     Özel Çağrı Okulları, Mesleki Tanıtım Günleri; “Veteriner Hekimliği Mesleği”, Ankara, 10.02.2010.

-     III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı, (Divan Başkan Yardımcılığı), 23-25 Nisan 2010.

-     Profesörlük Kadrosuna Atanma Jürisi: Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü- Doç.Dr.Ali ŞAHİN. 2010.

-     Profesörlük Kadrosuna Atanma Jürisi: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı- Doç.Dr.İdris TÜREL. 2010.

-     Yardımcı Doçentlik Jürisi; Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı -Emre Karakuş.

-     KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Proje Önerisi Değerlendirmesi için Hakemlik; “Maggot tedavisi için ticari Lucilla sericata larva kiti geliştirilmesi” Başlıklı Proje.

-     Ekim 2009 Dönemi Doçentlik Yedek Jüri Üyeliği (Yrd.Doç.Dr.Firdevs Mor ve Yrd.Doç.Dr.Oktay Özkan).    

-     Süt Dünyası, Mayıs-Haziran 2010; Sütte veteriner ilaçları kalıntıları, Röportaj, 2010.

-     Gıda Güvenliği Dergisi; Bulaşanlar, Pestisitler ve Veteriner İlaçları; Röportaj, 4(3): 37-39, 2010.

-     Oturum Başkanlığı; Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2010, Aydın.

-     Yardımcı Doçentlik Jürisi (Kadro); Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı –Y.Kürşad DAŞ. 2010.

-     Doçentlik Jürisi (Kadro); Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı – Feride KOÇ. 2011.

-     TÜBİTAK COST Projesi için Hakemlik; “Escherichia coli’de Florokinolon Farmakodinamiğinin Araştırılması” başlıklı Proje. 2010.

-     5.KHVHD “Anadolum” Sürekli Eğitim Kongresi,  15-16 Ekim 2010, Cevahir Otel, İstanbul. (Oturum Başkanlığı).

-     III. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu. 1-2 Kasım 2010, ETU Konferans Salonu (TOBB)- Ankara. (Açılış Konuşması)

-     Türk Veteriner Hekimleri Birliği 44. Büyük Kongresi. Merkez Konseyi Delegesi. 27-28 Kasım 2010. Ankara.

-     Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinasyon Kurulu. “Koyunlarda mide bağırsak kıl kurtları üzerinde pelinotu (Artemisia absinthium) ekstraksiyonun etkilerinin incelenmesi” başlıklı Proje Önerisi Değerlendirmesi. 2011. 

-     TVHB; Veteriner Hekim Odaları ve Meslek Örgütleri Toplantısı, 8 Ocak 2011, Ankara.

-     “Veteriner Hekimliğe Sektörel Bakış” (VESBA’11) Toplantısı, 17-20 Mart 2011, Bursa.

-     Mehmet Akif Ersoy Anma Toplantısı, 19 Mart 2011, Ankara (Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Toplantı Salonu), TVHB (Açılış Konuşması).

-     Yardımcı Doçentlik Jürisi (Kadro); Kafkas Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı –Asım KART. 29 Mart 2011.

-     Doçentlik Jürisi (Kadro); Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı – Dinç EŞSİZ. 25 Mart 2011.

-     Profesörlük Kadrosuna Atanma Jürisi: Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Aydın. Doç.Dr.Cengiz GÖKBULUT. 2011.

-     Panelist: TUBİTAK 2214 YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI (Doktora Yapmakta Olan Öğrenciler İçin). 2011. 

-     Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DÜBAP; Streptozotosin ile diayabet oluşturulmuş ratlarda ellagic asid (EA), curcumin (CUR),  sildenafil citrate, piridoksin HCI (vitamin B6) ve beta glucan (BG) ’ın kan ve çeşitli dokularda oluşan diyabet hasarı üzerine etkileri” Başlıklı Proje. 2011.

-     Dünya Veteriner Hekimliği Yılı Kutlamaları, TVHB. TJK Ankara Hipodromu, 23 Nisan 2011.

-     Doçentlik Jürisi (Kadro); Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı – Mehmet ÖZDEMİR. 03.06.2011.

-     Doçentlik Jürisi (Kadro); Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı – Yavuz Osman BİRDANE. 03.06.2011.

-     Yardımcı Doçentlik Jürisi; Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı –Ali PARLAR

-     Ender Yarsan (2010). Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Veteriner Bölge Odaları Başkanları, Bakanlık Ve Meslek Örgütleri Toplantısı. TVHB Dergisi. 3-4 (10): 57-62, 2010.

-     Koordinatör: Veteriner Hekim Ressamlar Sergisi. TJK Ankara Hipodromu Şeref Salonu, 23 Nisan 2011. Koordinatör: Prof.Dr.Ender Yarsan, Doç.Dr.R.Tamay Başağaç Gül. 2011.

-     Tanıtım Broşürü: Stratejik Meslek - Veteriner Hekimlik (2011 Dünya Veteriner Hekimliği Yılı). Türk Veteriner Hekimleri Birliği Adına Hazırlayan: Prof.Dr.Ender Yarsan.

-     17. FECAVA Avrupa ve 6. KHVHD Kongresi. 7-10 Eylül 2011 - İstanbul. (Çağrılı Konuşmacı - Oturum Başkanlığı).

-     5.Veteriner Fakülteleri Dekanlar Toplantısı, TVHB Adına, 8-10 Aralık 2011, Elazığ.

-     Doçentlik Jürisi (Kadro); Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı – Dinç EŞSİZ. 19 Mart 2012.

-    Oturum Başkanlığı. Veteriner Hekim Öğrenci Diyalogu Programı, 2-5 Mayıs 2012, ANKARA.

-    Bilinçli Antibiyotik Kullanımı ve Antimikrobiyal Direnç Sempozyumu, 18 Ekim 2012. Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu, Ankara.  

-    4. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu, 19 Ekim 2012. Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu, Ankara.

-     Doçentlik Jürisi; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı – Oğuzhan Yavuz. 2012.

-     Türk Veteriner Hekimleri Birliği – Veteriner Hekim Oda Başkanları İstişare Toplantısı, 5-6 Ocak 2013, Kızılcahamam, Ankara.

-     Türk Veteriner Hekimleri Birliği – Veteriner Hekim Oda Başkanları Toplantısı, 2-3 Şubat 2013, Gölbaşı, Ankara.

-     TUBİTAK; 2012 Proje Önerileri Değerlendirme Paneli (Toksikoloji Paneli; Panelist). 7.12.2012.

-     Türk Veteriner Hekimleri Birliği 45. Genel Kurulu, 24-25 Kasım 2012, Ankara.

-     Yardımcı Doçentlik Jürisi; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı –Dilek Güvenç. 2013.

-     Yardımcı Doçentlik Jürisi; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı – Enes Atmaca. 2013.

-     Yardımcı Doçentlik Jürisi; Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı – Ümit Karademir. 2013.

-     Profesörlük Kadrosuna Atanma Dosyası: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Van. Prof.Dr.İdris Türel. 2013.

-     Doçentlik Jürisi; Nisan 2012 Dönemi; Dr.Sinan İnce, Dr. Y.Kürşat Daş, Dr. Füsun Temamoğulları.

-     Doçentlik Jürisi (Sözlü Sınav); Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı – Sinan İnce. 2013.

-     Yarsan,E. (2013). Veteriner Hekimlikte Aşılama, DVD Film. Senaryo – Hazırlama. 2013 Yılı Dünya Veteriner Hekimleri Günü için - TVHB.

-     KOSGEB Proje İzleyiciliği. Veteriner Hekimlikte Kullanılmak Üzere Sistemik Etkili İtrakonazol Çözeltisinin Hazırlanması. VİLSAN İlaçları AŞ. 2013-2014.

-     TAGEM, Ar - Ge Proje Değerlendirme Grup Toplantısı. 12-13 Haziran 2013 Ankara.

-     Yardımcı Doçentlik Jürisi; Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı – Hüsamettin Ekici. 2013.

-     31. Dünya Veteriner Kongresi, 17-20 Eylül 2013 - Prag, Çek Cumhuriyeti

-     IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 11-14 Eylül 2013 – Elazığ.

-     Yardımcı Doçentlik Jürisi; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı – Oğuzhan Yavuz. 2013.

-     Türk Veteriner Hekimleri Birliği – Veteriner Hekim Oda Başkanları Toplantısı, 26-27 Ekim 2013, Ankara.

-     YARSAN, E (2012). DÜNYA VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ. VETERİNER HEKİMLİKTE ANTİBİYOTİKLER: ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ VE DİRENCİN ÇOK YÖNLÜ ETKİLERİ. (BROŞÜR). 

-     YARSAN,E (2013). VESBA - ONUR ÖDÜLÜ, 14-17 Mart 2013 –Bursa.

-     Tanıtım Broşürü: Hayvancılıkta Bilinçli İlaç Kullanımı Ve Hayvansal Gıdalarda Kalıntıların Önlenmesi. Hazırlayan. Prof.Dr.Ender Yarsan. Giresun, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. 2014.

-     Doçentlik Kadrosuna Atanma Dosyası: Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzurum. Doç.Dr.Emre Karakuş. 2014.

-     TUBİTAK; 2014 Proje Önerileri Değerlendirme Paneli (Temel Bilimler Paneli; Panelist). 26.12.2014.

-     TAGEM 2014 Hayvan Sağlığı Araştırma Projeleri Grup Toplantısı, 3-7 Mart 2014, Antalya.

-     Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu 20. Toplantısı, 9 Aralık 2014 Ankara.

-     Ulusal Antimikrobiyal Direnç Stratejik Eylem Planı İkinci Çalıştayı. 13-15 Eylül 2014, Ankara.

-     Teknik Uzman, TURKAK Akreditasyon Denetimi. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Toksikoloji Laboratuvarı. 25-26 Ağustos 2014.

-     Türk Veteriner Hekimleri Birliği 46. Büyük Kongresi. Merkez Konseyi Delegesi. 29-30 Kasım 2014. Ankara.

-     Profesörlük Kadrosuna Atanma Dosyası: Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Adıyaman. Prof.Dr.İdris Türel. 2015.

-     TUBITAK - 3001 BASLANGIC AR-GE PROJELERI DESTEKLEME PROGRAMI, Dış Panelist. “Thymol Ve Thymol Içerikli Urünlerin Varroa Destructor Arı Akarına Karşı Etkisi Ve Balda Kalıntı Düzeyleri”. Ocak 2015.

-     Türk Veteriner Hekimleri Birliği – Veteriner Hekim Oda Başkanları Toplantısı, 9-10 Mayıs 2015. Trabzon.

-     Doçentlik Jürisi (Kadro); Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı – Oğuzhan Yavuz. 2015.

-     Proje Değerlendirme: Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. “Şanlıurfa’da satışa sunulan bazı süt ve süt ürünlerinde melamin miktarının belirlenmesi”. Füsun Temamoğulları. 2015.

-     Proje Değerlendirme: Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. “Nerium oleanderin lifofilize sıvı distilatının tip 2 deneysel diyabetik kardiyomiyopati ve hücre içi serbest kalsiyum homeostazı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi”. 2015

-     Proje Değerlendirme: Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. “Balda birçok grup antibiyotiğin ve farklı bileşenlerin aynı anda aranmasına ilişkin bir metot çalışması. Namık Bilici. 2015.

-     VetAnka “II. Kariyer Günleri ve Sektörle Buluşma Sempozyumu”. Genel Koordinatör - Oturum Başkanlığı. 25-28 Mart 2015, Ankara.

-     “Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu” 28-30 Mayıs 2015, Hatay. (Oturum Başkanlığı)

-     Türk Veteriner Hekimleri Birliği – Veteriner Hekim Oda Başkanları Toplantısı, 27-29 Kasım 2015. Denizli.

-     Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu 21. Toplantısı, 1 Aralık 2015 Ankara.

-     Dünya Veteriner Hekimliği Kongresi (WVC 2015). 13-17 Eylül 2015 İstanbul.

-     Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği 8.Olağan Genel Kurulu, 19 Eylül 2015 – Ankara.